Home
Revistă de cultură,civilizaţie şi atitudine morală
Constantin Mîndruţă: TEMA : 23 AUGUST PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by Ştefan Doru Dăncuş   
Wednesday, 23 August 2017 11:42

23 AUGUST

Cum să-ţi iei în râs trecutul ?!

August douăzeci şi trei

A sfârşit cu începutul

Vieţii ce nici azi n-o vrei.

REGELE MIHAI

Pentru noi nu va fi dramă,

Se va rupe cu el malul

Şi-ajuns la cereasca vamă,

Îl aşteptă mareşalul.

DE 23 AUGUST

Pe străzi şi azi ar fi gloate,

Chiar bere şi mititei,

Dar sătule-s ele toate,

De minciuni şi de mişei.

UN REGE DE TRAGEDIE

Şi azi, regele Mihai,

Aşteaptă un rol în Rai,

Că în august patru`ş patru,

El a scris piesa de teatru.

NOSTALGIA ZILEI DE 23 AUGUST

Ziua-aceasta, ca să moară,

Ceauşescu a murit.

Pe străzi totuşi defilară

Steme ce s-au dezlipit.

VEŞNICA POMENIRE

După ce pe străzi umblară

Patrioţii de tot felul,

Nici după ce se pupară

Nu le fâlfâi drapelul.

ROMÂNII ŞI NEMŢII LA 23 AUGUST

Românul fu curajosul

Ne arată faptele :

El atunci le-ntoarse dosul

Şi ei astăzi, spatele.

 
Gheorghe Răducan: ... haine grele... PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by Ştefan Doru Dăncuş   
Tuesday, 29 August 2017 11:35
 
 
În gara care trece accelerat pe lângă trenuri, șed tolănit pe pătuiagul de ani. Căpătâi îmi este snopul copilăriei. Aranjat așa... pe maldărul de ani, în vagonul aglomerat foarte, gânduri rebele mă trag de urechi.
De gaica ultimului an mă simt ancorat și zguduit  precum barja de vasul tractator. Întorc capul speriat și... ce văd? O băbuță cu un șorț mare, plin, mă zgâlțâia de brâu. Cu tot respectul pentru cei în vârstă, întorc capul în cealaltă parte, spre ce este frumos, spre geam, spre... senin. O și mai mare zdruncinătură se produce la gaica anului de-abia-nceput - 67.
-Bă, nu te uiți la mine?
-Ba da, măicuță, mă uit! Ce este?
- Tu, vezi, bă, ce am io colea? îmi arată cu degetul arătător spre șorțul prins în brâu.
-Ce ai, măicuță? Ce ai?
-Anii duși, bă!... Anii tăi!
Încerc un zâmbet, dar ridurile și varul de la tâmple  mă strâng, nu mă lasă!
-Anii mei?
-Da!
-Păi, cine ești, dumneata, măicuță!
-Bătrânețea sunt, bă!
Astea i-au fost vorbele! Cu ochii ațintiți asupră-mi, a scos o pâlnie dintr-o traistă ruginită și a început să strige prin vagon:
-Urmează stația Bătrânețe! Peron pe toate părțile!
 
27.08.2017 – Govora
 
Diana Ciugureanu-Zlatan: Concursul poeților USELR PDF Print E-mail
User Rating: / 2
PoorBest 
Written by Ştefan Doru Dăncuş   
Monday, 18 September 2017 12:33

 
Suntem invitați la Concursul poeților USELR pentru colaborare cu Teatrul Poetic de la Chișinău

Dragi colegi de la Uniunea Scriitorilor Europeni de Limbă Română! Actorul îndrăgit Nicolae Jelescu, Director artistic al Teatrului Poetic „Alexei Mateevici”, în parteneriat cu USELR, anunță concursul inedit, pentru selectarea unei poezii de toamnă, pe care să o includă în spectacolul de poezie autumnală pe versurile poeților români: Nichita Stănescu, George Bacovia, Octavian Goga, George Topârceanu, Ion Minulescu, Adrian Păunescu, Ana Blandiana, Lucian Avramescu, Valeriu Matei, Leonida Lari şi Vasile Romanciuc. Poezia poate fi postată pe pagina evenimentului.

Notăm că această instituție este singurul teatru poetic din Europa, la care se monteaza spectacole de folclor, cum ar fi: „Miorita” și „Toma Alimoș”, de poezie autohtonă si dupa cele mai cunoscute opere românesti și universale - Eminescu, Alecsandri, Mateevici, Topârceanu, Blaga, Druță, Zadnipru, Aitmatov, Lermontov, din poezia japoneză, turcă, cehă etc. Recitalurile actorilor Nicolae Jelescu si ale Margaretei Nazarchevici sunt apreciate atât în Basarabia, cât și în Romania, Italia, SUA, Ucraina, lista poate continua.

 
Vavila Popovici: IDEEA – FORȚĂ PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by Ştefan Doru Dăncuş   
Thursday, 07 September 2017 11:50

  

 

„Stropi-mă-vei cu isop și mă vei curăța; spăla-mă-vei, și mai vârtos decât zăpada mă voi albi”(Ps. 50,8).

 

   Ne aflăm într-un punct al istoriei omenirii în care se ivesc multe probleme și nu se întrevăd moduri echitabile de rezolvare a lor. Există o superficialitate cu privire la justă observație, meditație și gândire. Nu mai avem timp pentru a reflecta asupra vieții și problemelor ei, în adâncime.Nu avem timp pentru a filozofa! Aceasta însemnând, în concepția lui Aristotel, în primul rând a căuta să afli dacă merită a te opri asupra problemei ivite și a te dedica contemplației filosofice.

   Materialismul existent a înăbușit meditația și imaginația. Suntem grăbiți, agitați, veșnic nemulțumiți, veșnic gata în stare de luptă, plini de ură și respingere, în loc de dragoste, acceptare și liniște. Corupția, degradarea, incompetența au fost supapele găsite pentru refularea nervozității și a urii. Ne batem joc de timpul existenței dăruit. Spațiile înfrumusețate ale vieții de către unii continuă să fie distruse, se pune astfel frână evoluției, se distrug civilizații.

