Home Poezie Sabina MĂDUŢA: POEME BILINGVE
Sabina MĂDUŢA: POEME BILINGVE PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by Ştefan Doru Dăncuş   
Monday, 17 July 2017 11:05

 

- traduse în limba italiană de Simona Puşcaş -

  

MOTIVAŢIE

Aş fi fost poetă
Chiar dacă
N-aş fi scris nici un vers

Am trăit intotdeauna
Întru Poezie
Întru marea,adevărata Poezie

Bucuria,refugiul,
Consolarea,iubirea,
Pe toate le-am găsit în Poezie...
Poate că poezia mea
A fost uneori frumoasă,
Alteori ciudată,
Ca şi mine,
Dar niciodată facilă
Niciodată falsă...

Am trăit-o intens
Şi-am dat-o mai departe
Cum m-am priceput:
Pe scenă,
Pe undele radio
Cu orice prilej potrivit...

Unii m-au ascultat,
Alţii m-au dispreţuit,
Dar eu am trăit mereu
Întru Poezie!

 

LA MOTIVAZIONE

Ero poeta
Anche se non
Avrei scritto un verso

Ho sempre vissuto
Tramite la Poesia
Tramite la grande e vera poesia

La gioia, il rifugio,
La consolazione, l'amore,
Io li trovai in poesia ...
Forse la mia poesia
A volte era bella,
A volte strana
Come me,
Ma, mai facile
Mai falsa ...

Vivevo con l'intensità
E la detti via
Come io lo fatto meglio
Sul palco
Sulle onde radio
In ogni occasione adatto...

Alcuni hanno ascolta
Gli altri mi disprezzavano,
Ma io ho sempre vissuto
Tramite la Poesia

 

MEA CULPA

Trebuie să-mi cer iertare
De la cei ce nu iubesc cărţile,
Iertaţi-mă c-am indrăznit
să citesc munţi de cărţi
Şi tot nu mă mai satur,
Iertaţi-mă pentru muntele
Care ne desparte
Haideţi,pune-ţi explozivul prostiei,
Cine ştie,
Poate că-mi va sări
În aer sufletul.

Trebuie să-mi cer iertare
De la cei pe care i-am ajutat:
Iertaţi-mă că mai traiesc
Ca un reproş perpetuu pentru voi
Sunt vinovată că m-aţi furat
Că m-aţi lovit,că m-aţi insultat
Că exist....
Sunt vinovată de-a fi floare
Vulnerabilă,dar nemuritoare
Prin seminţe,prin cuvinte.

 

MEA CULPA

Dovrebbe scusarmi
Da coloro che non amano i libri,
Perdonatemi che ho avuto il coraggio
di leggere montagne di libri
E ancora non é mai abbastanza,
Perdonatemi per il monte
Ciò che ci separa
Dai, mettere la stupidità esplosiva,
Chi lo sa,
Forse farò saltare
L'anima nell'aria

Dovrebbe scusarmi
Da quelli che ho aiutato:
Perdonatemi che ancora vivo
Come un perenne condanna per voi
Sono colpevole che sono stata rubata
Mentre mi avete colpito, mentre mi avete insultato
Che esisto...
Sono colpevole di essere un fiore
Vulnerabile, ma immortale
Da semi e parole.

 

PORUNCĂ

Luna
M-a trezit azi noapte
Din somn.
A intrat prin pereţi
Direct
În creierul meu!
M-am strecurat
La fereastră,să văd
Cine-mi bate-n cap
Cuie,
Cine mă- ndeamnă
La veghe şi scris?
Luna
Stranie nălucire
Mi-a poruncit
Cu tărie:
Du-te,
Du-te şi scrie,
Tot ce-ţi trece
Prin cuie!

 

IL COMANDAMENTO

La Luna
Mi sveglia la scorsa notte
Dal sonno.
Entrò attraverso i muri
Direttamente
Nel mio cervello!
Mi sono infilato
La finestra per vedere
Chi mi batteva in testa
Chiodi,
Chii mi spingeva
La veglia e scrittura?
La Luna
Strana allucinazione
Mi ha ordinato
Fortemente:
Vai,
Vai e scrive,
Tutto ciò che ti passa
Tra chiodi!

 

SECVENŢĂ

Motto:
Non, je ne regrette rien
(Edith Piaff)

 

Pe scenă ,
Era numai cântecul ei,
Semănându-i perfect,
Ca inima care
Nu regretă nimic.
Cântecul ei
Despre dragoste
Despre întâlniri
Si despărţiri,
Despre viaţa in roz,
Despre viaţă...
Se-nvolbura
Oraşul luminii
Peste afişul străzii.
Pe scenă,
Era numai cântecul ei
Semăndu-mi !

 

LA SEQUENZA

Motto:
Non, je ne regrette rien
(Edith Piaff)

 

Sul palco,
E 'stato solo la sua canzone,
La somiglianza perfetta,
Un cuore che
Non se ne pentirà mai.
La sua canzone
D'amore
Sugli incontri
E rotture,
Sulla vita in rosa,
Sulla vita...
Vorticoso
Nella città di luce
Oltre volantino stradale.
Sul palco,
E 'stato solo la sua canzone
Assomigliando me!

