Home
Acestea sunt ultimele postari ale sectiunii
TRECERE PDF Print E-mail
User Rating: / 2
PoorBest 
Written by Constantin P. Popescu   
Tuesday, 06 July 2010 14:37

                                                                              ...solo de chitară electrică...

 

    1. Se priveau  de câteva zile de departe, fiecare de pe un alt trotuar al străzii murdare. De-o parte bătrânul cel negru şi cu părul alb, îmbrăcat gros şi  sărăcăcios, iar de pe celălalt trotuar tânărul mulatru de vreo 13-14 ani. Tânărul avea în mâini o chitară ponosită, dar electrică, alimentată de o baterie de maşină şi cu  un amplificator care uneori suna foarte bine, dar asta se întâmpla rar şi băiatul era cel mai trist din pricina asta, nu din cauza sărăciei, a mizeriei şi a celorlalte. Simţea privirea bătrânului aţintită asupra lui ore întregi, în timpul acesta în cutia lui mai zornăia câte o monedă, bătrânul aduna şi el poate mai multe monede doar tăcând. Cânta aşa cum ştia de la prietenul lui din anii când încă era la casa părinţilor săi, chiar la aceeaşi chitară pe care primul lui învăţător şi prieten i-o dăruise la despărţire, după fuga de acasă. Era o mare tristeţe în vocea lui, ştia asta şi cuvintele nu se legau totdeauna, dar trecătorii întorceau capetele, apoi chiar unii se întorceau pentru a-i arunca bănuţii cei mici în cutie. Vedea în privirile lor că simt, asta chiar dacă erau negri săraci ca el, ori albi cu haine scumpe, ba chiar şi chinezi cu ochii aceia stranii, ca de copii miraţi într-una.

      Acum era rece, lada de gunoi cu focul ei fumega aproape stinsă, era pătruns de umezeală şi ploaia care cădea cu stropi rari îi ascunse lacrimile, privi cutia cu exact 2 dolari 50, banii hranei şi pentru coarda sol care se uzase prea mult. Începu să-şi strângă sculele în pachetul zilnicei lui vieţi, plin de amărăciunea tânără a anilor lui. Privi pe celălalt trotuar, ca şi cum ar fi dorit să-l salute pe negrul tăcut cu care se obişnuise, dar bătrânul plecase. Deasupra locului unde stătea de câteva zile negrul cel bătrân era o fereastră mare, mereu întunecată, o cunoştea bine pentru că atunci când cânta o fixa intens şi nu înţelegea de ce nu e niciodată lumină. Acum însă, la lăsarea serii, fereastra avea o lumină  aprinsă în spatele perdelelor şi băiatul se bucură. Intră la barul din colţ, îl cunoşteau bine cei de acolo şi le cânta şi lor cu bucurie, dar îl luau uneori şi peste picior, mai cu seamă dacă era sâmbătă şi erau cu chef. Mâncă singur la masă o plăcintă caldă care îi aminti de casă. Îşi strânse maxilarele ca să nu plângă acolo, apoi plăti şi îşi cumpără ţigări şi fumă mult, până îl ustură gâtul şi se enervă pentru că ştia că a doua zi va tuşi iar.                