   Și totuși, omul este singura ființă creată, capabilă de a depăși sensurile greșite ale existenței sale. El poate ajunge la formulări, concluzii, argumente logice sau empirice care dau o anumită satisfacție elanului său de căutare. Omul trebuie ajutat în acest demers tot de om, de celălalt adică, dar sub umbrela Divinității. Totul este ca sufletul și mintea sa, să fie deschise pentru a primi acest ajutor.

   Filozoful francez Alfred Fouillée (1838-1912), suflet blând și bun, a fost fiul adoptiv al filozofului Jean-Marie Guyau care a avut o viață foarte scurtă, dar fecundă, cu o adâncă iubire și înțelegere a omului și a vieții, cu atitudini nobile și sclipi geniale ale amănuntului. Fiul a avut cu tatăl său o intimă prietenie intelectuală și după moartea sa a căutat să-i facă opera cât mai cunoscută. Politologul și filozoful politic român Aurel C. Popovici (1863-1917), îl considera  pe  Fouillée un „Democrat, cu adevărat idealist”.

   În viața lui Fouillée se pot distinge două perioade: prima a studiilor sale platonice; a doua caracterizată prin doctrina sa evoluționistă – doctrina „ideilor-forță”, ea fiind o reacție contra pozitivismului în special –

precum mai târziu cea a lui Bergson a fost contra evoluționismului mecanicist al lui Spencer – , dar care rămâne încătușată încă, în formele pozitiviste ale timpului. Din studiul filozofiei platonice Fouillée  reține ideea spiritualistă, aceasta dezvoltându-se în cadrul noțiunilor pozitiviste, evoluționiste ale timpului  Fouillée completează evoluționismul mecanist – în care forțele materiale ale naturii determinau întreaga evoluție a cosmosului și a omului – prin accentuarea rolului pe care îl are conștiința, elementul mintal, psihologic, în cadrul acestei evoluții însăși. Psihologia sa este voluntaristă, ideea pentru el este în același timp o forță, orice idee exercită deci o acțiune, și prin aceasta ea are un caracter pozitiv, activ în evoluție.

   În lucrarea sa „Morale des idées-forces”, Alfred Fouillée vorbește despre suprema idee-forță de care avem nevoie în practică și care este exprimată în toate sensurile în zilele noastre. Ea poate fi numită bunătate, înțelegându-se bunătate interioară – personală și bunătatea exterioară – socială. Dacă deci, ideea-forță este o morală a conștiinței, ea este, în termenul ei final, o morală a bunătății. De fapt redă în altă formă ideea ontologică a Binelui concepută de Platon, ideea teologică a carității concepută de creștini.

   Omul bun este acela care se străduiește să realizeze în el însuși și la alții un înalt grad de inteligență, putere și dragoste, din care ar trebui să rezulte fericirea universală. Adevărata bunătate nu poate fi concepută izolat, întrucât nici o inteligență superioară, nici puterea unei voințe superioare, nici dragostea superioară nu pot să se închidă într-o ființă închisă altora. Unde există umanitatea integrală? – întreabă și răspunde Fouillée: „Nu în speța actuală umană făcută din bucăți din rase și popoare diferite, ostile, luptând între ele pentru o viață mai bună sau pentru dominație, ci singura „realitate” morală  este prezența în spirite, sub formă clară sau confuză, a unei idei care cere a se realiza în noi și prin noi, pentru binele viitor al tuturor. Cât privește  Solidaritatea reală ea se manifestă tot atât prin luptă ca și prin unire”.

   Alfred Fouillée pledează pentru triumful bunătății morale, dezinteresate: „Noi nu știm dacă, cu toate aparențele contrare, lumea este într-adevăr justă; noi nu știm, în particular, dacă lumea va fi dreaptă pentru omul virtuos care s-ar sacrifica pentru binele tuturor. Această îndoială trebuie însă să ne împiedice de a fi buni pentru a realiza bunătatea însăși, fără o speranță personală de recompensă? Nu, ceea ce este bun, universal, rămâne bun pentru orice gândire care poartă în sine ideea-forță a bunătății. De altfel noi nu putem afirma cu siguranță că lumea este, până la urmă, în opoziție cu moralitatea sau că lumea este, până la urmă, în opoziție cu moralitatea sau fericirea sau chiar cu fericirea noastră personală. O singură conduită ne este deci permisă: a lucra ca și cum am socoti că triumful bunătății morale nu este imposibil în lume, și că, pe pământ, el se află în mâinile noastre”.

   Morala lui Fouillée fondată pe teza eficacității idealurilor, găsește o nouă formă de imperativ, mai puțin rigid decât cel kantinian, în ideea bunătății dezinteresate. Filozofia lui rămâne pe planul experienței – nu caută un principiu spiritual transcendent – dar, în acest plan al științei, al experienței și al experienței interioare a ideii, a ideilor  forțe, el câștigă pentru doctrina sa toate avantajele și caracterele spiritualismului.

   Minunea cea mare pe care a făcut-o Hristos este cea a prefacerii totale a omului, făcută atât în vremea cât a trăit pe pământ, cât și după înălțarea Sa la cer. A fost metanoia – totala schimbare a sentimentelor omenești, dezintegrare a omului păcătos și metamorfozarea în subiect de jertfă. A fost nevoie în lumea morală, din partea divinității de o lucrare energetică mai subtilă și mai radicală decât în lumea fizică. Prin cuvântul – putere a lui Hristos, corespondent în filozofia profană a lui Fouillée idee-forță, omul cel vechi moare, se naște un om nou, cumpănit de alte coordonate psihice și etice.

   Prezentul nostru necesită a fi  bine administrat cu idei-forțe în acțiune, pentru ca viitorul să ne fie cât mai clar imaginat. 

