Home
Revistă de cultură,civilizaţie şi atitudine morală
Volumul Nr.1"EXPRESIA IDEII" PDF Print E-mail
Written by Mariana Bendou   
Wednesday, 08 June 2011 20:32

VOLUMUL EXPRESIA IDEII (Nr1- Fruntea cerului asuda)

http://issuu.com/sdfgrve/docs/expresiaideiifb

Fruntea cerului asudă

(creația unui club virtual găzduit de Facebook )

Antologia de față reprezintă un îndemn pentru a scrie – act de eliberare de sub povara existenței. Orice act de acest gen implică o recunoaștere a nevoilor de alt ordin decât cel fiziologic, ontologicul stând la baza unei dezavuări sublime a sufletului.

Volumul, o antologie a unor energii creatoare care au încercat să se ridice din lumesc prin transfigurarea dorințelor și idealurilor proprii, este unul al debutului pe tărâmul internetului. Tronează peste acest volum bunul simț al penei și al gândului împlinit spre menirea fiecăruia. Toți autorii, cu frunțile mai încrețite sau mai descrețite de fiorul trupului ca reflecție a sufletului, au așternut stih de viață și de moarte sub imboldul soarelui care degajă energii vitale pentru seva poeziei. Această antologie reprezintă și o premieră prin faptul că este un demers care a străbătut fizicul, ea fiind creația unui club virtual pe care situl Facebook l-a găzduit. Acest demers conturează o antologie unică prin forma de interacțiune a celor care trăiesc poetic în paginile cărții. Se observă faptul că paradigma centrală, cea care dă unitate, este decorporalizarea sinelui, a intimismului și a marilor reflecții asupra propriului destin în lumea care ne găzduiește fugitiv. Volumul este deschis de către poetul SORIN OLARIU care ne dăruiește fereastra sufletului prin versuri sensibile, un exemplu fiind poemul “Sfinx de ceară” unde lumina și întunericul devin elemente antinomice ale vieții și morții: “mi-e frică de lumină/ o brazdă-mi sapă ziua / străin devine trupul / dar e târziu şi ziua / mă-nvăluie”. Sunt elemente ce susțin trăiri în mister și conduc spre izbăvirea sufletului prin cuvântul poetic. Poeta VIOLETTA PETRE susține în poezia “Zborul meu albastru” referențialitatea necesității scrierii în pofida tuturor elementelor care pot întuneca zarea reflexivității ființei care se îndreaptă inevitabil către lumina și flacăra reveriei : Cu litere de apă sculptez limba de foc  / ce scrie în lumină un nume cu noroc [ …] mi-e flacără nestinsă dorinţa de lumină / şi zborul meu albastru şi verde mi-este vină”.

Un demers de ordin lingvistic este întreprins de către poetul IONEL STOIŢ (“La dzâua muierilor” – scrisă în limba românilor din Banatul Sârbesc) care lasă versul vechi al românilor Sud-Dunăreni să elogieze iubirea și ielele ca element de transcendere și reverie cu ajutorul elementelor bahice:Trăiască muierili / Şî să golim păharili!" / Daia vedz noi ne-mbătăm / Că nu pucem să le răbdăm / Nişi fără iele nu pucem / Ş-atunşi îi musai să bem”. Iubirea este relevată și de VIOLETTA PETRE în poemul “Ascunde-mă în tine“: “Noi suntem începutul iubirilor postume / Trăind în cercul nostru ce nu mai e rotund “și de cãtre LILIANA RAMONA ALBU care în “Clipe minunate...” relevă cu suavitate iubirea și îmbrățișarea ca moment al împlinirii sufletești, dar și moment de geneză creator de vers: “Clipe minunate, iubire curate / Au sosit la mine / Să mă îmbrățişeze”. Acest referent este textualizat și de către CIPRIAN STANESCU care ne îndeamnă “Să iubeşti”:  “Numai când întâlneşti iubirea cea curată / Simți că trăieşti cum n-ai trăit vreodată.” Iubirea reprezintă motorul acestei antologii deoarece majoritatea celor care își destăinuie trăirile simt iubirea ca pe un act acut al sufletului, un pas de transfigurare spre alt plan ontologic (CONSTANTIN GRECU în poemul  “Sufletul, pereche, dublu” :  “Se revarsă ca un fluviu, sufletul, pereche, dublu, / fiinţa mea în fiinţa ta “ ; DIANA CIURTIN în poemul “povesteşte-mi!” : “povesteşte-mi ce rafală de vânt nebună, / te-a invitat să mă cunoşti” sau VERONICA CRĂCIUN în poemul “vals” – Eu... sunt doar tăcere, / când, muzica-n surdină, / plutește și-alinã.”) Această antologie poetică se vrea un mănunchi de reflecții filozofice și religioase, elemente comune ale unei gândiri ce are capacitatea să își ridice privirea din cotidian și să viseze spre transcendent. Poezia BOGDANEI ELENA SIMIONESCU “apără-ţi templul, Ioane!” sugerează trăirea în păcatul originar și nevoia de regăsire: “Căci, eu, Ioane, sunt om slab  şi păcătos, / Tu eşti un înger, eu nu mai sunt frumos…/ Mi-am întunecat sufletul, făcând vrerea lor / Şi greu păcatele, în trup, mă dor! “

Reflexivitatea și nevoia de înțelegere a sensului vieții și menirii în viață sunt elemente ce sunt dezvoltate în poezia lui MARIAN DRAGOMIR în poemul “Gândirea” sugerează condiția imposibilă de a crea “genialitatea are un gust pervers / gânduri aliniate biologic”, la fel și poemele IOANEI VOICILĂ DOBRE, “Acrobaţie” : “Am clădit un vis, / drum suspendat / şi merg pe el, / pe vârfuri, / temătoare”, cel al lui SILVIAN DOBRE : “Așa e viața tuturor / E ca si fulgul trecător”, poemul lui GABRIEL MANOLESCU : “Eu, doamnă” : “Eu doamnă, sunt un scrib sărac / Cu sărăcia mă împac / Când n-am cerneala scriu cu sânge / Când nu am vise, mi le fac” ; dar şi  VASILICA ILIE, în poemul “Atitudine” , spune : “nu voi părăsi locul de baştină / voi săpa adânc în stâncă / să găsesc izvorul / dătător de viaţă nouă” la fel ca şi  MARIANA DOBRIN, în poemul “Viaţa ca o luptă” : “Nu vreau să cred / că doar în gol / la mine roata / se învârte” sau ODETA TATARU :  “De ce te inundă teroare / Şi fructele-au gustul amar, / Ţi-e frică de vânt şi de mare”. De asemenea se remarcă paradigma întoarcerii către sine ca element al germenului creativ în poezia lui  IULICÃ ŢENEAsuflet pribeag” unde elementul cathartic al zborului descătușat devine elementul ce conferă idealul Sunt un porumbel alb / și-mi scutur aripa deasupra lumii, sunt un mac roșu/ și mă aprind pe câmp ca o torță”.

În locul unui final aș dori să prezint și poezia celei care a susținut acest proiect, doamna MARIANA BENDOU, care își revendică întreaga sa creație pământului, creație în care originea este un lucru asumat și doar privirea spre cer poate să ne facă să ne depășim. Poeziile domniei sale sunt poeme în care se zărește patosul și credința că omul, creatorul, poate să își depășească veşmântul pământesc și să treacă în alt plan ontologic doar prin recunoașterea propriei corporalități:

“Pământ” : “Regăsindu-te mă întorc / În braţele tale / Pământ” sau  “plouă” :  “Fruntea cerului asudă / Stropi mărunţi / În poala stâncii”…

prof. drd. Marian Dragomir

(cenaclul “Atitudini” – Casa de Culturã I. L. Caragiale, Ploiești)

 
Primii autori validaţi pentru Antologia "Cuvântul în timp" PDF Print E-mail
User Rating: / 9
PoorBest 
Written by Grigore Timoceanu   
Tuesday, 05 July 2011 11:46

COMUNICAT 

Editura „Grinta” împreună cu editura „Singur” va edita şi va tipări până la data de 15.08.2011, volumul „CUVÂNTUL ÎN TIMP” – antologie de poezie, proză şi eseistică.

Cartea va avea un număr de 384 de pagini dintre care 24 color      (cu pozele autorilor), format 15x22cm., coperta policromie, plastifiată lucios. Textele, CV-urile şi fotografiile color ale autorilor se vor expedia pe adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it până la data de 25.07.2011. De asemenea, autorii vor trimite şi un scurt răspuns la întrebarea:             

CE V-A ÎNDEMNAT SĂ VĂ APUCAŢI DE SCRIS? 

Fiecare autor va beneficia de un spaţiu tipografic de 10-16 pagini, ceea ce înseamnă că va trebui să trimită texte în format A4 între 8 şi 10 pagini; de asemenea fotografiile color vor avea dimensiunea minimă de 5x7cm.

Antologia va fi mediatizată de către GRUPUL MEDIA SINGUR şi AGENŢIA LITERARĂ „SINGUR” şi va fi prezentată în lunile septembrie şi octombrie în cadrul unor emisiuni la Radio România Actualităţi.

Taxa de coeditare este de 500,00 lei pentru fiecare autor, care va primi 20 de exemplare din tirajul tipărit. Această sumă se va achita în contul editurii „GRINTA” (cod fiscal RO6081420) IBAN RO34 CARP 0130 0003 0203 RO01 deschis la Banca Carpatica, filiala Cluj, până la data de 25.07.2011. 