      Dimineaţa zilei următoare era senină, el dormise bine şi visase mult, hainele se uscaseră, aşa că sub soarele blând care abia se strecura printre acele clădiri înalte până la cer îşi ocupă locul ştiut aproape bucuros. Aşeză boxa cu difuzoare, apoi bateria, amplificatorul şi cablurile, porni gălăgioasa maşinărie de cântat cu  o microfonie care îi sugeră parcă atmosfera marilor concerte, râse, dădu chitara mai departe de boxă şi degetele lui prinseră viaţă pe corzi, libere să dezmierde draga  lui  chitară cu o energie pe care n-o mai simţise până atunci, se lăsă purtat de ceea ce ştia că are în cap şi inimă. Gândurile lui erau la Dylan, acel liber spirit pe care îl admirase mereu, dar se gândea la celebritatea aceluia şi la şansa care lui nu îi ieşise în cale, acea cale a lui era o stradă murdară de periferie săracă, dar nu era trist, ştia că are acelaşi feeling, cum se spunea, era tot om şi îşi luase sarcina lui în serios de copil, ştia că va cânta, cu orice preţ, simţise asta în blues-urile oraşului lui natal şi la radio, apoi prin revistele cele vechi pe care la citea cu sete. Mai târziu au fost câţiva trecători ca el, nişte puşti întâlniţi pe drumul fugii lui de acasă, dar aceia voiau doar să imite şi să facă bani mulţi şi se despărţiră fără a se înţelege.

      De atunci cânta singur şi îi reuşea. Dacă nu voi putea scrie, atunci voi cânta, nu ştia carte şi aşa îşi spusese, iar gândul ăsta îl simţise în mintea lui  ca şi cum i-ar fi fost dăruit de ceva sau de cineva de mai sus. O.K. Vocea lui mergea strună şi reuşi nişte chestii frumoase care acum îl bucurau nespus. Se adunară chiar şi câţiva trecători, îl priveau drept în ochi şi se mişcau  în ritm, el privea fereastra de pe cealaltă parte a străzii şi îi trecu prin cap că acolo se aprinsese totuşi aseară o lumină, îi era greu să simtă acele priviri asupra lui, închise ochii şi mâinile lui vrăjite dansau pe coarda cea nouă, sol, da, solo de chitară, strident şi electric, era ca un extaz, aproape îi era teamă că-l vor alunga sau aresta pentru gălăgie, foarte bine, s-o facă, va scăpa el cumva, era o ţară liberă. Acum doar cânta şi atât, liber şi fericit. Şi-ar fi dorit să aibă păr mai lung şi haine de scenă, colorate viu, aşa cum se simţea el,  era frumos însă şi aşa. Poate că totuşi, cândva, visul…

      Deschise ochii, era ceva ciudat, nou, lângă el simţise în ureche o altă voce şi o altă chitară alături, era o magie deosebită în cel care îl însoţea astfel, privi surprins bătrânul cel negru care îşi dezvăluia un talent formidabil alături de el, îl completa aşa cum nu crezuse că e cu putinţă, negrul bătrân îi zâmbea din ochi şi cânta cu el împreună. Se adunase lume, priveau şi băteau din palme legănându-se, le plăcea, privi cutia lui în care acum erau dolari de hârtie, chiar mulţi, dar încă nu credea şi înţelegea doar că exista un Dumnezeu al chitariştilor electrici şi care parcă îi stătea alături.  

      Domoli un pic ritmul, se retrăgea voit pentru a-l lăsa singur pe acest negru bătrân şi cu păr alb, acela simţi şi-l privi negând din cap, dar el lăsase chitara jos şi privea uimit. Bătrânul plutea, într-o tehnică uimitoare, avea o chitară bună, un Gibson adevărat şi scump. El, nu. Privi  în jos, la pantofii lui, apoi privi fereastra ştiută, apoi chitara lui şi staţia aia nenorocită la care moşul ăsta ca un vrăjitor îşi cuplase chitara lui pe neştiute, aşa, ca un hoţ. De ce ?               

      Bătrânul îşi încheie solo-ul şi ecoul staţiei se stinse în fluierăturile celor de faţă care aplaudau. Fusese perfect, bătrânul lăsă chitara lui jos, se apropie de băiat şi-l întrebă cum îl cheamă, dar băiatul era furios.