 
Stelian Gomboș: Raportul meu de activitate... PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by Ştefan Doru Dăncuş   
Friday, 22 September 2017 12:18

 

Raportul meu de activitate – acţiunile umanitar – bisericeşti şi activităţile caritativ - filantropice, precum şi serile cultural - spirituale şi duhovniceşti, organizate de către, în cadrul şi la nivelul parohiei noastre „Sf. Cuv. Antonie cel Mare” – Titan – Bucureşti, pe parcursul anilor 2014, 2015, 2016 şi 2017, până la 20.09.2017…

 

2014

17 Februarie – seară duhovnicească, intitulată "Importanţa şi valoarea Părintelui Duhovnicesc în viaţa creştinului", susţinută de către Părintele Daniel Barâcă – Parohul Bisericii „Bunavestire” din Şoseaua Giurgiului, sector 4, Bucureşti.

24 Februarie – seară duhovnicească, intitulată „Despre demnitate, curaj, martiriu şi libertate, pornind de la exemplul mucenicesc al întemniţaţilor politici”

08 Martie – organizarea campaniei umanitare cu titlul „un mărţişor din suflet, dăruit unui suflet” şi deplasarea uni grup din cadrul parohiei noastre la Parohia Valea Plopului şi la tabăra de copii de la Valea Screzii, judeţul Prahova, unde ne-am întâlnit cu copii şi angajaţii taberei precum şi cu Părintele Nicolae Tănase.

10 Martie - seară duhovnicească, intitulată „seară duhovnicească, intitulată „Rolul Sfintei Liturghii în viaţa spirituală a creştinului contemporan”, susţinută de către Părintele Profesor Silviu Tudose – Parohul Bisericii „Sf. Ilie” – Gorgani din Bucureşti.

17 Martie – seară duhovnicească, intitulată "Temeiuri şi argumente patristice care stau la baza Tainelor Sfintei Spovedanii sau a Pocăinţei şi a Sfintei Împărtăşanii sau Euharistiei" - invitat fiind Părintele Profesor Constantin Pătuleanu - Parohul Bisericii "Adormirea Maicii Domnului - Udricani" din Bucurşsti.

26 Martie – seară cultural – spirituală în cadrul căreia a fost invitat de onoare doamna actriţă Daniela Nane.

31 Martie – seară duhovnicească, intitulată „Sfânta Liturghie – Marele Paști al Bisericii”, susţinută de către Părintele Profesor Daniel Benga – Parohul Bisericii „Sf. Mc. Ştefan” – Cuiubul cu Barză din Bucureşti.

07 Aprilie – seară duhovnicească, intitulată "Stările vieţii duhovniceşti după Sfinţii Părinţi ai Bisericii Ortodoxe" - avându-l ca invitat pe Domnul Conf. Univ. Dr. Ion Marian Croitoru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii "Valahia" din Târgovişte.

28 Aprilie – seară duhovnicească, intitulată „Drumul către familie. Abstinenţa sau concubinaj”, susţinută de către bioeticianul Virgiliu Gheorghe Vlăescu.

12 Mai – seară duhovnicească cu titlul "Sensul pedagogic al suferinţei", susţinută de către Părintele Profesor Vasile Creţu de la Biserica “Sf. Ilie” Gorgani din Bucureşti.

26 Mai – seară duhovnicească cu tema "Rolul terapeutic al pildelor", susţinută de către Părintele Profesor Emanoil Băbuş de la Biserica “Sf. Ilie” Gorgani din Bucureşti.

11 Iunie – seară duhovnicească cu tema "Taina Pocăinţei şi pregătirea lăuntrică pentru aceasta" susţinută de către Părintele Profesor Dr. Gheorghe Holbea - Prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Iustinian Patriarhul" din Bucureşti.

16 Iunie – seară duhovnicească şi lansare de carte cu titlul "Mii de tineri îşi păstrează astăzi fecioria până la căsătorie", invitat fiind domnul Claudiu Bălan - Preşedintele Asociaţiei "Ortodoxia Tinerilor" din Galaţi.

30 Iunie – seară duhovnicească şi lansare de carte cu tema "Sfinţii de lângă noi. Întâmplări, portrete, reflecţii" invitat fiind domnul Ciprian Voicilă - Sociolog la Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti.

 05 - 06 Iulie – am organizat o campanie de suflet pentru Parohia Ortodoxă Română din localitatea Vidacut, judeţul Harghita, condusă de către Părintele Horia Racea, unde, la iniţiativa Părintelui Marius Ştefan Suiugan, am dus şi oferit diferite ajutoare, necesare bisericii şi comunităţii româneşti de acolo.

15 Septembrie – seară duhovnicească cu tema "Jertfa mucenicească a Sfinţilor Martiri Brâncoveni - pildă autentică spre dobândirea demnităţii, curajului şi libertăţii în Iisus Hristos", invitatul din cadrul acestei manifestari fiind domnul Costion Nicolescu - Teolog şi Cercetător în cadrul Muzeului Ţăranului Român (MTR) din Bucureşti.

29 Septembrie – seară duhovnicească cu tema "Sfânta Euharistie în viaţa familiei creştine, contemporane", susţinută de către Părintele Profesor Marian Vild de la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Iustinian Patriarhul" din Bucureşti.

07 Octombrie – am organizat o campanie de suflet, în vederea achiziţionării unor obiecte sacramental – liturgice şi bisericeşti, spre folosul duhovnicesc al Mănăstirii “Sfânta Treime” din localitatea Drgăneşti – Vlaşca, judeţul Teleorman, condusă de către Maica Stravroforă Mitrodora Gligor.

13 Octombrie – seară duhovnicească cu tema "Sfânta Taină a Spovedaniei sau Pocăinţei în viaţa Bisericii. Locul, rolul şi rostul ei în viaţa familiei creştine, contemporane", invitat fiind Părintele Arhim. Antim David – Stareţul Schitului Măgureanu din Bucureşti.

19 – 25 Octombrie – un grup de opt personae (bărbaţi) am fost într-un binecuvântat pelerinaj în Grecia şi Sfântul Munte Athos, unde am vizitat cele mai representative biserici din Thessalonic şi cele mai însemnate mănăstiri athonite.

