Home
Acestea sunt ultimele postari ale sectiunii
PRINDEREA ŞOBOLANULUI PDF Print E-mail
Written by D. R. Luca   
Tuesday, 19 January 2010 16:26

- Băi, nea Sooleskovicz, sau cum naiba te cheamă, să ştii că dacă mă mai enervezi, te dau pe mâna eternităţii! Te înfierez într-un text, ce va rămâne peste vremi, şi basta! Ce crezi că poţi să-ţi baţi joc de oameni, inclusiv de mine, fără să te plesnească cineva peste bot?! Sau peste conştiinţă, dac-o mai ai?! Chiar crezi asta? Te crezi aşa tare?…

Cam ăsta a fost începutul izbucnirii sarcastice a d-lui Schlibovicz Serafitti, binecunoscutul mare prozator de proză mică (scurtă) în localitate, dar mai ales în carierul micro-unşpe-Bangladesh – cel mai populat şi divers colorat ansamblu de locuinţe din urbe (adică din urbea lui Macarie tipograful şi a altor numeroase personalităţi nemuritoare din varii domenii…). Şi pierderea?!) controlului de către maestru a avut loc brusc, cu ocazia prezentării spre achitare a cheltuielilor de întreţinere lunare – că d-nul nu rămânea restanţier niciodată, administratorului asociaţiei de proprietari, adică lui Sooleskovicz, de fapt. De aici, evident şi !?) …scânteietoare dintre cei doi.

Că ăsta, adminstratorul, I-a spus scriitorului, cu “îndrăzneală jegoasă de guşat parvenit postrevoluţionar” (redarea după autor, din relatarea ulterioară a d-sale) că nu-l mai poate duce în cârcă pe nea Schliby, deoarece nici acum dânsul nu vrea să achite în avans, costul ce-i revine pentru prinderea şobolanului hodorog care a început să-şi facă de cap putând, de-o pildă, să fie atins de maladia “vacii nebune”;…deoarece aşa a hotărât comitetul asociaţiei, nu “administratorul de capul lui”, la cererea locatarilor, care au plătit deja?! “Şi sciitorul nu vrea că-i mai cu moţ şi zice că n-are bani nici de un “Luceafăr” (revistă de cultură) etc., etc.” …Şi atunci administratorul (abia aici dl. Schlibovicz a făcut ochii mari cât două ridichi negre, că-i avea negri), conform legii, n-are ce-i face contribuabilului răuplatnic şi va proceda la executare silită; că nici locatarii nu mai suportă asta, crezând, cum am (mai) arătat că-l protejează comitetul sau administratorul pe prozator. Aboa atunci izbucnind dl. Şlibz efectiv cu ditiramba d-sale, de la începutul relatării noastre…

- …D-le locatar, vă rog să fiţi cuviincios. Nu vă permit să mă jigniţi. Că nici soacră-mi cât e ea de soacră, nu-i permit. Dormite dus?!) Io îmi fac doar datoria şi… să ştiţi că mi-o voi face şi în viitor cu abnegaţie. Chiar dacă dvs. sunteţi în contra. Şi mereu!… )dregându-şi dlasul şi…gălgejindu-şi de la roşul indignării faţa). Pentru numele lui Dumnezeu, înţelegeţi odată. Şobolanul hodorog trebuie prins! Negreşit! Şi aceasta din două motive principale, pe care poate nu le cunoaşteţi; primul: animalul a început să roadă haotic căblăria electrică şi mult. Că fiind bătrân, parcă-I atins de lăcomia morţii cum zic babele în satul meu; e adevărat, nimeni nu e absurd cu bietul animal, care e şi el o vietate de la Dumnezeu, un locatar de-al nostru., în fond, de vreo şase ani pripăşit pe aici. Însă a început să facă pagube prea mari. Plus că roade releele electrice neuniform, fiind pesemne ştirb. Deci creează probleme desfăşurării activităţii locative în condiţii optime. Iar echipa de electricieni de ?!) nu mai poate face faţă foamei şobolanului hodorog, adică bătrân şi decrepit. O fi bulimic?! Ţara e la ?!) zero iar el se ospătează în neştire! Într-un fel ar avea oarece dreptate: cu ce să trăiască când tomberoanele şi ghenele sunt goale, lustruite de limbile şi spinările pisicilor şi câinilor! Este alarmant faptul, poate ştiţi domnule scriitor, că a început să roadă reţeaua strategic-electrică a adăposturilor de protecţie civilă, cum a constatat însuşi comandantul local al oraşului… (Schlibovicz îl urmărea cu ochii întredeschişi pe administrator, calm, parcă moţăia în picioare!?…); da’ !?) fiind bugetari, deşi problema rozătorului nebun, capătă nu numai o importanţă locală, da’ devine chiar un pericol naţional… Ce bine că v-aţi mai liniştit. Ştiam eu că veţi înţelege! Remască administratorul, uitându-se la scriitor; acesta ascultă în continuare atent ce zice celălalt, cu ochii pe jumătate închişi; îşi trece a poi degetul arătător de la mâna dreaptă prin nări, făcând o grimasă scurtă, de parcă îi intrase în nas, muscoaia neagră ce bâzâia atunci prin sediul asociaţiei.