Autorii care vor intra în această antologie vor fi validaţi de un Grup Consultativ format din: Gabriel Cojocaru, Ştefan Doru Dăncuş, Ioan Pavel Azap şi Felix Nicolau.

Volumul va fi lansat şi în cadrul Târgului de Carte „GAUDEAMUS” care va avea loc la sfârşitul lunii noiembrie la Bucureşti. 

În prima etapă au fost validaţi următorii autori: SILVIA KATZ (PROZĂ); SILVANA COJOCĂRAŞU (POEZIE); VASILE LUŢAI (POEZIE); ADRIAN BOTEZ (POEZIE ŞI PROZĂ); DAN MARIUS DRĂGAN (POEZIE); ADRIAN SUCIU (POEZIE); MIRCEA GĂLĂŢEAN (ESEU); ŞTEFAN DORU DĂNCUŞ (PROZĂ); FELIX NICOLAU (PROZĂ); GELU DRAGOŞ (POEZIE); MENUŢ MAXIMINIAN (PROZĂ) ŞI IOAN DRAGOŞ (POEZIE).

AUTORII DIN DIASPORA VOR ACHITA TAXA DE COEDITARE ÎN VALOARE DE 150 EU ÎN CONTUL IBAN RO88CARP013000030203EU01 DESCHIS LA Banca Comercială “CARPATICA” S.A. fil. Cluj.

Ştefan Doru DĂNCUŞ

Gabriel COJOCARU

 
Eugen Evu: Ediţia de poche PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by Ştefan Doru Dăncuş   
Monday, 30 January 2017 13:36

__________Varianta I ___________________

motto  : „Hai dui, du-i ! D.U.I. !  (cântec de Tudor Gheorghe) preluând din Arhivele secului sintagma „ Dosar de urmărire informativă”. Scrierea este conspirativă, samizdat şi în şperaclu hermeneutic cripto- fripto ceuşist. Ea are statut de pamflet şi se tractează ca atare.

 Simpla lectură se lucrează informativ pentru trei generaţii regenerate,  dar şi destoinicii   activişti şi pasivişti, bulangii,  securişti – agenţi politic comuniştii, de tot  morţi, deja morţi, încă  dând zvâcuri de  nivel  de trai, precum şi celor  încă viabili, vioi vii, (şi) viitori informatori şi  turnători de frică - virgulă -care  sunt luaţi  şi(sau )  reluaţi  în lucru  de mine(ri), Mai zac bine  folosiţi şi refolosiţi  şi alţii, în  dosarele C.N.S.A.S.

„Cerna”, „Anonimul” şi „Scriitorul”. Celor 23 de SS- kurişti, memoriei antepostume a  colonelului  Văceanu Lucian –Chimuistul lingău a Leanţei  C.O. 2  din Biroul Doi şi Kurului lor   lateral dezvoltat, frunţii  cugetătoare de jeguri metaf(T)izice, a căp. Haicu Ion din Sângiorţ, kurfrunte cu bătături şi creierul  aplatizat, Vericocelei luicolege de cameră şi nu în ultimul rând , turnătorilor  cu numele conspirat- transpirate, Cazan Costel(V.N.)., M.I.( adică M. I.) , Al. Plopianu (A. S) şi lui Ciorobels - Anti-Infestattu , şi ultimei pe linie , Lady Toarşa  Mitro , Emasculata de Pilosamente Pubiana .    O bezea  cu ce mânca, generalului  begheu  numit pă drept Mortoiu, antecedenţilor Simon, Petrescu , Galiceanu, Vuh, Oiegarei, Răzăşului ot Burdujăni,  Ohmului cu Ochi de Porc, aşişderea  lui Gyula Rudholp – Popa -Cu -Şapcă, lui fratsu care mişună,  şi mult- schizofanaticului pricurici , M. Cucuruz  Pălmaşu , de-a valma cu miliţiştii Dinkăkat şi caraliilor cu plachie pe burţi.

Fie-le ţărâna umbra lespede, şi Necropolisul arat cu sare şi semănat cu  vată de sticlă, întru maosoleul  în care nici trăznetul nu ară, să nu se spurce . Trăzni-i-ar Curba lu Gaus  !

Cu duioşie, PS.Orice asemănare este întâmplătoare, textul de faţă şi de spate fiind un pamflet.

                                                                         Autorul

          

                   motto: Tovarăşe domnu’,  măi darling animăl, noi nu mai vrem pământ, vrem să nu mai  vrem nimic, da’ să trăim bine !

(Băse, din auf): Sînii trăiţi biiine ! Baconsky jr: Shalom salam aleicum soia!)

                                              

                         (Piesă în câteva acte, din care unul psiho- sexual de grup şi un act ratat istoric,  fraudat a la Freud . Dacă nu poate fi jucată, poate fi citită. Dacă nu poate fi pusă-n scenă, poate fi scenă-n pustă. Bunăoară, o altă predică în pustie, care se va numi Urâciunea pustiirii.

( Cheie  de baltă )

Cine are urechi de auzit, să vadă. Cine are ochi de văzut, să audă. Cine nu ştie râde, nu mai este om. Este sau va fi Altceva . Altcineva .

Nu se va decoda în metru antic: ci în metri cubişti de cultură .

                            

P E R S O N A J E:  se deduc singure, în ordinea  intrării, dublu funcţională  şi ca ieşire .

Nota autorului :

Nu se va traduce în nici un caz în  caractere Chiril şi Metodiu. În engleză da, eventual  în limbile popoarelor de la marginea mărilor calde , ori  ale Mării Moarte, zona Qoumran şi Nad Hamadi .

                   (Indicaţii strict secrete  pentru Scenariada electoralnică  bis –bis – erika metoda chirilika armata a 15-a trans-sinistră COD :„ de la nistor pân-la tizsa  tot românu rusu-mi-s-a  „.

Acţiunea se petrece în  preajma unor alegeri  parlamentabile.

Nu mult after the day , cod „Apocalypsis cum Figures „ Parola „ Armaghedon se amână „. Variante : mineriada  1 , 2, 3 …etc .Parola : La vadim ape repezi curg „ .

Scenariul  le aparţine , grupuri-ţintă  ambulatorii şi fabulatorii,în teritoriu . În cheie DA- DA. – istă, sub locuţiunea „Panem et circenses „ şi a la maniere de Becket, Orwel and Eugen Ionesco . Finanţişti :  Fundaţia  romulană „Bătălia de la  Mossada ,  Cernobîlea Lac , precum şi altele cu Răspundere Delimitată,(vs.  Societatea  Reîmpieliţată  Internaţional- SRI- Lanka lu’ Horia …)Autorii faptului  le mulţumesc pe-această cale  tuturor puţinilor care  au  sprijinit  apariţia  acestei  cărticele, fie cu un Da hotărât, fie cu un NU mârâit, fie cu scepticismul lui Cioran faţă de lacrimi şi sfinţi, imperativul muncii pentru specie, al insomniei pentru metafizică şi al  astrofizicii faţă cu religiile şi ceea ce se apropie prin lentila- gigant  a telescopului Hubble . Sub o piatră  împinsă de ultima glaciaţie până în lunca Originală a Sargeţiei, se află bine pecetluit, numele adevărat  al personajului principal, care în piesă e doar o poreclă de camuflaj  din motive de siguranţă raţională.  Piatra este incomparabil mai grea decât terasa de la BAALBECK, şi nu poate fi clintită decât prin tehnici antideluviene, prin   energia manas.

Tehnica teleportării  prin scepticismul barbar al  genialoizilor , foarte prolifici, cum constatăm cu toţii, indiferent de religie, naţiune, convingeri, rase, cuirase şi  terase , tabula rasa , poate fi utilizată pentru punerea în scenă  doar cu acordul autorului.

Cheie în metru cuantic :

           Textul este un pretext şi un protest contra curentului dominant în literatura română, numit de  autor  POST- MORTEMISM …

Piesa marchează în 13, 7 metri cubi de cultură spontană, tranziţia armonios dezordonată însă oarecum gândită, de la Comunism la Consumism …Râzi, cititorule, ca să nu plângi mai la urmă, căci urma alege, turma  oricum nu înţelege decât propria-i lege .

Şi  cugetă, rogu-te  la intervale, printre fraze, ceea ce zicea un bătrân cam grizat, la un bufet din  Ghelari, privind o trupă de teatru amator  cum  se comportă în aer liber ca şi cum erau deja în scenă..: Noa, dragă Domnule navetist-  şef, bine că-i Rău „ !!!)