03 Noiembrie – conferinţa cu tema "Prevenirea tuturor bolilor noastre prin asumarea unui stil de viaţă sănătos, corect şi autentic", invitatul din cadrul acestei manifestări fiind domnul Dr. Pavel Chirilă - Directorul Centrului Medical "Naturalia" din Bucureşti şi a Centrului - Hospice de îngrijiri paleative "Sf. Mc. Irina" din localitatea Voluntari - Ilfov.

08 Noiembrie - am organizat o campanie de suflet, în vederea achiziţionării unor obiecte sacramental – liturgice şi bisericeşti, spre folosul duhovnicesc al Mănăstirii Tăriceni din judeţul Călăraşi, condusă de către Părintele Protosinghel Pahomie Buruiană.

17 Noiembrie - am organizat o campanie de suflet, în vederea achiziţionării unor obiecte sacramental – liturgice şi bisericeşti, spre folosul duhovnicesc al Mănăstirii Tăriceni din judeţul Călăraşi, condusă de către Părintele Protosinghel Pahomie Buruiană.

21 Noiembrie – seară duhovnicească cu titlul "Sfânta Taină a Spovedaniei sau Pocăinţei în viaţa Bisericii. Locul, rolul şi rostul ei în viaţa familiei creştine, contemporane, precum şi despre datoria creştinului de a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos - Euharistic, în societatea contemporană, secularizată", invitatul din cadrul acestei manifestări fiind Părintele Protos. Dr. Nectarie Petre - Stareţul Mănăstirii Crasna - Prahova.

24 Noiembrie – seară duhovnicească cu tema "Jertfa mucenicească a Sfinţilor Martiri Brâncoveni - pildă autentică pentru familia creştină contemporană, spre dobândirea demnităţii, curajului şi libertăţii în Iisus Hristos", susţinută de către Părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului – Prahova.

05 Decembrie – în cadrul Slujbei de priveghere, oficiată în cinstea Hramului Bisericii noastre – Sf. Ier. Nicolae – Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, a susţinut un frumos concert de colinde tradiţionale, româneşti, grupul de tineri şi membri ce formează Asociaţia cultural – spirituală “Tradiţia Românească”, condusă de către Părintrele Vladimir Alexa.

12 – 13 Decembrie, un grup de nouă bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

14 Decembrie, am organizat o campanie de suflet, în vederea achiziţionării unor obiecte sacramental – liturgice şi bisericeşti, spre folosul duhovnicesc al Mănăstirii Tăriceni din judeţul Călăraşi, condusă de către Părintele Protosinghel Pahomie Buruiană.

2015

09 Februarie – a avut loc conferinţa şi lansarea de carte, intitulată “Se întorc morţii acasă”, autor fiind domnul Cornel Constantin Ciomâzgă la care au vorbitscriitorul Cornel Constantin Ciomazgă şi Părintele Profesor Nicolae Bordaşiu de la Biserica "Sf. Silvestru" din Bucureşti.

02 Martie - seară duhovnicească cu tema “Sf. Ioan Gură de Aur - Dascălul virtuţilor şi al faptelor celor bune”, susţinută de către Părintele Profesor Dumitru Pintea – Slujitor la Biserica “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni din Bucureşti.

07 Martie - organizarea ediţiei a doua a campaniei umanitare cu titlul „un mărţişor din suflet, dăruit unui suflet” şi deplasarea uni grup din cadrul parohiei noastre la Parohia Valea Plopului şi la tabăra de copii de la Valea Screzii, judeţul Prahova, unde ne-am întâlnit cu copiii şi angajaţii taberei precum şi cu Părintele Nicolae Tănase.

16 Martie - seară duhovnicească, intitulată "Sf. Ioan Gură de Aur - Dascălul Pocăinţei şi al plânsului duhovnicesc” - invitat fiind Părintele Profesor Constantin Pătuleanu - Parohul Bisericii "Adormirea Maicii Domnului” - Udricani din Bucurşsti.

23 Martie - seară duhovnicească cu titlul "De ce Biserica are nevoie de tineri şi tinerii au nevoie de biserică?", susţinută de către Părintele Profesor Vasile Creţu de la Biserica “Sf. Ilie Tezviteanul” Gorgani din Bucureşti.

30 Martie - seară duhovnicească intitulată „Perioada Triodului - urcuş spre Înviere”, susţinută de către Părintele Profesor Silviu Tudose – Parohul Bisericii „Sf. Ilie Tezviteanul” – Gorgani din Bucureşti.

20 Aprilie - seară duhovnicească, intitulată "Din învăţăturile Sfântului Ioan Gură de Aur despre Pocăinţă" - avându-l ca invitat pe Domnul Conf. Univ. Dr. Ion Marian Croitoru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii "Valahia" din Târgovişte.

27 Aprilie – 02 Mai - un grup de zece personae (bărbaţi) am fost într-un binecuvântat pelerinaj în Grecia şi Sfântul Munte Athos, unde am vizitat cele mai representative biserici din Thessalonic şi cele mai însemnate mănăstiri athonite.

18 Mai - seară duhovnicească intitulată „Mărturisirea lui Iisus Hristos Cel Înviat - Despre arătările Domnului după Înviere”, susţinută de către Părintele Profesor Constantin Preda – Parohul Bisericii „Sf. Gheorghe” – Plevna din Bucureşti.

25 Mai – seară duhovnicească cu tema "Despre provocarea misiunii parohiale în contextul societăţii contemporane", invitat fiind Preacucernicul Părinte Profesor Gheorghe Istodor - Cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Sf. Ap. Andrei" din cadrul Universităţii "Ovidius" din Constanţa.

08 Iunie – seară duhovnicească cu tema “Despre misiunea, propovăduirea şi pastoraţia mănăstirilor ortodoxe în rândul credincioşilor de azi", avându-l ca invitat pe Preacuviosul Parinte Arhimandrit Dr. Antim David - Stareţul Schitului Măgureanu din Bucureşti.