(Tot adminstratorul) – al doilea motiv al înlăturării şobolanului hodorog ar fi acela că prin prefectură direct, l-a cerut Academia Română pentru cercetări; deci viu! Cică ar fi caz unic în Europa ţărilor fost-comuniste, ca un biet şobolan să roadă atâta vreme fire electrice, fără să se electrocuteze sau să se plictisească, sau, mai simplu… să se sature odată definitiv; că nici greaţă nu i se face; bineînţeles că-l dăm gratis Academiei, că nici dânsa n-are bani, fiind tot bugetară.

Administratorul se opri din sporovăit (mai mult de unul singur – numai Schlibovicz ştia ce înregistrase cu ochii întredeschişi, din ce spusese dl. Sooleskovicz). Se uită blând la scriitor şi îi întinse chitanţa cu întreţinerea lunară, pe care acesta o plătise.

- Ei, ce ziceţi? Îl întrebă administratorul. Repet, s-a făcut un deviz aprobat de comitet în unanimitate; trebuie o echipă de patru oameni şi aparatură specială de localizare şi prindere…

- Poftim? Tresărea nea Schliby (n.a.: am făcut această prezentare pentru faptul că aşa era alintat omul nostru de către simpatizanţi pentru spiritul lui de neîncovoiere). Se trezi parcă dintr-o aţipeală !?( şi cabalină (în picioare!), ori dintr-o, posibil, reverie lirică.

- Eu am înţeles ce spuneţi, însă, cum vă spuneam şi altădată: nu am bani şi… vă mai întreb un singur lucru…

- Vă rog, ziceţi!

- …Pe cei care au plătit costul prinderii hodorogului ăluia, cost cam piperat după părerea mea; însă înţeleg că trebuie aparatură specială şi oameni pregătiţi, eventual de la “antitero”, că de fapt jivina a devenit un autentic terorist periculos foarte şi viclean; …deci, acestei activităţi îi consideraţi proşti sau nebuni? Daci, sincer!, şi pe mine cum mă consideraţi?…

- Poftim? Nu înţeleg…

- …Că am meditat îndelung, pe parcursul unui eseu de vreo şase pagini scrise de mână, la problema aceasta, care-i în esenţă o hăituire de şobolan, intersectată cu stresul local (naţional!?) al convieţuirii la bloc a oamenilor care au mai rămas locului, şi n-au plecat pe alte meleaguri, sau la ţară în agricultură; sau în puşcării ori balamuce… Deci o altă mică întrebare, legată de prima, şi gata!: de ce nu-l omorâm pur şi simplu pe şobolan, direct cu aprobare şi otravă legală? Otravă pusă exact unde-şi face bârlogul – când doarme ar fi mai bine, să nu sufere?!… De ce ne trebuie sofisticării, când murim de foame? Ce ne interesează pe noi Academia Română? Cu ce ne ajută ea? Ai? (parc’ar avea omul nostru “un mic început de abces de scandal!?)…”