      Nimeni, îi răspunse, dar bătrânul îl prinse de braţ şi îi mulţumi. Pe neaşteptate, îl simţea foarte aproape şi foarte puternic pe acest negru care totuşi cânta colosal şi parcă nu era nici prea grozav îmbrăcat şi nici chiar aşa de bătrân. Ar fi putut fi celegru şi bogat, se gândi băiatul, dar totuşi stă şi cerşeşete nici măcar la fel ca mine, care totuşi cânt. Privi chipul întunecat dar blând de alături şi auzi întrebarea lui: încă o dată ? Da, fie, încă o dată, dar începe tu şi eu te voi dubla, zise tânărul, iar bătrânul căută parcă ceva în memorie şi începu lent, ca un vis, un blues adevărat şi cristalin, ceilalţi tăceau, apoi el prinse ritmul, normal, de parcă l-ar fi ştiut de-o viaţă. Era bine, bătrânul avea o voce groasă şi caldă, cu intonaţii din piept, dar uneori îl lăsa suflul şi tocmai asta era frumos, era viu şi firesc. Făcu partea de solo cu privirea bătrânului în ochi, simţea că degetele îl ustură, dar urmau calea celuilalt fără măcar a-şi privi de aproape mâinile, simţea că ştie să cânte şi un val de căldură necunoscut până atunci îi umplu inima. Da, asta era, bătrânul îl găsise şi poate chiar aşa trebuia să fie, poate chiar aici, acum şi astfel începea calea lui…

      O să te cheme Joe, dacă până acum te-ai numit Nimeni, da, Joe C., zise bătrânul după ce terminară şi îşi strângea sculele în cutia lor. Privitorii erau supăraţi, dar se risipiră. Să mai veniţi pe aici, o să vă aşteptăm, le ziceau. Cântaseră o jumătate bună de zi cu soare şi adunaseră vreo 500 de dolari. Bateria de maşină se descărcase de tot, dar îşi putea cumpăra una nouă.

      Fusese astăzi întâia lui cunoaştere după întâia lui plecare.

 

      2. Aşezat în patul de spital, întins, dar cu capul puţin ridicat, zări ca prin vis pe fereastră un stol de păsări. Ameţeala era chiar plăcută şi în starea asta de visare înţelese că îi puseseră în perfuzie un drog împotriva durerilor care îl purta în alt fel prin lume şi prin realitatea lui înconjurătoare. Ştia că îl duruse atât de tare şi asta chiar în timpul ultimului concert, căzuse şi nu-şi mai amintea apoi decât nişte sunete îndepărtate, zgomote care-i duruseră şi urechile şi creierul,  nişte siluete albe şi neclare şi apoi liniştea aceea ca un somn adânc şi întuneric. Era viu, asta ştia, dar mai ştia şi că ficatul lui, acel organ care îi bătea asemenea inimii, uneori chiar perfect sincron cu ea, era terminat. Simţea că se va sfârşi curând, ştia că timpul arderii lui  se termina. Mai ştia, asta pentru că îi spusese Cristina, că ficatul era singurul organ în directă legătură cu zeii şi cu ochii, iar asta o ştia sigur pentru că îl durea lumina reflectoarelor la fiecare concert şi de aceea cântase mai mereu cu ochii închişi, lui îi plăcea mult lumina Soarelui şi simţise mereu cum astrul acela îl încarcă de energii pline de bucuria vieţii. Apoi înţelegea la fel de bine lumina frumoasă şi pâlpâindă a focurilor, seara, acea flacără o avea şi el în chiar ficatul lui, acum asta i se părea minunat, se simţi chiar bucuros ca un nou Prometeu, de aceea îşi spuse că fusese totuşi norocos în anii vieţii acesteia care se apropia de sfârşit. Simţea împlinire.