19 – 20 Iunie - un grup de zece bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

06 Iulie – a avut loc întâlnirea - dezbatere în cadrul căreia a participat şi vorbit domnul Colonel Răzvan Brebeanu de la Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) cu privire la (sau despre) fenomenul înmulţirii şi consolidării comunităţii (sau comunităţilor) islamice şi musulmane din şi în România, precum şi despre construirea unei mari moschei în Bucureşti!..

14 Septembrie – a avut loc spectacolul creştin, musical, recitativ şi poetic, intitulat “Sthuri şi cântări”, susţinut de către actorii/artiştii Tomi Cristin, Magda Catone şi Ana Calciu, spectacol organizat în colaborare cu filiala APOR – Sector 3 Bucureşti, condusă de către Doamna Camelia Liliana Raiciu.

27 Septembrie – a avut loc un târg caritabil de plăcinte iar fondurile colectate/adunate au fost (re)direcţionate către Tabăra de copii de la Valea Plopului, judeţul Prahova din cadrul Asociaţiei “Pro Vita”, condusă de către Părintele Nicolae Tănase.

 28 Septembrie - seară duhovnicească intitulată „Despre importanţa spirituală a pelerinajelor, realizate mai ales în Grecia, Sfântul Munte Athos şi Ţara Sfântă, precum şi rolul sau impactul Sfinţilor şi Părinţilor Duhovniceşti, întâlniţi şi cunoscuţi în aceste sfinte locuri”, susţinută de către Părintele Daniel Barîcă – Parohul Bisericii „Buna Vestire” – Bellu din Bucureşti.

12 Octombrie – seară duhovnicească cu tema "Întâlniri esenţiale cu oameni ai harului care au ajuns să fie sarea pământului adică oameni ce dau sens vieţii şi care sunt, în fond, Sfinţii de printre noi!", invitatul din cadrul acestei manifestari fiind domnul Costion Nicolescu - Teolog şi Cercetător în cadrul Muzeului Ţăranului Român (MTR) din Bucureşti.

19 Octombrie – seară duhovnicească cu tema "Părintele Arhim. Roman Braga - mărturisitor al lui Iisus Hristos în vremuri şi locuri dificile", susţinută de către Părintele Profesor Jean Nedelea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Iustinian Patriarhul" din Bucureşti.

02 Noiembrie – seară duhovnicească cu tema "Părinţi nevoitori, îmbunătăţiţi şi deosebiţi care au vieţuit în Munţii Bucegi din Carpaţii noştri", invitat fiind Părintele  Protoiereu Gheorghe Colţea - Parohul Bisericii din localitatea Moeciu de Jos, din frumosul ţinut românesc al Branului şi, totodată, Protopop de Bran - Zărneşti din judeţul Braşov.

07 Noiembrie - am organizat o slujbă de cinstire şi pomenire (a parastasului) pentru toţi Marii Părinţi Duhovniceşti ai Bisericii şi spiritualităţii noastre, precum şi ai neamului şi poporului nostru.

09 Noiembrie – conferinţa cu tema "Familia creştină contemporană - modele, repere, idealuri", invitatul din cadrul acestei manifestări fiind Domnul Dr. Pavel Chirilă - Directorul Centrului Medical "Naturalia" din Bucureşti şi a Centrului - Hospice de îngrijiri paleative "Sf. Mc. Irina" din localitatea Voluntari - Ilfov.

13 – 14 Noiembrie, un grup de optsprezece bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

15 Noiembrie – seară duhovnicească cu tema "Despre Sf. Ier. Grigorie Palama – Arhiepiscopul Tesalonicului şi Maica Domnului - Isihasta" susţinută de către Părintele Profesor Dr. Gheorghe Holbea - Prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Iustinian Patriarhul" din Bucureşti.

16 Noiembrie – seară duhovnicească cu tema: "Câteva incursiuni în viaţa, opera şi activitatea bisericească a Fericitului întru pomenire Iustinian Marina - Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în perioada 1948 - 1977", susţinută de către Părintele Profesor Dr. Mihai Spătărelu - Parohul Bisericii “Adormirea Maicii Domnului” - Pitar Moş din Bucureşti.

23 Noiembrie – seară duhovnicească cu tema " Mucenicie, jertfă şi iubire desăvârşită în famila creştină de astăzi", susţinută de către Părintele Nicolae Tănase de la Parohia Valea Plopului – Prahova.

05 – 06 Decembrie – în cadrul Slujbei de priveghere, oficiată în cinstea Hramului Bisericii noastre – Sf. Ier. Nicolae – Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, a susţinut un frumos concert de colinde tradiţionale, româneşti, grupul de tineri şi membri ce formează Asociaţia cultural – spirituală “Tradiţia Românească”, condusă de către Părintrele Vladimir Alexa, iar a doua zi – în timpul şi cadrul Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii ne-au colindat şi încântat mai mulţi elevi ai Şcolilor Gimnaziale nr. 82 şi 149 de la noi, din cartierul nostru Titan al sectorului 3 capitală.

07 Decembrie - seară duhovnicească cu tema: “Cuvânt duhovnicesc despre iubirea de Dumnezeu şi dragostea de patrie - cele două aripi ale sufletului românesc” invitat special fiind Părintele Prof. Dr. Mihail Milea – Preşedintele Fundaţiei “Sf. Sava” din Buzău.

2016

08 Ianuarie – s-a desfăşurat, în cadrul bisericii şi parohiei noastre, spectacolul spiritual - creştin „Vorbind cu Tine, Doamne” Scenariu după carte “Rugăciuni pe malul lacului” scrisă de Sfântul Nicolae Velimirovici. Distribuţia: Actriţa Ana Calciu, Psalt - Andrei Stratulat, Flaut - Andrada Dumitrache. Regia: Ana Calciu şi Teodora Mareş. Manager de proiect: Malvina Roşu.   

08 Februarie – a avut loc întâlnirea spiritual - duhovnicească cu tema: "Tineretul contemporan între dezorientare, tristeţe şi bucurie - Câteva soluţii şi remedii duhovniceşti", susţinută de către Părintele Paroh Visarion Alexa de la Biserica "Sf. Ier. Nicolae" - Militari din sectorul 6, Bucureşti.