                                       

ACTUL 1 (normal)

                    (Platforma din faţa  Muzeului KULTUR HAUS dintr-un oraş  fără fumuri, după   1990, zona verde .Între stâlpii electrici, sârme cu sute de beculeţe de 6o  de waţi (ascunselea ) copaci ornamentaţi cu cârpe psihedelice , de un genial din zonă .Bobor cu sobor ,mobilizat(adică mobilier ) ,şcoleri, soldaţi, miliţişti, curioşi, liber-schimbişti, nostalgici, traseişti politic şi traseiste apolitice, foşti activişti, acum pasivişti ,(foşti), securişti(unii recuperaţi), jandarmi(cu căşti), gură- cască (fără căşti),dentişti şi iredentişti,cloşte încă active, găşcari,răspopiţi,  bişniţari, ziarişti, tuzluci, corespondentul  V. W.C., somităţi, şomeri, pălmaşi, 23 mii de disponibiliaţi, anonimizaţi ,   kurişti seci, recuperaţi , fameni, şantajaţi, relansaţi, ciocoi vechi şi  noi, burjui străvechi, ţuţări , borfaşi, urmăriţi general, urmăriţi parţial color alba neagra , fripturişti, scripturişti , putane, cocsari  -massă compactă , eclectică, optimistici , abuzaţi, buzaţi, buzeşti  şi dezabuzaţi textual şi sextual, ciocănari, căcănari, ceteraşi, seceraşi, hihîni, oaspeţi coreeni, chinezi , gâgăuzi , bogomiliţi , chirilizaţi , strămutaţi , măcelari ,cârtiţe , vigilenţi , clone , elohimi , paranormali , normali , katapultaţi , demascaţi , mascaţi , goange , şpăgari , drogaţi abrogaţi , secături , sectarişti , sectorişti , secătuiţi , secţionari , limbişti pingeliţi,   fracturişti , franctirori , frankesteini , einşteini, tweişteini,  draişteini, oşteni, olteni , Gogu de la Sinagogă, râmari  care de la Râm se trag, mittel-europenisaţi ,mititei stângişti de dreapta , dreptaci de stânga, alţi pălmaşi, tov   Ochi de Porc,  brute , brutari , brukhani , brukenthali , neanderthali , haikuioni , aliconi, Novicicoşi, Aurelieni Retraşi din secolul doi,  şpioni  agenţi tripleţi, macoveţi, erectili din Satul Ciocu Mic, ciocănari, căcănari, ciocişti, kazaciochişti,  Paracletu - Trimisu ,  Iussuf  Iosifoni, cetăţean ambiguu,  Fârtatu şi Nefârtatu, Culegători de ciuperci ca CHEBE,  reciclaţi , tulumbari,  trupeţi  şi chiar poeţi  paracleţi,, schizofraieri, ş.c.l.…Cu toţi privesc  spre Răsărit, de unde vine  soarele, care răsare de la Bucureşti , dinspre Instambul ,via Işten Bull ş.c. l . Incognito : şcoala de la Bănescu  şi alte şcoli neo-monetare . . Acţiunea demarează  vivace ma non tropăit, în faţa ca un spate a Kultur Haos-ului din Cetatea Care-a Fost şi Nu-i,  pe zona fostă verde, acum marcată de un kromleh ( vezi DEX) -  pe care scrie( cu cerneală simpatică:

 „ Legea Frustraţiei, bă, că vă pictez „!

Cu o macara KRAN  gigant , este  adus  Marele ALB , candidat de senator  de Hunedoara , Găunescu ..

_______________________________________________________________________

(Indicaţie codificată: organizatorul longeviv al  acestui mic spectacol cultural-artistic-lovy-lutzionar , de fapt, este Candiano Maniacovici- Risipitu-Grandomanovici –Koyotu- Graurul  cu nume de pasăre  şi pasăre fără nume ) , sursă-gazdă şi rezident- prezident,  conspirativ „M.I, în cazul de poliţie politică virgulă comunistă a  ex- colonelului Văceanu Lucian, (informatorul personal al cpt. Paiku Ivan), (Monitorul Oficial al C.N.S.A.S. Decizia 157 / 9.o5.2oo6 ,) purtartor de cuvânt al Emanaţilor de sub furnale  şi preş de onoare al lovy-lutzionărilor, secondat de Conspirosu „I.M.”,  Mortovaş- lider –arbitru, obsedat textual şi schimb-limbist bişniţar cu studii la F.F.

Numele lor nui apare nicăieri , afară de aici,tot strict secretizat, anonimizat şi scrumit în dosarele- combustibili din curtea Miliţiei şi Secului din Hunedoara …)

GĂUNESCU 

(este un   bărbat de bărbat . Este instalat la  o masă mare, pe un scaun mare se pregăteşte să dea  un maaare  spectacol  cu scop electoral.Pare că a fost teleportat direct în Piaţă)

                                     Un găzdoi numit Capkoi :-

 (Ieşind voios în calea  candidatului candid GĂUNESCU, candidat  care se dă şi mai foarte candid ):

                    -Helllou , şefu’ , bine ne-aţi revenit  în oraşul flăcărilor, de la umbra furnalelor ! Io v-am fost ziarist la Casa Scâncelii, nu ştiu dacă mă mai …? Bossu’,  Dacă vine leghea lustraţiei , io  îmi  bag brişca –n  candidatură  şi-n ouălele  dă răzăş  care plutesc  pe apa Sâmbetei, vorbesc codificat, că e mulţi seculişti p-acilea, aşa că io v-am reorganizat Agentura în zonă, numai să mă puneţi pe lista  aia …(schimbă tonul, la microfon ) :

-        Să trrrăiţi, taorşe-ăăă domne  Găunescu, Bine-aţi revenit în fostul viitor mare oraş  muncitoresc, de sub fostele furnale…  Hunyedoreni, aplaudaţi, că dacă Marele Alb aici de faţă şi de spate , va fi ales  cu votul nostru  neprecupeţit., ne va ecologiza, ne va reconstrui , ne va cenăcli, ne va bla-bla,…Sentimentul de bază al nostru, pe-acilea, este ….

-        

-        (Cor vorbit , pe nadă) :

-         Uraaa !URRRRA !UUUOau !

-         (Îl pupă-n bărboi   pe Candidat …( Se aud petarde, cineva strigă „ Ardeee „ ! ( Radio „Alba Neagra „  anunţăautoritar  că e doar vocea artificierului  de la o Fabrică  de trotil , care-şi lichidează stocul rămas după tragerile din Decembrie 1989,în zona Chizid, Hăşdat şi Gazometru)Careva strigă : MINTEEE!                   Radio „Alba Neagra „dezminte .

-        Grup de actori :

„Găunescu preşedinte ! Găunescu Kunta Kinte” !

  

GĂZDOIUL(acelaşi joc )

(lingând  prin surprindere, uluitor de agil, laba bossului ):

-        Sărut-mâna care scrie/ Noua noastră chezăşie „ !!! Bine-aţi revenit  mut-iubite şi stimate ! Iată scaunul special comandat pentru aşa terasament latifundiar , doi metri pe trei ! V-a sponsorizat Mişu, Şeful  Cărnii Judeţene …              (Aşează scaunul sub fundul Marelui Alb )

-        GĂUNESCU:–(aparte, unui  grup de foşti membri şi membrane ale fostelor cenacluri, care  îl ling cu ochii):

-         Bă   aceştia, care ,  îmi trageţi preş în cale, dacă –mi iese, pe voi vă popesc, dacă nu, vă castrez.  Marş    la  troacă !Dă laba unora care-i cer autografe, bate pe umeri, se pregăteşte să intre-n rol, etc..

Grupuri scandează  lozinci..(Grupul Canon  nu mai scandează) 

                        ( Băieţii cu staţia, dau banda cu urale, aplauze, huiduieli, Bardul agită un pikamer cu tricolor )

 ( la microfon, începe campania electorală)           

-                    ACELAŞI :     Dragi oameni buni, iubiţi  ascultători şi neascultători, ia bă javra de pe bombeul meu ! Bine v-am  regăsit  în această  localitate …ăă.. cum îi mai zice ….ă…în această  splendidă …nu departe de ….ăăă…

-        Cuplul radiafonic  Curpadeus et Lambmadeus (  cor vorbit,radio „Ivan Mortoiovici „ ):

-        Patriei mai multă huilă”! Sărrrut-mâna la matale !

-         Nu departe de  furnale,

-        cocserii şi  şandramale …

-        Avram Iancu, Baciul Toader, Cetatea Blidaru,

-        Te salută ! Salam aleku şi Cioc Şelimbăr !

GĂUNESCU : (către Curpade : merci, tâmpitule, )(Jovial duios ) 

Într-adevăr zic vouă, mă oameni buni, ne aflăm aici de peste 2o57 de ani, ultima oară am dormit cu capu-n balta din Romos, ăă , cu cenaclul  meu care a renăscut în judeţul vostru…ăăă …Ne învrednicim a (dă bă microfonul mai încet ! ) …sunt mandatat să vă anunţ că am depăşit 19o de kile, fiind cel mai mare pohet în viaţă şi post mortem …ă…ă… aplaudaţi , să ne iubim pe tunuri , uraaa !

…ăăă..  nu departe de  Cimitirul eroilor neamului, unde gorunul cel încă mic plantat de tov…de împuşcatul, a fost ăăă …va fi replantat în curtea mea , din strada Vasile Lupu , pe acoperiş, să depăşească turnul Casei Scâncelii …Aici se simte mireasma metaforică a fânului de curând cosit, ăă, aerul miroase a mere şi a traistă de …ă…totul ne împinge să …ă…trăim în acest univers plin de stele, de   (ia-ţi bă mocane laba de pe hârtiile mele ! ) … Bine v-am  ăăă  şi…Bă Mişule, ce caută ăştia cu microfonul la fundul meu ?!  Stimaţi oameni buni, suntem cu toţii aici , suntem peste tot, pentru a construi o nouă….Ăăă…Eu vă sunt candidat pentru Parlament , susţin această campanie  şi  vă promit că ….ă…

-        (Explodând  )

-                          -Măi bade , matale, ăla de lângă gard: Badygard ! Ia-i  pe  ăştia de pe mine, că  duhnesc a  tescovină  de pufoaică , şi am spectacol.(Râgâie,) ..şce dracu mi-au băgat alde Mişu  Şeful Cărnii Judeţene - n bere, că  elimin gazele prin partea de sus !O să-mi comand eşapament !Blaga zicea că berea –i spirit pişat pe garduri ! (Voce din public:

-        Bravoo, Bravoo ! )

-         (Între timp, cei doi dispar slugarnici, se duc la o votcă dreasă cu alcool metilic sustras .( Pe ecran mare , apare stenograma :STOP ! Stop necardiac ! Sosesc la voi, Gyuri Funariotu, Cluj Napocalipsa ! Succes lucrărilor ! Stop!)