      Drogul ăsta care-i luase toate durerile avea ceva nou, nu era alcoolul atât de cunoscut, nici iarba aceea, era totuşi ceva puternic. Tehnica, chimiile lor, poate chiar mai ştiau câte ceva, sau poate că abia acum îi fusese îngăduit să nu-şi mai simtă durerile. Tehnica, da, tehnica era bună, nu-i plăcuse niciodată, dar ştia că fără acei oameni din preajmă nu ar fi putut rămâne înregistrări, nici sunetul chitarei lui nu ar fi putut fi transformat cum voia el, chiar cu acele chestii tehnice pe care nu voia să le mai cunoască după ce în anii tinereţii lui sărace cântase cu o baterie de maşină şi alte scule ieftine. Îi erau dragi oamenii aceia, cei puţini, prieteni înţelegători deopotrivă ai sufletului lui neliniştit mereu, dar şi al tuturor minunăţiilor electronice. Îi plăcuse liniştea desăvârşită, nefirească, aproape nenaturală a studiourilor, acolo unde el simţea că trebuie să se audă aşa cum se va fi auzit primul sunet pe lume. Acolo îi înregistraseră cele mai bune piese, ştia asta şi ştiau şi prietenii cei tehnici. E bine că a fost aşa, se gândea ca prin vis, atunci când voi pleca ei mă vor păstra poate în amintirea lor.  Iar eu voi reveni la ei, acolo…

      Acum i se părea că prin vis este deasupra pământului şi că în faţa ochilor lui e o mare lumină, aşa cum văzuse de atâtea ori la apusul Soarelui în apele oceanului, dar acum lumina parcă îl chema blând, iar el venea spre acea imensă mare aşa de ireal colorată şi simţea că aduce cu el, în mâna lui dreaptă şi în mâna lui stângă, toate cântecele lui, erau multe, multe şi frumoase, ştia asta pentru că le trăise până şi cu ficatul lui care acum se liniştea, ştia că asta era ceea ce putuse el face şi aduce acum acolo, sus, împăcat cu lumina aceea clară.  Da, îşi urmase steaua, avusese har, trăise din plin, chiar dacă îl mai luase uneori apa alcoolului ori iarba  cea ameţitoare şi dătătoare de armonii nepământene. Nu erau ale lui, el doar le primise de sus şi le urmase aici, acasă, pentru oameni.  Pentru toţi cei rătăcitori şi căutători, ca el.

     “Să nu te opreşti niciodată din căutat, cu nici un preţ, da, pentru nimic în lume, din căutat şi din cântat, niciodată, orice ar fi.”

      Erau cuvintele adevăratului lui prieten, bătrân şi negru şi cu părul alb, acela care-l culesese de pe străzi. Simţea cuvintele acelea scrise cu blândeţe în auzul lui de parcă ar fi fost rostite acum, se gândi că poate chiar bătrânul i le rostea din nou, acum ştia că îl aşteaptă în lumină.

      De totdeauna, mai ales de când cânta singur, ştia că toate cântecele ajung undeva, nu ştia nici el bine unde, dar chiar dacă nici o ureche  ori nici o inimă omenească nu le auzeau, el ştia că ajung acolo asemenea unor păsări libere, zburând, sus de tot.

      Simţea că se apropie de cunoaşterea a treia, când plecarea era şi ea tot a treia, se gândi zâmbind prin vis că trei este o cifră magică, aşa cum îi spusese lui Cristina.

 

     3. Negrul cel bătrân şi cu păr alb îl luase acasă, locuia la fereastra pe care o zărise luminând cu o seară înainte şi chiar se gândi la asta ca la un semn bun. Şi bun se vede a fi fost, pentru că bătrânul îl învăţă asemenea unui maestru blând de scrimă tot duelul cel nobil şi elegant şi liber pe corzile Gibson-lui lui, care stătea un pic ciudat în mâinile băiatului, dar apoi crescu şi se obişnui. Uneori cântau serile pe stradă, acum cartierul îi cunoştea bine, banii le ajungeau şi chiar începură să călătorească, îşi schimbară hainele, erau mulţumiţi şi el îşi cumpără cizme din piele şi o haină roşie şi una albastră, croite ciudat, ca din alt timp, dar lui îi plăceau unduirile luminii pe acea ţesătură lucioasă şi asta îl inspira, bătrânul se bucura şi râdea cu glasul lui răguşit, nu mai putea cânta cu el şi tuşea, apoi şi frigul anilor şi alcoolul… Dar bătrânul prindea viaţă atunci când îi arăta un acord nou şi când el, puştiul străzilor sărace şi cel neştiutor de scriere,  îl învăţa şi-l repeta ore întregi cu căştile pe urechi. Şi chiar îşi depăşea învăţătorul, dar acela era fericit.