22 Februarie – a avut loc manifestarea cultural - duhovnicească cu tema: "Mişcarea spirituală Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, între istorie, prezenţă şi actualitate", invitaţi fiind: Părintele Profesor Nicolae Bordaşiu - Slujitor la Biserica "Sf. Ier.  Silvestru" din Bucureşti, precum şi scriitorul şi publicistul creştin Adrian Georgescu din Bucureşti.

26 – 27 Februarie - un grup de optsprezece bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

05 Martie – s-a derulat/desfăşurat/realizat Campania Umanitară "Un mărţişor din suflet, oferit unui suflet", ediţia a treia - o campanie umanitară, dedicată, de această dată, Aşezământului Social şi Caritativ - Filantropic din localitatea Bisoca, judeţul Buzău, din cadrul Fundaţiei pentru copii "Sfântul Sava - Savaliada" din municipiul Buzău, judeţul Buzău, toate conduse de către Părintele Profesor Dr. Mihail Milea...

07 Martie – a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: "Educaţia tinerilor în antichitatea greco-romană şi valorificarea ei în actualitate", invitat de onoare fiind Părintele Prof. Univ. Dr. Vasile Gordon - Slujitor la Biserica " Sf. Proor. Ilie Tesviteanul" - Gorgani din Bucureşti.

21 Martie – a avut loc loc întâlnirea spiritual - duhovnicească cu tema: "Viaţa, familia şi activitatea cotidiană a preotului în lumina societăţii şi viziunii contemporane", invitat de onoare fiind Părintele Paroh Petru Moga de la Biserica "Sf. Ier. Nicolae" din oraşul Câmpina, judeţul Prahova.

25 Martie – s-a desfăşurat, în cadrul Bisericii şi parohiei noastre, Spectacolul Spiritual - Creştin “Diaconiţa Olimpiada”. Este o adaptare după scrisorile Sfântului Ioan Gură de Aur către Sfanta Diaconiță Olimpiada, cu actrița Ana Calciu; voci: Tomi Cristin și Florin Nan; regia: Marian Popescu. Manager de proiect: Malvina Rosu.

04 Aprilie – a avut loc loc seara spiritual - duhovnicească cu tema: "Despre educaţia moral - spirituală şi duhovnicească a tineretului creştin, reflectată în operele Marilor Sfinţi Părinţi Capadocieni", susţinută de către Părintele Prof. Univ. Dr. Constantin Pătuleanu - Parohul Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" - Udricani din Bucureşti.

15 – 16 Aprilie - un grup de cincisprezece bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

18 Aprilie – a avut loc loc întâlnirea/seara spiritual - duhovnicească cu tema: "Despre virtuţile teologice ale credinţei, nădejdii şi dragostei, în lumina scripturistică a Noului Testament", susţinută de către invitatul de onoare, în persoana Părintelui Prof. Univ. Dr. Ion Popescu - Parohul Bisericii "Sf. Proor. Ioan Botezătorul" din municipiul Piteşti şi Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă “Sf. Mc. Filofteea” din municipiul Piteşti, judeţul Argeş.

16 Mai – a avut loc loc întâlnirea/seara spiritual - duhovnicească cu tema: "Bătrânii frumoşi şi liberi (o perspectivă inedită asupra fericirii) - O provocare pentru Tine(ri)!", susţinută de către invitatul nostru de onoare, în persoana Domnului Cornel Constantin Ciomâzgă - scriitor, publicist, jurnalist şi mărturisitor creştin...

30 Mai – a avut loc  loc întâlnirea/seara spiritual - duhovnicească cu tema: "Despre tinereţea fizică, naturală, biologică şi cea spirituală din pesrpectiva scrierilor biblice, patristice şi filocalice", invitat de onoare fiind Preacuviosul Părinte Arhim. Dr. Antim David - Stareţul Schitului Măgureanu din Bucureşti.

13 Iunie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "De trei ori în Areopag. Despre nebunia (supra)rațională a credinței și (i)raționalitatea (nebună) a lumii de azi", invitat de onoare fiind Părintele Lect. Univ. Dr. Adrian Sorin Mihalache - Cadru Didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi Realizator al Emisiunii "Lumina Celui Nevăzut" de la TV Trinitas - Televiziunea Patriarhiei Române.

27 Iunie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Familia Românească în contextul globalizării contemporane", invitat de onoare fiind Domnul Iulian Capsali - regizor de film documentar, publicist şi mărturisitor creştin şi tată a nouă copii.

01 – 02 Iulie - un grup de doisprezece bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

17 Septembrie – a avut loc/s-a realizat şi derulat o nouă Campanie Umanitară cu titlul: “Un ghiozdan din suflet oferit unui suflet” – ediţia a patra, dedicată, de această dată, Aşezământului Social şi Caritativ - Filantropic din localitatea Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, din cadrul Parohiei Ortodoxe "Intrarea Maicii Domnului în Biserică" - Trăistari şi a Fundaţiei Umanitare "Inimă pentru inimă" din localitatea Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, conduse şi păstorite, cu atâta dragoste, jertfelnicie şi abnegaţie, de peste cincisprezece ani, de către Părintele Paroh Petre Veţeleanu...

19 Septembrie – a avut loc  întâlnirea spiritual - duhovnicească cu tema: "Despre tinereţe fără bătrâneţe...", susţinută de către invitatul nostru de onoare, în persoana Domnului Dr. Costion Nicolescu - Teolog, eseist şi publicist precum şi cercetător la Muzeul Ţăranului Român (MTR) din Bucureşti.

26 Septembrie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Despre tinerii de azi şi relaţia lor cu familia creştină contemporană în faţa provocărilor lumii actuale", invitat de onoare fiind Părintele Nicolae Tănase de la Parohia Valea Plopului, judeţul Prahova.

10 Octombrie – a avut  loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Biserica şi destinul neamului nostru românesc în context actual", invitat de onoare fiind Părintele Protoiereu Gheorghe Colţea - Parohul Bisericii Ortodoxe Române din localitatea Moeciu de Jos şi Propopopul de Bran - Zărneşti, din frumosul ţinut românesc al Branului, din judeţul Braşov.