- Dom’le, vă rog, iarăşi, să fiţi calm! Că vă răspund pe loc. Vă rog! Nu mai faceţi scandal, că eu lucrez aici cu cifre; şi am nevoie de calm şi linişte; că altfel greşesc. Aşa…Vă spun că eu pe toţi locatarii din asociaţie – şi pe cei care m-au ales în funcţie şi pe cei care nu m-au ales, îi respect în mod normal şi în nici un caz nu pot să-i consider proşti sau nebuni…; adică îi consider exact cum doresc dânşii, cât despre persoana mea facă dânşii ce vor! Dacă consideră ei că nu sunt bun în munca asta, să mă schimbe când doresc! Da’ legal! După statut, adică… Iar, privindu-vă pe dvs., fiind un om mai aparte, mai special, nu-mi permit nici un calificativ; mie, să ştiţi, îmi sunteţi neutru. Vă convine?

- (Scriitorul):…?!

- (Administratorul continuă): rugându-vă din nou să fiţi liniştit, că altfel chem sectoristul – să ştiţi că adineauri m-aţi negăjit rău; şi-o spun nu ca să vă ameninţ, ci pentru faptul că  ?!( că-mi este frică de racţiile dvs. Aşa! Liniştiţi-vă (Şliby strânge puţin din fălci şi din buze). Vă mai spun numai ceva… (dl. Sooliskovicz pentru el însuşi: “Da! Nu se înţelege felul de-acu’ de a spune al administratorului are un uşor iz de conspirativitate slinoasă ca flecăreala ţaţelor constipate sau nu, care stau toată ziua-bună ziua de palavre, ori ele între ele când se întâlnesc ori vorbesc singure de gard,, pălimar sau în poarta lor, ori când stau la moară, la coadă, pentru o sită de mălai…) Şi sunt destul de convingătoare că-şi dau bobul pe obraz singure, boscorodind ininteligibil, ori se scobesc în nas sau urechi după !?( sau funigei imaginari; sau îşi smucesc nervoase, cu dinţii rari sau gingiile goale coadele basmalelor de sub bărbii, zicând, aproximativ cu capul rotitor ca un şurub: “Ce-i soro Care? Cum? Când? Ce-ţ’ spuneam io, ţaţă? Vezi?… Cine-i ăla (aia) A lu’… Alea! Ba nu, fă, e a lu’…

- Şi deoarece m-aţi întrebat, v-am răspuns; eu străduindu-mă să fiu cât mai scurt… Dar vă întreb şi eu, la rândul meu, fără să rveau câtuşi de puţin să vă supăr: dvs. tălică (Şliby: e finuţ?! Ce-o fi cu şacalul de administrator?) ce faceţi pentru asociaţie? Că numai pretenţii ştiţi să aveţi! Altceva nimica! Pe când alţi locatari sunt mult mai cooperanţi decât dvs. Serios! Vă miră ceea ce vă spun? Păi, e adevărul gol-goluţ! De ce să vă mire? (Maestrul îl priveşte oarecum circumspect şi întrebător direct în ochii lui negri însă prudent să nu cadă în clisma unei banale !?( de cartier (în sens involuntar, desigur!)

- …(administratorul): Ba că sunteţi numai doi la întreţinere şi plătiţi totuşi mult, deşi s-a stabilit costul stas de patru persoane! Prin O.U. chiar de guvern!… Că se pare spune toată mass-media şi oamenii de pildă la coada de ieri, de la farmacie, la pastile ieftine antireumatismale, din uraniu sărăcit (Schlibovicz tresare!) că guvernanţii de acu’ doresc într-adevăr să  ajute economia să se mişte; adică, se pare, nu vor totuşi să lase marile companii şi regii naţionale şi locale să moară; că sunt ale noastre, ale ţării, şi mai produc şi ele cât de cât… de pildă “energie termică” pentru încălzit şi apă caldă.