-        (Piaţa în delir, urale )

-        GĂUNESCU :

-        Iabadabadaba  bi duuu ! Yes, Gata mă ? Noa haiku mine !

-        (În megafon) –Atenţiunee ! Vin întăriri , vin carăle Iancului, au şi tancuri ,vin ,iată, doi fraţi direct din istorie, ies parcă din scorbura veacului, cu chitarele lor…ă…sunt fraţii

-        …fi ai Hunedoarei , bagă mă camera pă ei, Gata mă ? Noa hai ciao-bau !Aţi tras cablurile , avem şi lampă, trupa nomber one e gata, să-i dăm drumul ! Bate rapp,   scutură burţi, transfigurat :

GĂUNESCU ( revine ) : Au cântat, au plecat

Timpu nostru-i măsurat

Avem multe de cîntat

Hai, s-o zicem, înc-odat !

                          ( pe fundalul manelei „Sârba  în căruţă/ bate calu Guţă „.

Recită  siderat :

 

Cum grăit-a  Iancu- Avram

Venit-am să vă pun în  ham,

Că suntem de-acelaşi hram

Deşi ne ţinem toţi de-un neam

Spectacolind,   luptăm barbar 

Pentru consencul necesar,

Pentru dreptate, adevăr, comoară

A tutulor ! cei ce nu  vor, se cară,

Le spun  Adio, ura şi la gară !

Vivat şomajul, clasă proletară !

Cârpiţi aţi fost, cârpiţi mai fi-veţi, iară,

Vivat, ura şi la gară !

Cor antic, în salopete :

Triiască hahalera, huo, bă cioară !

Nu vrem criză aviară,

Nu vrem  nici burjui pe scară

Triiască toţi şi nimeni să nu moară !

GĂUNESCU, plânge muzical, preluând  în transă  :

Totuşi, iubirea , totuşi amorul

Şi Valma Mater , televizorul,

Astea ni-s  arta , acesta-i  boborul,

Vrem să ne cânte  şi Laie Chioru !

Vivat  folclorul, vivat folclorul !

Vivat hard-rock-ul, vivat  sonorul !

Trupa de jazz-band  şi cimpoaie „ Descântarea României”,bubuie ..Geamurile pieţei zdrăngănesc ca în Decembrie după 22,, unii se ascund, din reflex, pe sub maşini, tarabe …(,se aud voci „Cine a tras în (N)oi, după ddoojdoi,huuuo,fuck you,Găunescu,

triiiaască  partidul liber-schimbiştilor !Vrem legea lustraţiei, lustragiilor , huooo!

Massificaţii năvălesc pe zona verde, apar două maşini ale salvării, tocmai primite ca ajutor din Franţa) Deasupra pluteşte elicopterul lui Arafat, din Calafat ,  parafat  fost  student contra petrol  rafinat ,( Nici o legătură cu  premiatul Nobel Arafat  mortul de tot . ..Petarde  color –fum, emanaţie  suspectă.  Se coace de-un nou  front e m a n a t .

GĂUNESCULcătre trupeţi) :

Gata,  mă, aţi lălăit destul, Fals, fals ,Genial de fals , tâmpiţilor !!! Mai exersaţi ! Ah, unde eşti tu mioriţo , , măcar nici tu nu aveai voce, dar erai focoasă , şi cu doar 35 de ani mai tânără !

(Apare din spate, grăbit, un mătăhăloi şi-i şopteşte ceva. Bardul sare-n picioare, un Mercedes  demarează-n trombă, spre satul Vîrtej, unde socru-so al doilea   îl aşteaptă cu nişte acte .

Spectacolul continuă sub conducerea luiGugulan  , fost membru de partid, , fostă membrană  de partidă ( a Romilor ) .

GUGULAN  :Bardul nostru a plecat  spre satul Vîrtej,vârtej  la Certej  careva din famelia lui a avut u  accident , sunt numai  trei morţi, ea era la volan,  volanul era rotund , vizibilitatea  pătrată…aşa că … …Până va reveni, preiau eu conducerea …vom cânta, vom dansa, vom versifica,vom hăuli, auuu, auuuuu ! Avem curent, că acum Combinatul nu mai e…A înnebunit lupu  !

Cor din public: Ole,ole,ole,ole

Combinatul nu mai e !

Acţionarii be he heee !

Noa , şi ce ? !

Unul de la radio Alba Neagra , îi bagă lui Gugulan  un  microfon în fund, piaţa începe să reverbereze .Gugulan, în postură de ventriloc al  lui Găunescu, la microfonul din gură : 

-Cetăţeni  electoranţi, electrocutaţi şi entuziaşti  !Câtă vreme dănţuim şi hăulim, să vină la mine Şefu Cărnii Judeţene, şi Şeful Blănurilor de la Vidra Orăştie, daţi un  SMS şi la Haţeg, să aducă un tronson  de  salam de export, să ne onorăm cum e obiceiul nostru din gerontocraţi , oaspeţii! Executarea! Dă-i drumul mă trupeţilor, că  plăteşte Candidatul !

( Stupoare.Cade portretul lui Găunescu de pe frontispiciul  Casei de Kultură) Pravoslavnicii îşi fac cruce, martorii lu’ IHWH  îşi fac cu manu propria, bogomilicii  şi aşa-şi-aşa …

Mişu, Şefu Cărnii :

 Maestre, am demolat furnalul opt şi l-am returnat ca cruce, pe dealul  Cinciş, să se vadă ca zidu chinejilor, din spaţiu ! Vă dorim senator ,dacă ăi din Dolj nu vă vreau, io vă vreu !  Şi cei 23, 6 ruteni din judeţ, cu Fârţac cu tot, vă susţinem ! Uraaa  ! (Către public ) :  Haida, mă, exprimaţi-vă liber !

(Şeful Cărnii Judeţene iese prin  spatele late ale lui Dăunescu, lozincarii se eshibează :

Grup spontan de rrromi

Vrem ca leul nou  măi frate

Să se renumească RROm

Jos euro, ronii, toate

Dăunează grav la om !

 Un  ţuţăr local, din  ştafful bossului :

 (acelaşi joc, mai  avântat)

Găunescu pe cer ie

Ca luna şi soarele !

Ţuca-i-aş picioarele !

Aparte :

(să cureţe careva  piaţa de decibeli , ia vezi tu, cheamă basculantele de la „Căpuşa SRL Răcăştie  şi Gazometru ! ) Către publicul  intrat în cota de avarie :

Hai mă, fetelor , că n-a dat gripa aviară-n porcii noştri , ăştia e imuni !(Trupa dă ţug, piaţa se zguduie) Pompierii facHora lui Jan Huss, în jurul pieţei. Băă, Arab Alb, ce faci cu sticla aia cu petrol ? (Panică . Un orfan fugit din casa de copii „Noua Europă”, vopsit cu cremă de ghete , fuge şi dispare într-un canal „srl aurolac s.a.„ Un pompier  nervos intră după el . O explozie rupe cca . zece metri de asfalt . Ţuţărul  filmează, apare şi Pipi  Erectilosu, omul-bombă a lu’  ştim noi cine, de la  F.K.A . -  Fundacia Konrad Adineauri  Filmează şi el, în vreme ce trei maidanezi  ai iubitei miliţii locale, bine re-dresaţi, îl trag jos de pe stâlp, simţind ceva …( Sub stâlpul lui Pipi , într-adevpăr, e o baltă  suspectă, o pată de culoare  Kandinsky …).

 Un ins(tare, în megafon) – Huooo, mă borfeţilor, cine plăteşte ce rămâne după voi, că aici e centrul oraşului, a fost zonă verde, vandalilor, huo ! Cine  sabotează de zece ani ctitoria bisericii  împuşcaţilor, măă ? (Se caţără  pe scara mobilă, eroic , e îmbrăcat în zeghe de  puşcăriaş , pe spatele lui scrie „ S.O.S. Castelu’, că pornesc rezbelu’ ! (Rumoare în piaţă )

Un ins foarte atent strigă către poliţie:

„Atenţie, acela   este  o dublură !  Nu-i cel adevărat, pune mâna pe el ! E fals ! E o hologramă !!

(Doi haidamaci îl saltă şi-l vâră în dubă).

Dublura:

Nolli me tangere, măgarilor ! Iredentiştilor, ca să nu zic dentiştilor , huo ! ! Trădare , de trei ori trădare ! Nu mai vreau la închisoare !

: „ Jos securitatea !Sus Sereitatea ! Sus  dreptatea , jos dreapta de stânga !! Vreau  kultură, nu cenzură ! Vreau  tractoare pe-arătură ! Vreau  reformă, vrem platformă,  revoluţia-i enormă ! ! Mi-au şters memoria ,  - voi rescrie istoria !!Jos scopalamina , cacademicilor , va fa-n cullo ! Sciortîi benii materi !