17 – 22 Octombrie - un grup de doisprezece personae (bărbaţi) am fost într-un binecuvântat pelerinaj în Grecia şi în Sfântul Munte Athos, unde am vizitat cele mai representative biserici din Thessalonic şi cele mai însemnate mănăstiri athonite.

29 Octombrie – Am oficiat (un) Parastas în cinstea Părintelui Arhim. Teofil Părăian – Duhovnicul Mănăstirii “Constantin Brâncoveanu”, localitatea Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, fiindcă s-au împlinit şapte ani de la naşterea cea cerească şi veşnică a renumitului nostru părinte duhovnicesc - Preacuviosul Părinte Arhim. Teofil Părăian - distins slujitor, sacerdot, propovăduitor, mărturisitor şi duhovnic al neamului şi poporului nostru dreptslăvitor creştin!...

31 Octombrie - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: “Pocăinţa - calea cea mai sigură ce duce către Dumnezeu”. Invitat fiind Părintele Protosinghel Ghelasie Iorga - Stareţul Schitului Darvari din Bucureşti.

14 Noiembrie – a avut loc  loc întâlnirea spiritual - apologetică cu tema: "Vaccinarea copiilor - pro sau contra?..." , avându-l ca invitat de onoare pe  Domnul Dr. Pavel Chirilă - Fondatorul primului spital creştin din România postdecembristă - Spitalul "Christiana" din Bucureşti, totodată fondatorul Aşezâmântului, Mănăstirii şi Editurii "Christiana" din Bucureşti, Fondatorul şi Directorul Fundaţiei, Spitalului - Aşezamântului Hospice de îngrijiri paleative "Sfânta Irina" din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, Fondatorul Clinicii Medical - Creştine şi Oncologice de îngrijiri paleative din cadrul Mănăstirii Nera, localitatea Nera, judeţul Caraş Severin şi Directorul Centrului Medical - Creştin "Naturalia" din municipiul Bucureşti.

18 – 19 Noiembrie - un grup de douăzeci şi cinci de bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

28 Noiembrie –  a avut loc  întâlnirea spiritual - apologetică şi educativ - duhovnicească cu tema: avându-l ca invitat special pe "Despre marea familie a Bisericii şi marea familie a neamului în faţa provocărilor contemporane - realităţi, soluţii şi perspective", Părintele Prof. Dr. Mihail Milea - Preşedintele Fundaţiei "Sfântul Sava" din Buzău, Profesor la Seminarul Teologic Liceal "Chesarie Episcopul" şi Preot - Slujitor la Catedrala "Sfântul Sava" din municipiul Buzău.

05 – 06 Decembrie – în cadrul Slujbei de priveghere, oficiată în cinstea Hramului Bisericii noastre – Sf. Ier. Nicolae – Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, a susţinut un frumos concert de colinde tradiţionale, româneşti, grupul de tineri şi membri ce formează Asociaţia cultural – spirituală “Tradiţia Românească”, condusă de către Părintrele Vladimir Alexa, iar a doua zi – în timpul şi cadrul Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii ne-au colindat şi încântat mai mulţi elevi ai Şcolilor Gimnaziale nr. 82 şi 149 de la noi, din cartierul nostru Titan al sectorului 3 Capitală.

2017

06 Februarie – a avut loc întâlnirea spiritual - apologetică cu tema: “Aparanţa laicatului”, avându-l ca invitat pe filosoful, eseistul creştin şi publicistul Andrei Găitănaru din Bucureşti.

18 Februarie – în Sâmbăta Moşilor de iarnă a fost oficiată Slujba pomenirii/Parastasului oficiat pentru toti slujitorii, propovaduitorii, marturisitorii si aparatorii Ortodoxiei in timpul comunismului... şi acest eveniment făcând parte din seria de manifestări şi momente dedicate Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului"

20 Februarie - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: “Despre moştenirea Rugului Aprins”, invitat find Domnul Marius Vasileanu – professor, cercetător şi eseist iar participant/invitat special fiind Părintele Profesor Nicolae Bordaşiu de la Biserica “Sfântul Silvestru” din Bucureşti, unul dintre membrii (studenţi) ai acestei mişcări cultural – spirituale din Bucureşti.

04 Martie - organizarea ediţiei a cincea a campaniei umanitare cu titlul „un mărţişor din suflet, dăruit unui suflet” şi deplasarea uni grup din cadrul parohiei noastre la Taberele de la Valea Screzii şi Valea Plopului, Aşezământul Social "Pro Vita" din localitatea Vălenii de Munte şi Aşezământul Social "Sf. Stelian" din localitatea Valea Crângului - oraşul Urlaţi, toate din judeţul Prahova, unde ne-am întâlnit cu copiii şi angajaţii taberelor precum şi cu Părintele Nicolae Tănase, Părintele Rafael Tănase şi Părintele Manuel Radu.

06 Martie - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Icoana Ortodoxă - fidelă mărturisitoare a Adevărului revelat şi al Cuvântului întrupat", invitaţi fiind Părintele Antipa Burghelea şi Părintele Arhim. Mihail Stanciu - vieţuitori ai Sfintei Mănăstiri "Antim" din Bucureşti.

10 – 11 Martie - un grup de douăzeci bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

13 Martie - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Despre mărturisitorii întemniţaţi şi fenomenul reeducării de la Piteşti, din perioada totalitară", invitat fiind Domnul Alin Mureşan - Director General la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICMER) şi Preşedinte al Centrului de Studii în Istorie Contemporană – Bucureşti.

18 Martie - În cadrul programului nostru parohial, spiritual - comemorativ din cuprinsul acestui an - 2017, dedicat Patriarhului Justinian şi apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu binecuvantarea Parintelui nostru Paroh şi cu aprobarea Conducerii Penitenciarului Jilava, din judeţul Ilfov, am organizat, în cadrul şi la nivelul comunităţii noastre parohiale, o vizită la Memorialul - Fortul 13 Jilava, în ziua de sâmbătă - 18.03.2017, orele 12,00, cu scopul de a-i cinsti, şi în acest mod, pe toţi slujitorii, propovăduitorii şi mărturisitorii Ortodoxiei din şi în timpul comunismului!...