- (nea Şliby): ?!…

- Deci, simplu, subliniez, din ce v-am spus reiese clar tocmai caracterul de urgenţă al acţiunii noastre hotărâtă de locatari, şi finanţată de ei cu excepţia unuia singur: dvs!… Plus că ştie şi prefectul care a obţinut avizul de la “Protecţia animalelor” locală şi centrală, dând chiar ordin special şi urgent de prindere a şobolanului hodorog…

- (Scriitorul): …Vă întrerup ca să vă redau o frază poetică a celebrului condeoer Misebie Văsălie, răspunzându-vă afirmativ-sentimental la argumentaţia dvs. deosebit de convingătoare: “Luminiţa întrezărită primăvăratic de predecesorul meu, este încă tupilată ruşinos, ca o fată mare? La capăt de tunel; care !?( prea lung – tunelul! Cum care, de vreme ce suntem şi trebuie să fim! Cu adevărat optimişti; patrioţi şi adevăraţi români! Şi nu mai trebuie românaşul nostru să-şi zidească – de-o pildă, pe Ana lui scumpă la temelie; sau s-o pună pe drumuri în căutarea luminiţei (dreptăţii) pe a lui Victorie a lui Lipan! Nu! Că celui !?( întâi pentru vedere şi apoi pentru gândire văzută?… E clar?”…

- (Dl. Scooleskovicz, interzis): …?! Nici nu mai zic nimic! M-aţi blocat total! (are zeamă-zeamă în ochi, observă prozatorul; da’ pare-se că a lăcrimat un pic omu’ nostru, administratorul, că e şi el un !?( mai bătrân ca şobolanul; şi sentimental…) Că nici nu vă mai zic, bunăoară (îşi suflă nasul) că nu vreţi să achitaţi nici cheltuielile pentru un specialist care să protejeze pe maidanezii lăsaţi singuri, de alţii, inclusiv de persecuţia ucigaşă din partea unor locatari care nu înţeleg nici măcar să le mai arunce un os… statistica oficială ne-ar ajuta (Şliby ridică din sprâncene) dac-am avea grijă (maxim!) zece ani de o javră canină vagaboandă (nu umană, că s-a dus termenul!), în circa douăj de ani (e una din “condiţiile stricte”) am intra în Europa! Că-ţi pune pe un raport special ştampila adecvată T. Băs. şi B. B… Şi-atunci ce să mai zică bietul om de rând, obişnuit şi necitit ca (faţă de) dvs.?

Dl. scriitor gândeşte, zâmbind galeş-forţat interlocutorului său şi strângându-şi până la roşu cu palma stângă lobul urechii stângi: “Iară începe! A prins curaj nesimţitu’!… Stai, să vedem!…”

- …Că de-aia-s bogat (n.n administratorul) că “asta” cu câinii, poate o mai lungesc, că încă sunt mulţi locatari împotrivă, da’ cu şobolanul n-am ce vă face! Că e hotărârea, cum spuneam, şi a prefectului, hai să spunem treacă-meargă, da’ e hotărârea comitetului în unanimitate! Dacă verifică, arăt procesul verbal, că nu-i secret!… Că-i o chestiune de autonomie locală şi locativă, în fond, nu-i aşa?… Aicea-i năcazu’! Că, concret, ne mai trebuie exact banii de la dvs., că şi dvs. aţi fost prins în deviz, că doar sunteţi locatar aici… !?( nu?… Adică devizul cu prinderea şobolanului.

- …Dar şobolanului care aţi zis că-i locatar cu noi i-aţi cerut bani? (scriitorul, atacând iarăşi surprinzător).

- (Administratorul: perplexitate totală):?!…

- Biiiine! (Brusc şi grav scriitorul). Da’ ce face cu taxa pentru gândacii de bucătărie care transportă furnicuţe mici şi roşii de termocentrală, puzderie, de colo până colo? De-ţi intră şi în urechi, ca să nu mai zic de alte părţi mai intime! Furnicuţele, nu gândacii! Ce facem cu taxa asta mă rog? O plătim tot anul ăsta?

