Home Poezie Adrian Botez: POEME
Adrian Botez: POEME PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by Ştefan Doru Dăncuş   
Tuesday, 20 February 2018 14:58

 

POVESTEA DUHULUI

zeii de glod s-or aurì – curând

sânge ne-a curge-n mocirlos Pământ

din omeniri nu va rămâne urmă:

doar fâlfâiri şi zgreapţăne ce scurmă...

 

toţi se târăsc spre vizuini-văzduh

Domnul i-ascunde – deocamdată - -n stuh...

de-aici – din mlaştina celestă

zborul şi-or lua - -n vârtejuri de tempestă

 

doar Duhuri ce au ars – SUBLIM – în Vetre ca şi-n Munţi

doar Duhuri de Eroi – dedaţi Misticei Nunţi!

...ce vezi albastru-acum – va fi umil gunoi şi fi-va scrum

 

ce n-ai văzut (orbit de Faptă) – vor fi Sori Mistici REGAL DRUM...

...gătiţi de preschimbarea-n ADEVĂR-IUBIRE! - ...APELE SE DESPART!

...ULCIORUL CRIMEI nu-ocroteşte – iar – ca-n Meduze-Vremuri:

EL S-A SPART!

*

...nu mai sunt cumetrìi: Ultimă-i Judecată

dar nu pe părţi – pe ochi frumoşi – ori plată

ci Judecata asta va hotărî CUNUNA DE MESEAN

sau dezveli-va GHEARA DE MONSTRU: Slinos – Pitic - Viclean...

 

...cu CRIST vor sta la Cină (sub Raze-Flori-Ninsori): Turma Luminii Blând-Harnicul Plăvan

cum şi Eroi-IubireaStrăbunii în Văpăi - Martiri Sfinţiţi de Neam...

...pe treptele de zoaie – în Astre ale Ùrii -

Şerpi – Scòrpii – Râioase Broaşte ori Lemùrii

s-or desfăta - -n plescăituri –

cu RÂVNA TÂRÂTURII...

 

nici unii şi nici alţii nu-şi vor simţi DREPT-TREAPTA:

Răsplata ori Pedeapsa: Viaţa ADEVĂRATĂ-a lor -

acuma oglindită în Ochi Judecător!

 

Vădirea Spiţei e doar Soarta-ţi – scoasă de pe MOSOR...

...”cum îţi aşterni – aşa tu vei dormì” – grăiau Bătrânii

-n Vetrele Cetăţii:

nu-i la Zei vina: întru începuturi – ei asmuţit-au Stihia Sfânt-Dreptăţii!

*

...cine – trecut prin viaţă - Stihia Sfânt-Dreptăţii - trufàş - nu şi-a văzut:

hulitu-şi-a Fiinţa - nu s-a iubit cu Sinea - în Àbis a Crezut!

***

 

MOARTEA ARTISTULUI

de câte ori văd verze-bălţi – mi-aduc – pe loc – aminte

de-Ocean – de Spumele-I turbate: Eroi şi-aflară-n El morminte!

dar ce măreţ mormânt – Oceanul – faţă de astă baltă

în care-azvârl cu pietricele – privind cum raţe saltă...

 

Hristos-Părinte - -s păcătos – cât nu pot a rostire

poţi să-mi spurci trup – dar la-astrucat – 'mormântă după Fire:

n-am fost nici laş – nici trădător – Te rog să-mi afli-Ocean

să mă-nvălătucesc cu Valul – la Tine – către Cer:

Artist înseamn' – hrisoave-adeveresc – CELESTUL CAVALER!

nu năzuiesc la Nunta Sfântă – „Al Treilea Cioban”:

Frământ râvnesc – Urgìi Măreţe – lipsite de-orice an!  

     

n-aş vrea în Rai „democraţie” – să-i frec pe-irozi la coate

ci vreau să tulbur Omenire – cu Duhul – după Moarte!

Furtună – Uragan-Lumină – iar nu meschine vămuri

 

să-mi zici: „fii Vânt Turbat – pe dat' să mături trup şi cărnuri!

...Armuri de Cavaler voi sparge – în lupta pentru Tine

dar nu-mi da Moarte-cu-Sictir - ci Vrednicii Alpine!

***

 

LUMEA S-A FOST SFÂRŞIT ÎN MINE – CA ŞI-N LATRINA DE AFARĂ

...lumea s-a fost sfârşit în mine – ca şi-n latrina de afară:

va fi cândva – oare – Lumină – să cânte STRUNA LIREI – iară?!

...deşi-s Profet – zări se-nfierbântă – şi ochii-mi ard – mintea mi-e scrum...

...dar om-căposul (Zeul Crimei!) mă mustră - vrea să-i zic de-un Drum:

 

Poet eşti: garantezi – cu-Armonia-ţi – ce-a fost – iar ce va fi – tu ştii DE-ACUM...!

...şi dacă ştiu – ce pot să schimb? - cui pot să-i iau ori să-i dau nimb?

...da – sunt POET – deci sunt PROFET: chezaş pot fi doar pentru LIRA-ROATA!

...în rest – nu eu învìi – nu eu vă scriu: HRISTOS cu MILA – nu cu gloata...

 

...un lucru să nu uiţi din CARTE: „de ce-ai făcut – vei avea parte!

...de Moarte n-ai de ce te teme: ea-i Poarta doar – spre Sinea ta:

de noi atârnă - să nu fim ucigaşi de frate: doar strune line-n lira Sa...

 

...deci n-o huli şi n-o-ncânta: ea – Moartea - te-o-nlesni spre STEA...