 

CLIPA ACEEA

Clipa aceea
mă va face frumoasă.
Necrispat
de temeri,
de-ntrebări,
de mirări
obrazul va-ntineri
sub adiere.
Numai lumina din ochi
va rămâne ascunsă
sub cortina pleoapelor
trasă
peste ultimul spectacol !

 

QUEL MOMENTO

Quel momento
mi farà bella.
Non criptata
di paure,
di domande,
a meravigliarsi
manterranno la loro guancia,
sotto la brezza.
Solo gli occhi chiari
rimangono nascosti
sotto le palpebre della tenda
come un disegno
su scorso spettacolo!

 

CĂTRE LUCEAFĂR

Motto:
„Dar un Luceafăr răsărit
Din liniştea uitării
Dă orizont nemărginit
Singurătăţii mării!”

(Mihai Eminescu)

 

Mă mângâi
Cu Luceafărul de seară,
Cu cel de dimineaţă
Plec la drum,
Tot depănând
Din razele senine,
Un fir de aur
Adunat în mâini

Binecuvântat,
Luceafăr blând, înaltul,
Pe unde visător
Călătoreşti;
Preafericit
Pământul peste care,
Eternă călăuză
Străluceşti!

 

ALL ADONE

Motto:
„All'alba un Adone sorge
Nel silenzio dell'oblio
Dá orizzonte infinito
Dá solitudine al mare!”
(Mihai Eminescu)

 

Mi accarezzó
Con la Stella della serata,
Con quello del mattino
Vado sulla strada,
Facendo la fusa
Dai raggi di sole,
Un filo d'oro
Riuniti nelle mani

Benedetto,
Adone dolce, in alto,
Dove sognatore
Per i tuoi viaggi;
La beatitudine
Sulla Terra su cui
Guida eterna
Tu risplendi!

 

PĂRINTELE GALERIU

Părintele Galeriu mi-a spus
Intr-un interviu
În care-I puneam întrebări
Despre Vasile Voiculescu :
«Vasile Voiculescu e prietenul meu,
Cel care mi-a rănit sufletul
Cu rană divină”
Şi a început să recite din
“Ultimele sonete închipuite,”
În vreme ce coboram scările
Sanatoriului “Ana Aslan”

Bucuria mea
Nu mai avea margini
Ascultându-l.
O carte de Vasile Voiculescu
N-am putut face împreună
Aşa cum ne-am propus,
Dar părintele Galeriu
Era o carte vie despre
Zidirile lui Dumnezeu!

 

PADRE GALERIU

Padre Galeriu mi ha detto
In un'intervista
Misi loro domande
A proposito di Vasile Voiculescu:
"Vasile Voiculescu è mio amico
Uno che ha ferito la mia anima
Con una ferita divina "
E cominciò a recitare
"Gli ultimi sonetti immaginario"
Mentre scese le scale
Sanatorium "Ana Aslan"

La mia gioia
Non hanno più confini
L'ascolto di lui.
Un libro di Vasile Voiculescu
Avrei potuto fare insieme
Come avevamo previsto,
Ma padre Galeriu
Era un libro sul vivere
L'edificio di Dio!

 

CHIPUL MAMEI


Peste chipul mamei m-aplec
Peste ochii ei
Încercănaţi de boală...

Îi sărut mâinile
Cu vene albastre,
Mâinile ei innegrite de trudă
Mereu împreunate
Într-o rugăciune
Nicicând ascultată...

Ca pe-un copil o legăn
Îngânându-i:
Nani,nani, draga mea
Nani,nani mama mea
Nu m-ai plânge,nu m-ai geme
Dumnezeu se va-ndura!...

IMMAGINE DELLA MAMMA

Mi piego sul viso della mia mamma
Sopra i suoi occhi
.Della malattia anellata ...

Bacio le sue mani
Con le vene blu,
Le sue mani annerite dalla fatica
sempre assieme
In una preghiera
Mai sentita ...

Come un bambino lo a dondolo
Mormorando a lei
Ninna nanna, cara mia
Ninna nanna ,mamma mia
Non piangere, non gemere
Dio ti perseverá! ...

 

RUGĂ

Fereşte-mi ,Doamne,
De rugină icoana,
Fereşte-mi sufletul
De pustiu
Nu-mi lua foamea,
Nici setea,
Duşmanii mi-i lasă,
Să-i ştiu.
Revarsă asupră-mi,revarsă,
Harul Tău din cuvânt
Şi fă-mi roditoare iubirea,
Tu,preabun, Tu preasfânt!

PREGHIERA

Guarda me, Signore,
Icona di ruggine,
Guarda la mia anima
Deserta
Non prendere la mia fame
Né sete,
Lascia i miei nemici,
Di farci sapere.
Elargito a me, elargito,
Tua grazia della parola
E fai il mio amore fertile,
Tu, gentile, Tu santo!.