Reapare  Găunescu

( e multi-lateral ponderal  pe laterale, a depăşit două sute kile . E legat la un cablu de 22o, dar nu se simte nimic, doar  că zvâcneşte oarecum ritmic , ca rapp-ării )…Se urcă pe

Duba nr. 2, primeşte megafonul, cere hârtie, lampă, preia Conducerea Showului :

Marele Alb:

               Yes, Ies, Yeeees ! La al enşpeplea congres, Io alles, alles bulles ! Ies, Yeeees !

Iubiţi-vă, iubiţi-vă pe tunuri ! Iubiţi-vă pe bunuri! Jos miliardarii de carton, sus miliardarii de  cartof ! Să cântăm împreunaţi! Să  sfidăm gravitaţia, unireeeee! ! Unde-s doi, puterea creşte şi putoarea nu răzbeşte !Unirea face puterea , puterea desface  lanţurile, lanţurile astupă şanţurile, şanţurile  înnoadă danţurile !!  Haida la stadion, că aici  e prea strâmtoare !Haida mă, haidamacilor, cu mic, cu mare , ca la defilare ! Vrem spaţiu vital ! Vrem  Europa ! Păzea, Europa, că intrăm în tine ! Uraa, uraa, uraaa ! (Corul  sindicatului şi al bisericii, scandează  ceva în romgleză) …

            (Mulţimea dă buzna spre stadion, duba e-n capul coloanei, Patrian face apel prin megafon să vină tot oraşul la ciunaclu ).

În biata  piaţetă  rămân cam patru camioane de resturi, sticle, postere , alte sticle ,  goale, chiloţi, prezervative, pulane, gumă mestecată, ziare judeţene, pachete de ţigări,chiştoace.

 Ambulanţa culege câţiva leşinaţi, o echipă de la   Primărie debarcă, primarul îşi pune mâinile-n cap..Constată cu tristeţe că nu mai are nici un fir de păr, dar reflexele persistă..Fe indispus , dă dispoziţii şi se retrage discret, cu fieful, la „Doi cocoşi”,fost Drum Nou.. Dinspre bv. Lenin, fost 23 August, acum 2l  Decembrie, vin coloane de mobilizaţi, vin rânduri-rânduri fără gânduri însalopetatţii …

În piaţă apare un geamgiu, fost prim-secretar cu propaganda, acum privatizat:vinde termopane .

GEAMGIUL :

Termopaneee ! Iliescu, măăă, Ioaneee ! Ce-aţi făcut după ecraneeee ?!

Termopaneee v-o  punem !

(Din blocurile pieţei, dau năvală locatarii, fac coadă, model caracatiţă : Se-mpletesc şi se despletesc, strâns uniţi  în jurul .

Iabadabanu ! Ieşi române din  televizoare !!! Termopaneeee Neamuleee !

_______________________________________

ACTUL DOI (Normal că tot normal ) !

              La Stadionul „Corvinul, tocmai  a avut loc Congresul de trei zile al Martorilor lui Iehova (incinta e curăţată bec, au lăsat şi instalaţii electronice americane, aşa că Cenaclul trece direct la spectacol. Găunescu reîncepe ritualul ...Se uită la ceas, e doar 23 noaptea, recită 234 de poeme din noua lui carte, editată tot din banii rămaşi de la Nicu Ceauşescu.

În arenă e plin, aproape patru cartiere…Marginal, apare un cort stil Mihai Viteazu, la Mirăslău…E păzit de poliţii, justiţie, utecişti bine înfipţi ,  statornici, foşti stahanovişti, Şeful Judeţean al Cărnii (Preşul de Onoare al Loviluţionarilor Emanaţi ) şi  lederul Partidului Nemuncii Locale, securist  recuperat dar şi pensionat strategic. Găunescu  încheie( se încheie tandru şi la pantaloni ) şi dă ordin să nu mai fie aprinse ziare, că naţiunea e în pericol, ca la Ploieşti…

-”Boborul suferă de inaniţie şi de onaniţie „  asta v-o spun eu, rimaciul neamului 

        (În tribune se dansează la buric, sticle sticlesc, lanterne lanternesc, toţi îşi iubesc aproapele .

Găunescu  invită în scenă oameni din popor. Intră  un elector turmentat, Marele Alb  îl ia pe gununchi :

Insul: Io  mi-s Alui Amargiloaie , Cititor de Titluri de Ziare  Libere , am venit pe jos de la  Uzina de Preparare şi prăjire , de la  Teliucul Inferior! Am fost disponibeliat, da io vă-ntreb dacă veţi fi ales, ne daţi ori nu ne daţi serviciu-napoi , că am   unşpce pruncişi doi în puşcărie  pă dijeaba , la Marmură , la Bîrcea Mică …

Găunescu: (aparte ) Cam suspect  răsculatul acesta ! Cum te cheamă, moţule ?

Insul :I pak ieu nu îs moţ, io îs răzăş, din  Botşăni ! Dar am vinit în 67 cu Trenul Foamei, cu tăt satu…Da di şi m-a-ntrebi pi mini cum m-a cheamă, io  mi-s Amargiololoaie , străiţ - dom Găunescu !

Găunescu:Cum ai zis ? Gă…? Tu eşti la pertu cu mine, băăă?  Ia treci matale jos, că –ţi dau eu de lucru, la pisoare, mă, derbedeule ! (Mişule, ce fel de electorat avem aici ? Marş !

(Către următorul) : Cum te cheamă, aligatorule , elector electrocutat !?

Insul: Gyula, scuzaţi rima, Gyula mă cheamă…Da a mea-mi zice Giury …

Hă,hă,ice „ Dă-mă mamă după Gyuri

Că mă rupe-n podu şurii” Hă,hă !

Găunescu:

Nu promovez pornografia , nici hărţuiala  sextuală ! Ce doreşti să spui Boborului  deşteptat cu noaptea-n cap ?

Gyula: Deşteptete române ! (Din auf „grup teror : „Rrromâniiiia,trezeşte-teeee”, nem holode ???) ) Unica soluţie inco revoluţie ! Vivat kultura ,vivat prefectura, vivat recviescat in pace …vivat Boroşpişta  şi Peterşanyi  !!

Găunescu (siderat ) …

VIVAT MORTUA EST şi MORTUA VEST!

(către băieţi ).. Ş i cu acesta , la arest !Valea !Juliţi-l !

Gyula( (luat pe sus)… Valea Jiului, bossule, că acolo-i tăt Jalea Viului !Vivat mortua Jiul de Vest ,de la Nistru , la Triest !! Vivat Marko Bela  Kun !Io mi-s Gyula , mânca-mi-aţi rima  !!!

Grup turbulent: Toarşu Dăunescu, nu-i răzmeriţi ,noi am fost secretari utecişti, vă atragem atenţia că după acest bairam ,vor rămâne pe stadion, ca-n 88,  cinci tone de chiloţi tetra , cearşafuri ,   cagule ,  prezervative şi sticle goale ,second hand şi alte ţoale , naşpa  super  nasoale !

Găunescu:

..Foarte bine,cetăţeni! BINE CĂ-I RĂU!!! Dar acum sunteţi   liberi să urlaţi , să şoptiriţi , să turnaţi , măcar  vor rămâne şi paşapoarte, fără vize Shengen ! Cine ar fi sperat asta în anii  împuşcatului  şi mult-iubitei sale  schizophrenice ,măi animăls ??!??

Asta nu e reformă ? Votaţi cu mine şi vă repun în funcţii , inclusiv pe cei cu disfuncţii !!!

(Din tribune, în întuneric, că s-a luat curentul, se aud chiote, gemete specifice, răgete  aşişderea. Maşina cu autokran a  poliţiei anunţă că centrala a sărit în aer, de suprasarcină, aşa că Găunescu , trupele, boşii locali, (şi boaşele ) se retrag strategic în marele Cortal întîlnirii, unde se instalează un generator al armatei, şi  spectacolul continuă, în intimitate. O guristă cu mustaţă creaţă  cântă „Maneua Meşterului Manole „, Se dezbracă stripp-teasse, pe masa bardului şi a Şefului Cărnii Judeţene, în iţari –izmene  pădurene  ,cu ciucuri  şi cu capsule . Îl ţine de  clanţă  Ochi de Lapis-lazulii . De prohap, pioasa poetă populară  Nastruşnikova  Liubinka , care sughiţă deoarece a înghiţit un calup de ruj ucrainean , altfel  dansează ca unsă .Mâna stângă  caută spasmodic  dorsalele  Bardului .

Reporteri, televiziuni, kameramani străini, (de meserie), se distribuie viagra şi se scutură pantaloni. Din tribune creşte vuietul>ORGIA SALVEAZĂ  SIDER -URGIA”!!!”Un grup de dans modern intră-n transă, au loc libaţii cu canabis ; sataniştii prizează, atmosfera  e naşpa-super ,. Mulţimea scandează :  VIVAT OBSEDANTUL DECENIU !  VIVAT PATAPIEVICI , Vivat Kafka, vivat Becket, Vivat Titi de la Tiraspol,  Vivat  Goma ! VIVAT CARAGIALE şi  IONESCOU !  VIVAT  RECVIESCAT IN PEACE ! PACE-PA ! PACE-PA !  Pace şi Neuronius / Nu şi da boboru’ rus, liberare ne-o adus ! 