Deplasarea la faţa locului s-a realizat de la biserica noastră, undeva, în jurul orei 11,00, după care acolo am vizitat locurile de detenţie, celularul şi locurile de tortură ale întemniţaţilor din perioada totalitară şi, totodată, am obţinut încuviinţarea de a oficia acolo, la capela/bisericuţa Penitenciarului, o slujbă de pomenire/de parastas pentru toţi aceşti luptători şi apărători, vrednici şi autentici!...

20 Martie - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Despre moştenirea spirituală a Părintelui Arhim. Arsenie Papacioc", susţinută de către invitatul nostru - Domnul Conf. Univ. Dr. Ioan Marian Croitoru - Cadru Didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii "Valahia" din Târgovişte – Dâmboviţa.

27 Martie - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Maica Domnului în Icoana şi Iconografia Ortodoxă", invitat fiind Domnul Victor Marola - Teolog, cadru didactic şi publicist.

03 Aprilie - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Religiozitatea - cale de modelare a caracterului şi mijloc de imunizare psihologică", susţinută de către invitatul nostru de onoare - Domnul Conf. Univ. Dr. Vasile Timiş - Cadru didactic la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii "Babeş - Bolyai" din Cluj Napoca.

24 Aprilie - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Despre moştenirea spirituală a Părintelui Arhim. Sofian Boghiu”, susţinută de către invitatul nostru de onoare - Părintele Arhim. Mihail Stanciu - Slujitor/vieţuitor al Sfintei Mănăstiri "Antim" din Bucureşti.

08 Mai - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Despre figura luminoasă a Părintelui Patriarh Teoctist", invitat fiind Părintele Arhim. Dr. Antim David - Stareţul Schitului Măgureanu din Bucureşti, cu care am oficiat (şi) Slujba de Pomenire a Parastasului în cinstea Părintelui Patriarh Teoctist.

22 Mai - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Despre lucrarea duhovnicească a Părintelui Arhim. Simeon Ciumandrea - fost vieţuitor athonit şi Stareţ al Schitului Darvari din Bucureşti", despre care a vorbit Părintele Protos. Ghelasie Iorga - Stareţul Schitului Darvari din Bucureşti.

12 Iunie -a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Despre chipul blând şi figura luminoasă a Părintelui Patriarh Teoctist", invitat fiind Părintele Vasile Ioana - Parohul Bisericii "Sf. Nicolae dintr-o zi" din Bucureşti, cu care am oficiat (şi) Slujba de Pomenire a Parastasului în cinstea Părintelui Patriarh Teoctist.

19 Iunie -a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Sfintele Icoane, peceţi ale darului dumnezeiesc şi tărie a credinţei în Iisus Hristos prin Duhul Sfânt", susţinută de către invitatul nostru de onoare - Părintele Prof. Univ. Dr. Ioan Caraza - Cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Iustinian Patriarhul" din Bucureşti.

23 – 24 Iunie - un grup de douăzeci bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

26 Iunie - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Sfântul Cuvios Antonie cel Mare - viaţa, petrecerea şi lucrarea sa duhovnicească, abordate atat din perspectiva spiritualităţii răsăritene cât şi a celei apusene. Date noi despre descoperirea Sfintelor sale Moaşte...", susţinută de către invitatul nostru de onoare - Părintele Prof. Univ. Dr. Constantin Pătuleanu - Cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Iustinian Patriarhul" şi Parohul Bisericii "Sf. Ier. Nicolae - Udricani" din Bucureşti; totodată a participat şi Părintele Prof. Univ. Dr. Ioan Caraza - Cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Iustinian Patriarhul" din Bucureşti.

11 – 12 August - un grup de douăzeci bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

18 Septmebrie - a avut loc întâlnirea spiritual - apologetică cu tema: "Familia creştină, românească, contemporană, încotro? Realităţi şi perspective...", invitat de onoare fiind Domnul Iulian Capsali - regizor de film documentar, publicist şi mărturisitor creştin şi tată a nouă copii.

De asemenea, pe lângă toate aceste manifestări/intalniri spiritual – duhovniceşti, pe care le-am iniţiat, realizat şi coordonat, în calitatea de epitrop/consilier parohial am participat la toate şedinţele consiliului nostru parohial, am contribuit şi ajutat la realizarea şi desfăşurarea diferitelor activităţi şi acţiuni ale comunitaţii noastre parohiale, am participat la sfintele slujbe şi la diferitele momente/evenimente, liturgice, pastoral – misionare, cultural – spirituale şi educativ – filntropice, realizate/desfăşurate, în cadrul şi la nivelul Bisericii/parohiei noastre, răspunzând, prompt, sincer, loial şi devotat, oricărei convocări, solicitări sau invitaţii a Conducerii Oficiului nostru Parohial, încercând şi, cred, chiar reuşind, să dau o mână de ajutor la derularea tuturor activităţilor şi acţiunilor acestei unităţi bisericeşti, parohiale!...

Totodată, vreau să precizez faptul că am fost epitrop/consilier al acestei parohii, pe parcursul unui singur mandat: 2014 – 2018, mai exact spus: din data de 01.03.2014 până în 20.09.2017.

Alte detalii, amănunte, informaţii suplimentare, documentar foto – video şi informaţii suplimentare, cu privire la toate aceste momente spirituale, evenimente duhovniceşti, activităţi umanitar - bisericeşti şi acţiuni caritativ - filantropice, precum şi multe altele, puteţi găsi atât pe site-ul parohiei noastre -  www.bisericasfantulantonie.ro, cât şi la Oficiul Parohial al Bisericii noastre.

Dumnezeu să ne ajute, tuturor, în continuare, în tot lucrul cel bun! Amin!...

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 4 of 3181

Poemul din metrou