 

CINE ŞI CUM

Cine şi cum
M-ar putea scăpa de spaimele
Ce-mi întunecă zilele
Şi-mi albesc nopţile...
Sunt aşa de multe şi lipicioase
S-au făcut una cu pielea mea,
Una cu inima mea de iepure fricos!

Când soseşte noaptea
Îmi vine să mă culc îmbrăcată,
Să fiu gata oricând,
S-o iau pe arătură,
Utmărită de dihănii
De focuri de armă!...

CHI E COME?

Chi e come
Avrei potuto liberarmi dei miei spaventi
Negli miei giorni più bui
Che sbiancano le mie notti ...
Ci sono così tanti e appiccicosi
Hanno reso uno con la mia pelle,
Uno con il mio cuore di coniglio pauroso!

Quando la notte arriva
Non riesco a dormire solo vestita,
Essere pronta in qualsiasi momento,
Prendere la via
Seguito dei mostri
Gli spari... del fuoco!...

***

Sabina Măduţa s-a născut la 3 martie 1937 în, satul Gepiş, comuna Lăzăreni, judeţul Bihor. A studiat la Şcoala Medie Tehnică Medicală din Oradea şi doi ani la Institutul Pedagogic din Bucureşti unde se stabileşte. Revine la Oradea după pensionare la chemarea familiei care avea nevoie de susţinere şi îngrijiri medicale... Publică poezie şi eseuri din anul 1984 în diferite reviste literare: Luceafărul, Contemporanul, Familia, Literatorul, Albina, Viaţa medicală şi în revistele online: Agero Stuttgart, Confluenţe  literare, Prolitera, Singur, Slova creştină. ş.a.


În anul 1994 înfiinţează editura proprie „FLORILE DALBE”, editând scriitori importanţi. Volume de poezii apărute:  Drum - 1988, Darul zilei - 1994, Acatist de dragoste eternă,  închinat Poetului Îngerilor V. Voiculescu,-1996, Rana de floare – 2004 – Niciodată liman, volum selectiv de poezii - 2015. A publicat în mai multe volume din antologia „Simbioze lirice” apărute la Editura Anamarol din Bucureşti. A avut o susţinută colaborare cu Societatea Română de Radio, ca reporter cultural, fiind răsplătită în anul 1993 cu Premiul Marconi pentru promovarea operei lui Vasile Voiculescu şi cu Diploma de Excelenţă pentru editarea cărţii „Cum am devenit scriitor”, de Panait Istrati, volumele 1 şi 2. Este membră a Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România din anul 1990.
Este membră a UZP (Uniunea Ziariştilor Profesionişti)

*
Sabina MADUTZA è nato il 3 marzo 1937, il villaggio Gepiş, comuna Lăzăreni, County Bihor. A studiato alla Scuola Tecnico Superiore Medica a Oradea e due anni presso l'Istituto Pedagogico di Bucarest in cui è stabilita. Ritorna a Oradea dopo il pensionamento su richiesta della famiglia che hanno bisogno di sostegno e cure medica. Ha publicato poesie e saggi nel 1984 in varie riviste letterarie: Luceafarul, Contemporanul ,Familia, Literatorul, Albina, Vita della salute e riviste on-line: AGERO,  Confluenze letterari, Prolitera, Slova cristiana, ecc.

Nel 1994 ha istituito la pubblicazione propria FLORILE DALBE dove modifica scrittori importanti. Volume di poesia pubblicate: Drum – 1988, Darul zilei – 1994, Acatist de dragoste eterna (di amore eterno) dedicato al poeta V. Voiculescu (Il poeta degli angeli) – 1996, Rana de floare – 2004, Niciodată liman, il volume selettivo di poesie - 2015. Ha pubblicato negli diversi volumi di „Simbioze lirice” editato da Anamarol a Bucarest. Aveva una intensa collaborazione con la Radio rumena come reporter culturale, essere premiato nel 1993 con il premio „Marconi” per il suo lavoro promuovendo dell'opera di Vasile Voiculescu e con la Diploma di Eccellenza per la pubblicazione del libro, Come sono diventato un scrittore, di Panait Istrati volumi 1 e 2. É un membro della Societa dei Medici Scrittori e Pubblicisti in Romania dal 1990. È membro di, UZP (all'Unione dei giornalisti professionisti)

 

Add comment


Security code
Refresh

Sondaj

Ce părere aveţi despre acest site ?
 

Cine este online

We have 332 guests online

Statistici Site

  • 3705 registered
  • 0 today
  • 0 this week
  • 235 this month
  • Last: GkadmirFlum
Ulti Clocks content

Reclama Dvs

Librarie Online. Zilnic ultimele carti noi, promotii si reduceri. Carti pentru fiecare cu livrare din stoc.

Site Gazduit De

armand-productions3

 


feed-image Feed Entries

Poemul din metrou