Pace , Europa , noi vrem pace nu război, vivat   Găunescu Doi,că ne scoate din gunoi, Vivat viaţa de apoi ! 

Megafon:

 PA – CE – PA !  PA- CE- PA ! – PACEPA !!!Uraaaaaaaaaaaaaa!

(se aud rafale  scurte şi repezi , la poligonul  din Răcăştie  şi la Gazometru )

 Din fostul canal Cerna, ies bulbucate, apele. Natura co-participă cu mult entuziasm …E un moment istoric şi isteric sublim .

 

_____________________________________________________________

ACTUL TREI …(cu multe femei, bulangii şi zmăi, fameni şi  bi-găi )

 (este un act sexual colectiv. Are loc între 2 şi 4 ,15 minute noaptea noaptea,se văd stelele.Cine s-a căţărat pe tribuna mare, vede şi Munţii Retezat.,ori Cetatea Devei,cu teleferic …De aproape , se vede gara locală, pe care străluceşte Steaua Kremlinului, a lui Stalin. Furnalele, Aglomeratorul, Cocseria, Laminoare, nu se mai văd, doar din satelit, se văd coşurile, pe care nu mai  vin norii de ciori (număraţi prin calculul probabilităţii, la aprox.l6,342 exemplare mari şi grase, care  înnegresc blocurile, parcurile, ori mănâncă şandvişurile şcolarilor).

La rece,dar supradecibelic, o trupă cântă în delir :

 „ Mi s-a pus pata pe tine!

Găunescu  nem ruşine ?”

Ieşi, de nu ,intrăm in tine !”

Acesta  iese excitat şi strigă mobilizator : Mi s-a pus Patapievici ! Jos cu  noii bolşevici ! În extaz psihedelic, din  mulţime se aud petarde,hăulite, ţâpurituri şi  iodle !

Trei fufe îi sar în spate, îl muşcă de ceafă, au orgasme  repetate, cineva filmează, pentru Spice Platinum şi Play cu Boi )

O babuşcă  între trei vârste  :

„ Maică, murim pe lângă garduri,ca gândacii !Mi-au omorât ăştia cu aviara cocoşul şi toate cele trei găini,io mi-s pensioanară, acum cu ce mai trăiesc , doar nu voi sta cloşcă,  că mi-s sexigenară !!! 

Cameramanul îi bagă antena sub fustă :

(revine, riumfal) :

                   „Antena vă aparţine„ !

 Babuşka :       …..,,,,   -O, my Good, ah, ieee, iess, My Dog, my Goood! )

(Scenă după gard) :

( Deodată, placat de doi  jandarmi civili, apare

Inventatorul genial.

- Maestre , vreau să-mi faceţi lobby în revista „Fleacăra lu Găunescu „ , am în cap invenţia secolului, vă acord 15 % din afacere !

Găunescu –

3o sau nimic, că mă cere massele !

Inventatorul:

 Bursele din Hong Kong , Londra şi Paris se vor prăbuşi !

Găunescu:

 Zi-i, mă, că  accept şi  5o% !

Inventatorul:

 Eu am fost veterinar la  ferma „Avicola” …Jucându-mă cu găinile, am obţinut pui cu şase ghiare , trei capete , patru rânze şi gust de peşte …Auziră-ţi de  celebrele tacâmuri , patentul „fraţii Petreuş” ? Io l-am inventat !

Găunescu :

 Bă, tu eşti mai sadic ca doctorul Mengele, găinarule !

Inventatorul : Maestre, am invenţia secolului , am reuşit o mutaţie , cu o simplă injecţie (sucbtanţă secretă) , în celula galinacee, ajunse la vârsta ouatului, găina „Romanian daimond „ produce icre !Cot-kodac şi pac ! Pică icra, adică oul cu sclipici ! 

Găunescu :

 Bă, eşti nebun de legat !

Inventatorul :

                   (în transă)

 : Maestre, nu icre dă caracudă, ci  ouă de DIAMANT ! Vom produce în serie diamante , matale îmi faceţi lobby şi capitaliştii vor investi !Nu-i păcat să cumpere Bulachis  Nastasis  , cu ouăle lui vopsite în albastru, patentul acesta co-lo-sal ???

Găunescu :

Bine, bă ! Mă cauţi după spectacol, dar până atunci ai sarcină să cercetezi şi o variantă pentru ouat perle, că-i plac nevesti-mi ! Du-te, aloo, poate găseşti ceva şi  pentru curcani, fă-i să producă  lapis- lazulli, că-i plac secretarei mele cu ochi verzi !

Inventatorul :

Să trăiţi, maestre, poate aranjez ceva şi pe linie de cristale  cu memorie, să tratămbisnessul cu ăia de la NASSA, pentru zboruri de lungă durată !

Găunescu :

 Luaţi-l , cu grijă, că acesta va salva omenirea ! Noroc că am eu simţul valorii !

(Bardul iese ,mulţimea entuziasmată loviluţionar, strigă ca la meciul Rapid- Steaua- Dinamo , în delir creativ, cu pumnii, cu şpiţul şi cu  mădularele  ) :

Găunescu: Tăiaţi-i ştromoleacul, să-i fie de leac !

Unul, neidentificat, din  fondul neconsumat al istoriei, din toaleta  publică : (la megafon )

       -Da-cii ! Da-cii ! Da-cii  Dacia Recidivivus  ! Torna , torna frate , toarnă-l bă chiar şi pe frate -tu !„ Să vină dacul  şef  Vafankulovski, de la Tărtăria- Gară , să descifreze  arhiva pecereului de la Subsolul  cu Apocrife , unde-a fost bufetu’ partidului ! ! Unde-i acum bufetul partidului, mă , animăl ,unde sunt zăpezile negre de-altădată ??Vrem să nu mai vrem !! Vrem  vremuri vremelnice,Vrem să nu mai  vrem nimic, da să  trăim bineeeee !  Să-tră-im bi-ne ! Să tră….!(Li se pun discret căluşe, cătuşe  şi căpuşle.  Căluşariidin  Romos  intră cu bâtele, mică încăierare, dar trece.

Şeful Cărnii Judeţene, Pișu Ruteanu :

- Luaţi, mâncaţi, aceştia sunt ficaţi, acesta este trupul  aviar, al vacii nebune şi al  cărbidarilor lu’ Miron Cozmâncă , ortăcit la Mănăstirrea Deturnata ) .  Adceţi moaştele, cele trei degete şi urechea sfântă  a marelui băgat la bulău în locul ăluia, mai mare ,nebăgat la bulău !!!

Grup plătit, în extaz :

Iliescu Ilisecu

Vivat şi salamalecu

Că-i mai tare ca la secu

Ilisecu pe cer ie

Vivat noul pecere !

Şeful cărnii judeţene , cu nădragi dalbi de izmene împartecelor căzuţi, bere , virşli , buletine de vot şi pixuri…Preoteasa îşi ia pentru acasă numai  măietec  maieutic şi os fără carne dar şi cuţit ajuns la os , trecut deja dincolo de os ).Rudele îşi iau rude de  sângerete , de la Ruda Ghelari .

După acest intermezzo de solidaritate cu tribunele în extaz, gaşca reintră în Marele Cort.)

 Ţipţărul  principal  cunoscut cu numele conspirativ CAGULĂ :

Maistre, o surpriză ! (Intră, purtat de umeri,Loviluţionarul Local, Luceafărul Cocsului,Cretei colorate şi Copacilor cu zdrenţe ecologice,  turist futurist caricaturist, care îi prezintă mândru mandatul de  şef ultraspecial al  pieţelor ,   şi al firmei „Anamnezis  punct ro „ DEMOL-IMPEX SRL , cu lozinka „Dezbină et impera „ …

E un băiat de băiat , simpatic , toată  lumea ştie , dar nimic nu ţine .  El ţine între dinţi o pensulă mare , cu smoc de sârmă ghimpată …Are cagulă de caracatiţă , mers legănat şi  glas de bărbat , mult- umblat , chiar pe blat  .Se ţine cu deştele de nas , în vreme ce Degustă, cu dezgust , din brânza Camembert  jinăroiae ,de sub nasul lui Patrian, îi  trage o palmă lui Mişu Şeful Cărnii Judeţene, alte trei lui  Macabei Trei Femei, debarcă pe masă, ia gurista de catrinţă, îi doreşte o dorinţă,  şi o aruncă în braţele Bardului, îl pocneşte pe  prosperul  baron  Piknicşchiotu , dă scatoalce lui  Fîrtuşneak, umflă cu un pumn proletar mutra liderului Pîrţak,  Cur de Sac, , toţi ăştia din garda lui Găunescu, sluganrnicii lui de bază,   scoate  limbaca  Einstein,  îi trage două palme prefectului, aruncă vopsea roşie (germană, ultra adezivă) pe bluza de crepp-de –Chine a preotesei şefa cărnii, fapt care-l face pe Şeful Cărnii să se-nfurie, aşa că îşi scoate brăcinarul primit cadou din China, unde a dus cu avionul o troiţă miniaturală şi nu i-au dat kitaii  o pagodă,  dar i-au dau pixuri, ziare chineze şi alte dovezi. Îl ia pe Luceafărul Zgurii, numitul CAGULĂ de umărul căzut şi şterge cu el tava uriaşă din faţa Bardului, astfel că puradeii de sub mese încarcă plase cu biftecuri, boluri de brânză, salamuri, blănuri de Vidra ,cotlete, bancnote  cotizate , timbre false de ţigări, CD-uri porno a la giorno, asigurându-şi supravieţuirea până la alegeri anticipate şi antipicate .Câteva cucoane  trasseiste au urcat pe mese şi dansează goale (normal !)Patronul night-clubului Cicquita, sosit de la Londra, unde  exportă  pioneze , pioniere şi tineret bovin de rasă autohtonă, le lipeşte fericit dolari pe frunza Evei, depilată., evident pilită .Una are ochii  galbeni- oblici,  semn că e o reincarnare a lui Budhay Deleanu. După uşa pisoarului, alte şapte cadâne ,goale puşcă, fugite de la Târgovişte, aşteaptă să intre în program…Au tatuaje cu Găunescu Histrion , şi Trio trandafiri de la Moldova,(de dincoace de Pruteanu.Reîncarnata, vibrând ca un ciclotron  intrat în turaţie maximă, cade  în extaz şi îl pupă-n fundul răsturnat pe Dăunescu , care a înghiţit o doză mare de viagra, cu  scop curativ.Găunescu are evident primul orgasm  public.