      Bătrânul îl duse în primul studio de înregistrări, mic şi murdar, dar unde moşul fu primit cu un pic de neîncredere, le spuse că puştiul nu ştie decât să cânte, apoi el cântă şi văzu deodată ochii acelor tehnicieni şi ascultători cum rămân întâi uimiţi, apoi fermecaţi şi mai apoi, spre bucuria lui, transfiguraţi. La anii lui tineri asta era cea mai mare bucurie şi atunci ştiu cu adevărat că avea drumul deschis, că bătrânul acesta bun îi fusese dăruit de sus, la fel cu cântecele, la fel cu lacrimile copilăriei după bătăile tatălui şi întâia plecare, fuga de acasă…  Se întâmpla aşa,  să fie ascultat de oameni potriviţi în chiar momentul potrivit. Apărură înregistrări şi se difuzară şi la radio. Apoi ieşi pe scenă, prima oară alături de numele mari ale blues-ului, cu un cântec sau două doar ale lui, neauzite încă, dar îi lăsă în umbră şi lumea era în extaz când cânta singur. Reuşi. Dar simţea că este doar începutul altui timp în viaţa lui, mai depindea încă de lecţiile maestrului, deşi simţea că deja ştie.

      Atunci când bătrânul se stinse a plâns aşa cum nu plânsese niciodată, asta pentru că iubise totul în legea lui, de mult şi fără chiar să ştie, iar tocmai acea lege a dragostei i-l  adusese pe bătrân şi apoi i-l  luă.  Se apucă de băut şi chiar atunci i se făcu rău, apoi plecă neştiut de nimeni după ce îl ingropă pe bătrânul singur, cu o ceremonie scumpă. După acei ani îi rămase doar chitara şi ştiinţa ei. Scriseră ceva cu litere de-o şchioapă într-un ziar, dar pe el nu-l interesau vânătorile de subiecte ale ziarelor, dorea să se afunde în lume, necunoscut şi singur, dar simţea că nu va trăi mult timp aşa.  Îl chema scena şi acei oameni simpli, milioanele de suflete chinuite de sclavia muncii pentru cei bogaţi, era parcă dator să aducă un fel de eliberare măcar aşa cum ştia şi simţea el. Pentru ei.

      Umblând singur prin ţara cea mare, hoinar pe autostrăzile lungi, simţi amintirea tatălui său ori de câte ori îl depăşea câte un camion greu, se gândea că ar putea fi tatăl lui chiar, atunci cânta în gura mare acoperit de zgomotul greu al motoarelor, cu chitara lui nepreţuită în spate şi se elibera. Întâlni mii de oameni cărora le cântă. Îl bătură poliţiştii pentru că se nimerise a cânta la un miting sindical şi oamenii îl iubiră. Apoi rămase iar singur şi banii i se terminară. Hainele i se uzaseră şi uneori simţea că miroase. Bău mult şi i se părea că se scufundă.   Apoi, într-un bar uitat de lume se auzi la radio şi rămase ca trăznit. El era ? Chiar el, Joe C. ?…  Da, poate, pentru că deodată i se făcu dor de bătrân şi plânse în paharul lui de la masa aceea. Barmanul şi ceilalţi îl priviră ciudat, făcând semne cu mâna deasupra capului, dar el se ridică, luă chitara şi cântă. Se făcu linişte şi atunci îl recunoscură, el cânta liber şi se simţea bine din nou, apoi ceilalţi aplaudară şi îi cerură să le mai cânte, el cântă toată noaptea şi îi dădură să mănânce bine spre ziuă, barul se umpluse şi încă mai doreau să-l asculte. Dar el obosise şi-l lăsară să doarmă din greu.