- Ce-aţi spus? Sări ca ars administratorul. Taxa de gândaci? Sau de furnicuţe?

- Tot aia-i!

-…Păi ştiţi… Da’ de unde ştiţi de ea? Că a fost doar o idee că ş-aşa bugetu’-i prea încărcat şi cre’ că la anu’ …

- Io vă spun de unde ştiu că mi-am propus să fiu sincer cu dvs., mereu; chiar pornind permanent dvs. de la explicaţia ce v-o dau eu acum (ca şi în alte dăţi!): şi… când am şi când n-am destui bani, nu am deloc pentru taxe inutile, băgate cu forţa pe gât prostimii! Că nu-s chiar aşa mulţi, proştii, zici matale (a renunţat la dvs., iar se enervează sciitorul, atenţie!), da’ în sperieţi de !?( Pricepi odată, măi nea?… Buuun! Păi ca să mergi, de exemplu, liniştit la toaleta liniştirii după programu’ de asociaţie (este clar că în !?)( scriitorului nostru încep să-i sară capacele!), îţi precizez că am aflat asta acu’ două zile, da două şi-un sfert ziua, la coadă, la cumpărat second-maxi pentru bătrâni neputincioşi, “cu miros de iasomie”!…

- Chiar aşa? Şi s-au terminat? (răspunde-întreabă celălalt mecanic).

- Da, s-au terminat. Că şi io am prins numa’ un pachet. Da’ mai bagă peste o săptămână, din ajutoare, că e O.N.G.-S.R.L. legal…

…Şi, surpriză!

-…Deci o bagi şi pe asta, n-o bagi – taxa, după binecunoscutul tău plac de mic dictator ce eşti… murmurând printre dinţi, scrâşnit, dl. Schlibovicz, indignat peste măsură şi destul de alb la faţă din cauza asta (“imprevizibil, totuşi, omu’ ăsta, că parcă se domolise o ţâră”, mai apucă să-şi spună, în gât, administratorul, că…) scriitorul… fââââş! Azvârle cu cerneală neagră în capul funcţionarului locativ, adică în plină faţă, inclusiv pe mândrele sale guşiţe de “ciocoiaş !)?” şi pe reverele costumului de lucru şi cravată ale administratorului.

- …Na! Las’ că te aranjez io, ploşniţă jegoasă! Nu ţi-ar fi ruşine să profiţi de credulitatea oamenilor! Na! Satură-te! Scrie cu cerneală neagră costuri şi taxe câte vrei! Chiar şi pe aia “de oprit şi mers lifturile mai încet”!, că prea fac zgomot mai ales când doarme lumea!… Na! Că sugi fără oprire sângele nostru de locatari naivi, hămesitule! Şi simte-te bine! Că a păţit aşa şi un preşedinte de âară, recent disponibilizat. Numa’  că ăla era mai cuminte… şi nu încărca aşa, ciocoieşte, costurile la blocul noastru cel de toate zilele, ca tine!…

…Da, aşa se întâmplase! Că maestrul nostru îşi avea vechea călimară asupra-i, ca scribii de pre vremuri, într-un buzunar interior la piept. Şi tocul cu peniţă de argint, care-l primise drept premiu în secolul trecut de la primărie, pentru titlul de “cel mai bun scriitor pensionar şi cetăţean conştiincios al cartierului micro-unşpe-Bangladesh”…

Inamicul prozatorului se ghemuise între timp cu laşitate, jos după birou, ştergându-se cu o batistă pe faţă; dar nu reuşea, că se înnegrea şi mai rău. Spunea, abia inteligibil: “Nu mai daţi! Liniştiţi-vă! Aveţi dreptate! O să văd ce pot face, cu comitetul…”