Nişte brancardieri  îl salvează pe Prefectul imperfect  şi  o jună supraponderală îi face respiraţie gură la guri. O gură de canal explodează, fără capac . Din ea este ejectat în văzduh şi un  aurolac. Cortul Întîlnirii  se clatină, dar nu cedează.Uteciştii jubilează apoi juisează.

Tribunele, într-o pauză de acte, scandează, incitate de elemente alogene, forţe oculte şi inculte , dar toate proleculturnice  ! În oraş sunt trase focuri de artificii, din depozitul fostei garnizoane  sovietice, cu rachete  fără focoase, scriind pe cer Patrian Dăunescu –Preşedinte ! „  (Ghilimelele nu se văd clar)

O ploaie venind dinspre Ungaria, Gyula şi Beckescsaba, spală şi şterge, dar literele, nervoase, reapar. Pavelache  Kuruţ e de părere că e ceva paranormal, dar pare şi el . anormal) .

TRIBUNELE (tribunul şi tribunicul , acompaniate de tribali :)

Faceţi-vă Treaba !

Nu mai faceţi laba !

Jos cei de sus ! Sus cei de jos !

Trăiască Recviescat in pace ! 

Vivat Mortua Est şi Mortua West!

Altfel să s.-aleagă prafu’

Şi la dracu’, la Tanafu !

Ies, politikhal incest ,

La a-rest ! La a-rest !

 Dăunescu reales

Şi la munte , şi la şes !

Yeees ! Yeeees !   Yeeeeees !

Un pălmaş : Da ieşi dracului odată, batracianule !

( E săltat  )

Contramanifestanţi :

Huo, huideo, hauleo, 

Ole, ole,

Aulio şi  baftalo

La Cigmău  era mişto !

Tot mai jos şi tot mai sus

Ceauşescu  e răpus !

Spune-ţi, mă, unde l-aţi pus ?

E-ngropat către Apus ?

Mazilitu-l-au ,s-a dus,

Toate-s  az şi mâne nu-s !

Noi dorim  NEURO-News !

Euroi  şi minibus ,

Nu căruţe de Jan Huss !

Ia mai fuck you  fratre rus !

Grup de corbi heraldici :

Muie, muie,

Să intrăm îi U.E.

Sus, moo, pă stathuieee !

Ghăunhescu nu ie !

Bate-l-am în cuie !

Muie, U.E !

(Apar şi dispar dinspre uzină o duzină de subrete, toate goale, sunt duse la arest, pentru  relaj la ieşirea din  tură)

(O echipă locală reinstalează microfonul spart, Găunescu , în formă, saltă pe  platformă, cu-o burtă enormă, fără uniformă , parcă-i scos la normă :

GAUNESCU:

…Iubiţi-vă pe Bunuri !

Cumpăraţi „ Lăstunuri !

Unt pentru bobor

La trecutu-ţi mare, mare viitor !

 Iubiţi-mă, cetăţeni şi cetăţene,

 eu nu port  izmene

nici când sunt troiene,

beau din damigene,

dorm ca Diogene,

fac din toate rime,

nu mă-ntrece nime,

fac din caca bici,

nu mă-ntreci la spici,

tot cu muncitorii-s,

ura şi clitoris !

Uraaa şi clitoris !

(Massele e în  delir ) …

ACELAŞI

(după ce bea o canistră  cu  Coca :

                              (Acelaşi joc, în salturi scurte şi repezi, cu microfoane la două găuri ) :

Hai să poezim,

şi să ne iubim,

până îi halim,

că la vremuri noi,

 noi vom fi tot noi,

hai să cenaclim,.

să ne porcăim,

să vadă Niuyorku,

ce-i în stare porcu !

Şi sub cerul dalb

Io, Marele Alb !

Falangele din tribune:

Urrra !  Guuurrra !

O fostă preşedintă la kultură, (care a promovat cultul urii, dar şi-al gurii, carvazîcă ):

 -Vaaaai , tu, Găunescule, dacă ştiam eu când mi-o trăgeai în pivniţă la sediul judeţean, ce   va fi şi ce  tace gura dar  traduce curu’ ….…eheee, ţi-o tăiam,că şi-aşa abia ieşea de sub sertarele de slănină ! Cum dracu’ făcuşi că tot tu, totuşi  iubihirea ta, violator mic  şi  macru ??! Cum faci, mă ? Nu ţii minte că ţi-am băgat în dubă şase blănuri Vidra , două tone de salam de Haţeg şi un  kilometru de VIRŞLI  de la Ţebea ?!  Ingratule, uitaşi, mmmmuah !?

GĂUNESCU:–Mişule, de ce n-o saturi tu, mă, ia  adu-mi-o după spectacol, să o angajez la  stenograme şi dacă nu face nici faţă, nici spate, nici nudli cu  amigdalele, o bagi la criogenic, ca stoc biologic pentru fixarea virusului gripei aviare ori a vacii nebune !Sati, cretinule, că  te degradez, cei 44 de mucenici care au fost activişti şi ţi-am ordonat să-i  înflitrezi în opoziţie, au dat ceva date, funcţionează ?  Executarea !

Mişu (filând  un  copoi care îl filează ) :

Păi bossu,  aţi ordonat să-i fac cârtiţe, pentru turul doi al alegerilor, dacă veţi rămâne doar cu  Vadim sau Stolojanin ! Vă belesc ăia, scuzaţi, nu chestia, ci pe matale ! 

Un cetăţean

(intrat prin spate,scăpat de la lucru, schimbul trei :

 Măăăăăăă ! Trisexuaţilor, curtea marţiană, măăăă! Cetăţeni ai patriei voastre noi, deşteaptă-te, române !Io mi-s liber-schimbist  şi mă trag din tată-n fiu, aşa că  atenţiuneee !

Pentru liniştea voastră, fac un apel, veniţi cu toţii la sala de apel, că avem un patron miliardar indian englez cu sânge bengalez …taaare bun,  acum am rămas doar 2ooo din cei 23 de mii de salariaţi, dar va angaja o sută de paznici, că se fură fierul vechi , ca să-l cumpere tot patronii, aşa că ne scapă de şomaj. Ia la mini, Găunescu nu vă scapă, votaţi cu sindicatu, că văăăăă  fac pe toţi lideri şi  cu buticuri personale !

Tribuna :

Te pişi pe tine

Te pişi pe tine !!

Ruşinică   !!

Porta voce 1 : Ia , neamuleee ! Termopaneeee !

Porta voce 2 : Târnăcoape !!! Negociem tîrnăcoapeee , ia de vă faceţi case de lux ! Pipiţe dă grupănsex  şivibratoare de la gîgăuzi !

Porta voce 3 : Investim în nevesteee ! Ne vestim în investiţii şi refacm supoerstiţii !! Vindem viermi de mătase, gărgăuni, cartoaneee, ia neamule secondhandicapaţi dă  tehorii literanliceee !!!

Porta voce 4 : Târnacoapeee , cât încape, ciururi, greble şi tenebre , ia la mandea, metatexteee !

GĂUNESCU :

(doinind transpus :

Hai mândruţo-n cucuruz

Ca să facem un abuz

Că-n acest autobuz

Corpul  meu ieşit din uz

Face „zdrang „ şi-i găgăuz !

(Cere un prosop şi îl îmbibă, îl aruncă-n mulţime, este sfîşiat în delir. Prosopul)

-Gata , încetaţi focul ! De ăsta nu mă tem eu, e o muscă  !

 Pompieri ! Sunaţi-mă, sunt fierbinte ! De dorul vostru, de dorul  patriei, de dorul  gaiţelor , potârnichilor, găinuşelor, mistreţilor, caprelor, purceluşilor, Io, Marele Alb, vă recit ceva spontan :

(fluier de os, mult zice duios )

Uaaau ! Dorule, gaiţă dulce !

Nimeni n-are ghiers mai …muah !

….Doru-mi-i de mine însumi

De m-apucă râsu-plânsumi !!!

 Încetaţi focul ! Jos cei de sus !

Vă ordon, treceţi  Prutul

înapoi !

Găgăuzii sunt cu noi !

Tre-ce-ţi Prutu în- na- poi

Găgăuzii e cu noi !

Tavarişci , liubimi moi !

Nu mai vrem alt Cernobâl

Nici  molotov , nici fitil,

Nici Metodiu, nici Chiril !