      Însă barmanul nu se lăsă şi dădu un telefon la postul de radio care-l pusese în undă. Că se întâmplase ca prezentatorul acela să îndemne ascultătorii să afle ce mai era cu Joe C., cântăreţul abia descoperit şi dispărut asemenea unei comete, că se întâmplase ca barmanul să audă asta şi să înţeleagă, astea poate au fost trimise de sufletul bun al bătrânului care nu-l putea părăsi, mai ales acum, la greu.

      Aşa că la trezire, cu cafeaua în faţă, discuta foarte deschis şi curajos cu trimişii postului de radio şi ai casei de discuri. Se simţea trezit dintr-o lungă noapte, plină de dureri şi ştia că tocmai durerile îl vor duce mai departe. Le învinsese.

      Începea  pentru  el cea de-a doua cunoaştere după cea de-a doua plecare.

  

      4. Atunci se dezlănţuise. Nu mai cunoştea decât inspiraţie după inspiraţie, era ca un curent straniu şi parcă nepământean, i se alăturară nişte băieţi ca el la bas, tobe şi la clape. Bătrânul, asemenea unui înger magic şi nevăzut, îi ocrotea şi ei plecară în lungul şi în latul ţării celei mari şi stadioanele se umpleau de oamenii dornici de libertatea adusă de el şi cei ai lui, de  cuvintele lui de bun rămas, “love and peace to you all”. Creştea şi se simţea mai viu ca oricând, iar în pauzele de pe drum îi veneau de sus idei noi, învăluite de fumul acela ciudat al ierbii pe care o fumau cu toţii. Banii se strângeau foşnind în buzunarele lor şi îşi amintea de zilele cele grele şi atunci dădeau cu toţii daruri în toate părţile şi fără să aleagă. Ştiau că la concertele lui nu veneau bogaţii. Cânta uneori gratis, contabilii înebuneau, dar îi lăsau în pace, aveau doar doza lor de nebunie nepericuloasă, deşi poliţişti cu motociclete, căşti şi bastoane şi ochelari de soare le asigurau ordinea.  Dar era bine şi ştia că este pe drumul lui, ales de mult.

      O cunoscuse atunci pe Cristina, care la un concert stătea în extaz în primul rând, aproape o putea atinge, dar ea nu se mişca şi îl privea cu nişte ochi mari, negri şi catifelaţi pe care sigur îi ştia de undeva şi nu îşi amintea de unde, îl tulbură chestia asta tot concertul acela şi ea simţise atunci cum el cânta doar pentru acei ochi, inspirat şi detaşat şi plutind în focul arderii lui asemenea unui nepământean. S-au cunoscut şi s-au iubit de îndată. Simţeau cu toţii că se va întâmpla o pauză sau altceva.

      Iar ea îl luă în vacanţă la Paris şi acolo, deşi îşi aranjă un concert aşa cum visase o viaţă, în inima Europei, pe care i se părea că o cunoaşte în acelaşi fel ciudat cum o cunoştea de mult pe Cristina, acolo îl învăţă de alţi cântăreţi, diferiţi aproape total de el, dar având acelaşi har al inimilor nestăpânite şi neliniştite. Ascultă uimit pe Brel şi pe Piaf, apoi chiar pe Callas şi operele lui Verdi. Cristina nu îl lăsa liniştit, urmară Paganini şi mai târziu, între nişte repetiţii în sala cea mare, îl  lăsă o seară şi apoi o noapte întreagă cu tot ce compusese Mozart. Auzi, ce chestie, el, Joe C., cel fost cândva un înciudat Nimeni, el şi Mozart ! Dar îi plăcea nespus de mult totul şi îi simţea iarăşi ochii Cristinei, acum înţelegea rostul, ochii aceia erau la fel cu ai bătrânului, aceeaşi căldură tainică îi învăluia, de parcă ar fi fost cu adevărat trimişi din alte lumi pe pământ.  Mai primi apoi o instruire ciudată în tot felul de doctrine indiene pe care  şi  el le simţea apropiate de parcă  le-ar fi cunoscut de când se ştia. Şi încet-încet, între concertele din Europa, în orele de linişte şi tăcere cu Cristina, simţea viaţa cea adevărată, împlinită în toate fibrele fiinţei sale. Au fost aceştia anii lui cei mai frumoşi.