- Ce comitet, măi şacale? Ce comitet? Tu în primul rând trebuie să pricepi ce se poate şi ce nu! Tu, nu altul! Că tu eşti capul răutăţilor! Adică să te schimbi. Că dacă nu te schimbăm noi. Şi punem altul mai bun care să ţină cu adevărat la… popor! Ai înţeles? Uite, de exemplu, fă o poteră de prins şobolanul hodorog! Mă înscriu şi io voluntar! Ce zici?…

Administratorul îşi scoase capul prudent de sub birou, uitându-se speriat de-a binelea la scriitor şi la hârtiile morfolite de pe birou. Bâigui:

- Da, sigur! Numa’ liniştiţi-vă un pic, vă rog, domnule…

- Şi să zici mersi Sooleskovicz-ule, că în călimara asta n-a fost “vitionu’” Ziţei – parcă-aşa-i zicea ăleia, a conului Caragiale… Şi zi mulţam că am lăsat acasă “bâta de ţigani” (şi parcă se mai liniştise omu’ nostru).

- (Administratorul): ?!

- Şi dacă nu te dai pe brazdă cu noi, ăştia mulţi şi amărâţi (nu cu ciocoii postrevoluţionari), te aranjez şi altfel! Ţine minte că nu s-a terminat tărăşenia, dacă o ţii lungă. Şi nu care cumva să crezi că-mi trebuie biroul tău! Total exclus! Fii liniştit, în privinţa asta. Da’ nu, dacă te cuminţeşti. Că vin peste tine instantaneu. Şi… nu mă mai ameninţa cu sectoristul, că n-o să vină niciodată când îl chemi, să te apere pe tine. Şi ştii de ce, găgăuţă? E fii-miu, că el vrea să-ţi ia locul, că se pensionează de la poliţie! Pricepi?

- (Ălălalt): Cum? Aşa, care va să zică?

- Păi ce, te credeai bătut în cuie? Nu, bucălatule! Nu. Dacă te schimbi total, atunci mai vedem, mai analizăm, cum zici tu… Dacă nu… Pa! Şi-un praz verde… Logic. Deci atenţie că… suntem cu ochii pe tine… Şi poate un fost poliţai ar fi mai bun...

- (Sooleskovicz, scoţându-şi prudent, cu ochii mari, rugători, capul negru în întregime acum, de sub birou, dar, deocamdată, neaşezându-se în scaun, având parcă o reţinere de a face aceasta): Da’ nu ştie deloc să umble cu scriptele…

- Taci! Gata! Plec! Dacă te !?( el o să fie! Şi basta! Şi o să-l înveţi tocmai tu să facă socotelile. Ai priceput? S-a hotărât asta de multă vreme

…Şi încă roşu de furie la faţă, dl. Schlibovicz trânti uşa tare, ieşind din încăpere boscorodind pe scări în sus (că sediul asociaţiei era la demisol). Administratorul ţipă neauzit de nimeni:

- Nu ştie să umble cu scriptele. Pricepeţi odată! Nici cu scriptele pentru şobolan. Scripteleeeee!

Ieşea oftând, deci, scriitorul, înspre un soare primăvăratec şi curat, vesel chiar şi nesimţitor de problemele oamenilor mari sau mărunţi. Şi totdată, era semn de ieşire dintr-o iarnă destul de lungă şi (mai mult) cu fleşcăială reumatică. Scriitorul se simţea mai vioi.

…Că era şi începutul de martie nou, din noul mileniu trei, pe la prânz; poate era chiar după ora 13.00…

 

 

 
« StartPrev16461164621646316464164651646616467164681646916470NextEnd »

Page 16467 of 16627

Sondaj

Ce părere aveţi despre acest site ?
 

Cine este online

We have 335 guests online

Statistici Site

  • 3705 registered
  • 0 today
  • 0 this week
  • 463 this month
  • Last: GkadmirFlum
Ulti Clocks content

Reclama Dvs

Librarie Online. Zilnic ultimele carti noi, promotii si reduceri. Carti pentru fiecare cu livrare din stoc.

Site Gazduit De

armand-productions3

 


feed-image Feed Entries

Poemul din metrou