Eu sunt Bossul cel viril

De la Nistru pân-la Nil

Rânza mea de şapte kil

O voi face big trotil

Să –i arunc pe toţi ….pe toţi….ăăă…ă

(Tuţărul, îl ajută ) …ăăăă….

….în Clinton Bill!

Jos cu ei, la Cernobîl !!!

 
Scrisori rupte, de Rabindranath Tagore, prima traducere romaneasca dupa originalul bengalez PDF Print E-mail
User Rating: / 3
PoorBest 
Written by Carmen Musat Coman   
Thursday, 11 August 2011 09:45

http://edituracununidestele.ro/Carti.asp?ID=28

 
Biti CARAGIALE: „ŢARA MOARTĂ” PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by Ştefan Doru Dăncuş   
Wednesday, 10 January 2018 12:31

 

„ŢARA MOARTĂ” – UN ESEU CINEMATOGRAFIC DE RADU JUDE

Pregătindu-mă să consemnez despre filmul şŢara moartăş (şDead Nationş în versiunea engleza), o realizare, scenariu şi regie a cunoscutului cineast român Radu Jude, am aflat că lung-metrajul este prezentat zilele trecute pe ecranele din multe oraşe din România, dar şi în mari centre ale lumii. Am avut prilejul sa vizionez această creaţie în cadrul Festivalului de Film de la Haifa, la începutul lunii octombrie.

Născut la Bucureşti în anul 1977, Radu Jude s-a impus atenţiei înca de la debut, din anul 2002. În continuare, s-a bucurat de succese, laureat fiind a numeroase şi prestigioase premii. Din bogata sa filmografie, am ales să cităm „Aferim” (2015) şi „Inimi cicatrizate”  (2016), filme nominalizate la importante festivaluri internaţionale şi din România.

Noul său film „Ţara moartă” l-a adus din nou în centrul unor dezbateri, punând în lumină calitaţile acestui tânar cineast, capacitatea sa de a se opri asupra unor valori etice, de a stimula spectatorul să discearnă ororile din societate. Filmul nu este un documentar obişnuit, este mai curând un eseu cinematografic despre o dureroasă pagină din istoria României.

Filmul este constituit din lectura unor pagini din Jurnalul lui Emil Dorian din anii 1937-1944. Textele sunt citite de Radu Jude, iar pe ecran sunt prezentate câteva sute de fotografii din aceiaşi ani, din arhiva fotografului Costica Axinte din Slobozia. Mai este adaugată o coloană sonora din Jurnalele de actualităţi ale epocii, provenind din Arhiva Naţională de Filme a României. Astfel, spectatorul aude vocea Regelui Carol al 2-lea, vocea Mareşalului  Antonescu, fragmente din marşul legionar şi citate de lozinci comuniste din anii 1945-1946.

Emil Dorian s-a născut la Bucureşti în 1881, în familia Lustig, o familie evreiasca de intelectuali. A studiat Medicina la Bucureşti. A servit ca medic în Primul Razboi Mondial, apoi s-a specializat la Paris. A devenit un cunoscut medic bucureştean şi a desfăşurat o însemnata activitate în cadrul Comunitaţii Evreieşti din România. O personalitate de o aleasa sensibilitate şi fineţe, cu un larg orizont de cunoaştere, cu preocupari literare, Emil Dorian este autor al unor volume de poezie şi a numeroase articole pe teme culturale. A tradus, deasemenea, din poezia de limbă idiş. Pâna astazi au ramas de referinţă remarcabilele sale traduceri din Fabulele lui Eliezer Steinbarg. Bolnav, dezamagit, copleşit de tristeţe, Emil Dorian şi-a încheiat viaţa în 1956, în epoca comunista. Se afla într-o stare de disconfort, total epuizat de numeroasele mutari din locuinţe şi din policlinicile unde lucra.

O importanta parte a creaţiei sale sunt cele trei Jurnale, din anii 1937-1944, 1945-1948 şi 1949-1956. În Jurnale, Emil Dorian aduce numeroase relatări, informaţii care reflectă viaţa comunitară pentru păstrarea identitaţii evreieşti în cadrul societaţii româneşti. Aceste pagini constituie o adevarată oglindă a timpului.

Primul Jurnal, cuprinzând însemnări din anii 1937-1944, reflectă situaţia evreilor în acea epocă de prigoană. Jurnalul a fost publicat pentru prima oară în traducere engleză, în anul 1982, în S.U.A, sub îngrijirea fiicei autorului, Margareta Dorian. A fost publicat apoi în limba română, în anul 1996, la Editura Hasefer. Paginile Jurnalului dezvăuie ceea ce fotografiile din aceeaşi perioadă aduse pe ecran de Radu Jude, nu pot înfaţişa: răspândirea antisemitismului, restricţiile şi suferinţele evreilor, care s-au manifestat prin confiscarea bunurilor, evacuarea locuinţelor şi trimiterea în locuri îndepartate, pogromul din Iaşi sau din Bucureşti. şi, apoi, o descriere a Holocaustului din România.

Filmul se deschide cu vocea regizorului, Radu Jude, citând cuvintele lui Emil Dorian consemnate într-o pagina din primul Jurnal: „Astăzi a apărut în ziar ştirea despre interzicierea medicilor evrei de a trata bolnavi ne-evrei şi, de asemenea, interzicerea  copiilor evrei de a învăţa la şcolile româneşti.” Ascultând vocea din sala de cinematograf, am resimţit sentimentul dureros de odinioara din zilele de început ale legilor anti-evreieşti din România anilor 1937-1938.

Dar în timp ce Radu Jude citea din paginile Jurnalului despre suferinţele şi prigoana evreilor, pe ecran se succedau imagini dintr-o arhivă: fotografii alb-negru, printate din clişee de sticla, marcate de patina timpului. Sunt chipuri de barbaţi şi femei, familii cu copii, mici meseriaşi cu uneltele lor, soldaţi etalându-şi cu mândrie uniforma, o lume liniştita, cu viaţa tihnita de fiecare zi, chipul provinciei şi aspiraţiile omului simplu din România acelor ani.

Costică Axinte şi arhiva sa

Pentru filmul său, Radu Jude a ales numeroase imagini din remarcabila arhiva a fotografului Costică Axinte din Slobozia. Acesta s-a nascut în 1897 în satul Perieţi şi visa sa fie aviator. La vârsta de 18 ani a absolvit şcoala de Pilotaj de la Cotroceni, Bucureşti, dar fără a obţine licenţa de pilot. Atunci a ales să devină fotograf. La începutul Primului Război Mondial s-a înrolat voluntar ca fotograf de război, developând atât fotografiile sale cât şi pe cele ale piloţilor şi observatorilor aerieni români, francezi sau în unele cazuri, ruşi. Dupa război a mai ramas o vreme pe lânga echipamentele de luptă, în special pe lânga avioane, pasiunea sa. S-a eliberat din armată în 1920. Experienţele trăite în această perioadă au fost redate într-un album personal cu titlul „Album. Grupul 3 Aeronautic. Fotografii din Razboiul Mondial anii 1916-1917-1918-1919”.

În anul 1930 a deschis un atelier în centrul oraşului Slobozia, numit „Foto Splendid Acsinte“.

Costică Axinte s-a stins din viaţa în anul 1984, lasând un numar de aproximativ 7000 de negative şi multe printuri. În anul 1986, acestea au ajuns în colecţia Muzeului din Slobozia.  

În anul 2013, Cezar Mario Popescu, un tânar jurist din Slobozia, a iniţiat un proiect de recuperare digitala a arhivei, pe care l-a prezentat pe internet. Astfel imaginile au ajuns să fie cunoscute în lume. În februarie 2014, în S.U.A, în paginile revistei „Time“, a fost publicat  un articol despre acest proiect. În prezent, colecţia se bucura de o faimă internaţională.

Colega noastra, Ruth Oren, specialist în istoria fotografiei, şi-a exprimat aprecierea pentru imaginile acestui fotograf de epocă, care îşi crea cu minuţiozitate şi precizie cadrul şi compoziţiile, folosea la maximum efectul luminii naturale, în spaţii deschise. Ruth este fascinată de privirea directă a personajelor, de simplitatea obiectelor pe care au ales personajele să le prezinte, simbolizând viaţa, ocupaţia şi statulul lor social.

„Expresia artistică, sinceritatea maestrului, este la acelaşi nivel cu cea a unor faimoşi fotografi din acei ani în Occident. M-a impresionat în mod deosebit felul cum a folosit Radu Jude fotografiile în filmul său.”, afirmă Ruth.

În încheiere, în jurul eseului cinematografic al lui Radu Jude se poarta multe discuţii. Angelo Mitchievici, cunoscut critic literar cu preocupări de istorie a filmului, a realizat o analiză, publicată în „România Literară”, ediţia din 8 septembrie 2017. Domnia sa observa în demersul cinematografic al lui Radu Jude necesitatea regândirii a tot ceea ce se ştie despre istoria interbelică. „... Nu este vorba de oroarea generată de un razboi copleşitor, de înfrângere, de ocupaţia rusească, de gulag, etc, afirmă Angelo Mitchievici. Ci de oroarea pe care o găzduieşte istoria unei comunitaţi, povestea din vecini, de pe strada ta, din satul tau, din orăşelul în care trăieşti”. Prin mijloacele filmice, eseul cinematografic pune spectatorul în faţa unor probleme, a unor interogaţii, a unor provocari ale gândirii. Este un film de văzut.

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 10 of 3359

Poemul din metrou