      Anii celei de-a doua plecări şi ai celei de-a doua cunoaşteri.

 

     5. Ar fi putut să rămână la casa tatălui său şi să devină un cuminte şi modest şofer de camion. Ar fi putut să înveţe, silitor şi conştiincios, să ajungă avocat,  profesor, mai ştii, chiar preşedintele Statelor Unite. Ar fi putut de asemenea să rămână cerşetor pe străzile murdare, să se îmbolnăvească şi să piară în mizerie.

      Dar nu, el alesese asta de când se ştia, nimic altceva decât asta. Cu preţul ficatului lui făcut acum ţăndări, cu preţul lacrimilor de durere şi de fericire, ştiuse. Visul lui, îngăduit parcă de sus, căpătase contur şi forme reale doar pentru el. De fapt, pentru cei cărora acum simţea că le fusese dăruit şi pentru care se simţea liniştit şi împlinit.

      Îi plăcuse John Lennon şi cântecul acela al lui, “Imagine”. Ştia că acela fusese ucis pentru că vorbise aşa. Ştia că şi lui i se livraseră cele mai tari şi noi droguri pentru a fi “ajutat” să se stingă, de aceea nu putuse să tacă, pentru că adevărul lui, luminos ca Soarele zilei trebuia să fie rostit şi-l rostise şi fusese auzit.

      Chimia, da, chimia aceasta care acum îl adormise şi-i luase durerile. Şi chimia cealaltă… Şi tehnica, da, tehnica aceasta pe care o folosise împreună cu prietenii lui neştiuţi, care-l ajutaseră sub numele de tehnicieni… Şi cealaltă tehnică

 

      Privi mâinile lui, cea dreaptă şi cea stângă, degetele deformate şi lungi, cu bătăturile întărite de la corzile metalice, de la coarda sol, da, îşi aminti acea coardă sol cumpărată din cei 2,50 dolari şi care-l adusese la el pe prietenul cel bătrân, negru şi cu părul alb, îşi aminti toate astea cu lacrimi în ochi, se simţea ca un om de 40 de ani fără ficat, cu focul încă nestins. Bine că îl anesteziaseră, merita măcar asta după ce trezise cu chitara lui ceva nou şi bun într-o Americă stăpânită de ceva rău, da, “love and peace to you all…”

 

    Trei garoafe roşii îi atârnau între degetele mâinilor puse liniştit pe piept, abia acum le zări, ştia că e cifra magică a Cristinei, trei… Trei plecări şi trei cunoaşteri, draga Cristina, vede probabil că am murit, dar ea nu ştie că nu murim niciodată...

       Sau ştie ?…

 

 
« StartPrev15301153021530315304153051530615307153081530915310NextEnd »

Page 15304 of 16627

Sondaj

Ce părere aveţi despre acest site ?
 

Cine este online

We have 374 guests and 1 member online

Statistici Site

  • 3705 registered
  • 0 today
  • 0 this week
  • 463 this month
  • Last: GkadmirFlum
Ulti Clocks content

Reclama Dvs

Librarie Online. Zilnic ultimele carti noi, promotii si reduceri. Carti pentru fiecare cu livrare din stoc.

Site Gazduit De

armand-productions3

 


feed-image Feed Entries

Poemul din metrou