...atunci – abia - SPECTACOLUL începe: „biet zăbovit smerit - trezind „memorii” –

OGLINDA-i: Jude-arzând – în stil patetic – o Viaţă – cât mii belèle-istòrii!

***

 

NICI CU TELESCOPUL

nici cu Telescopul nu văd

nimic din mine: e timpul să intre în

funcţiune – armata

şobolanilor: numai ei pot

stârni – de prin colţuri

obscure – Adevărul – şi să-mi

actualizeze

extaza

***

 

CA MIASMELE DIN MLAŞTINI

...ca miasmele din mlaştini – otrăvindu-te Femeia

i te-nchini cu serafimii – şi-i predai – la suflet – Cheia!

...s-o clatini nu-ţi dă prin minte – ca s-auzi cum zornăieşte:

bani şi calcule şi crime... – ...Cal Troian o-adăposteşte!

 

...iar tu – Laocoon fraier – când să crezi c-ai dovedit

Şerpii Vorbei-i te sufocă – dumicat şi-mbrobodit... 

...unde-i Văpaia Iubirii? – iar Zeiţa... – ...care-i scopul?

te-a orbit Venin-Balaur – supt în burţi de catifea

 

aiurit de zeii cinici – nu ţi-e bun nici Telescopul

să vezi Adevărul Veşnic: cine este? – ce vrea Ea?

...ce-i Femeia? – e Strămoaşa Amăgirii – Iluzia-Jumătate

 

a Sferei pe care Domnul a greşit-o în Cetate...

...ambalată fascinant – o admiră prostu-Adam

neştiind că: orice-Urgie iscă-se dincol' de Geam!

***

LA FEL CA-N DRAGOSTE – ŞI-N URĂ         

                                  

la fel ca-n dragoste – şi-n ură

destul s-ajungi la-ncepătùră:

tremuri şi strigi fără măsùră

(...scena o scrii dintr-o trăsùră...)

 

şi ai ucide pe oricine

ţi-ar dovedi că-aşa nu-i bine

şi ţi-ai ucide scopul vieţii

de-auzi de-alt preţ al tinereţii...

 

în dragoste – ca şi în ură

rişti să devii poem de zgură:

epilepsìi de egoism – cer strâmt

îţi strâmbă mădulare – gură

blèstemi - extatic - orice-i Măreţ – Demn - Sfânt...

 

...carne-n convulsii – Crist uitat

n-asculţi nici Cântec şi nici Sfat

iar dèmonii-ţi chirăi' sub burtă:

eşti singur – şi bolnàv – în iurtă...

*

... grotesc! - nu-mi povestiţi de iaduri vagi:

chiar voi – galactici canibali – singuri săraci

frigeţi – la Vetrele din Lună – cam toate Rasele de Stele:

pios le mestecaţi – că-aud – de-aicea – scrâşnet de măsele...

 

...în Primăvara Revoluţionară: NOI ALTARE! - Cotoare de Minciună...

cât de-ndrăcit fierb vrăjile – Bolmoajele din Lună:

Iluziile dau în foc – habotnice flămânde

Hàrpii-Văpăi aţâţi în cărnuri sângerânde...

 

...dar după Timpul Încruşirii – se tace cu înverşunare

iar Ventrilocul Fericirii isc'-Artele Veterinare...

umbre fantastice – -Androginul - magìi - urgìi

jalnic se sting (...odat' cu Iernile şi Vanii...

odat' cu Revelaţii şi-Adevăr - ...tirànii!)

în Epopei Şobolăneşti – de sumbre umbre – cenuşìi

ferindu-se – prin pivniţi – de ochi vii...

                                                

...degeaba-ţi cheltui vieţi pe pânde:                                   

stinghère – PLAGIATE TRAGEDII   

cu tine mor de gât – plăpânde...

*

...în Dragoste – ca şi în Ură

s-au pripăşit Şerpii Comozi

Groteşti Irozi

dar Criminali de-Uzură:

...şi n-ar fi rău să-i scotociţi prin gură...

***

 

NU MAI VREAU NICI SĂ FIU – NICI SĂ PAR

...am văzut pajiştea purpurie de-amurg

toate iubirile moarte aicea se scurg

cavaler păzind metereze – când duşmanu-a plecat

îmi bocesc camarazii: anii de chin nepăsat...

 

nu mai sclipesc – pe-adânci mări – luminatele pânze:

cine se-ncumetă-a salva – azi – un om făr de-osânze?

mii de iubiri şi de veghi am pierdut – nu mă cunoaşte pământul

şi iarăşi vă spun: să-nvingi singur – ferească-te Sfântul!

 

...rege am fost peste mii de popoare:

nu te uita la coroană – când cauţi zeul ce moare!

mii de pustiuri – în straniul lor Cânt – m-au mistuit

 

fără nopţi – după stea nevăzută-am fugit...

...acum sunt cărunt – şi sărac – şi barbar

limbi nu-nţeleg: nu mai vreau nici să fiu – nici să par...

***

 

NOPŢI DUPĂ NOPŢI

 

Motto:

   aş muri şi n-aş muri

   vadul doar l-aş părăsi...

 

nopţi după nopţi – cu fruntea-nfundată în palme

recapitulam bătălii – oşti învinse – vechi faime!

nopţi după nopţi – am crezut în eroi şi-n victorii

...şobolanii se-nfruptă – acum – din armòrii...

 

„-mai ţii minte – o – stăpân cavalere

năvalele mii – nebuniile-aptère?

nu cred c-ai uitat – când – odată cu Turnul – ai ars

când Chipu-ţi de Foc – singur blazon al Cetăţii-a rămas!

 

„-ba – am uitat – bătrân credincios scutier

care vii s-aduci răni – din pământ şi din cer...

ce folos de-amintiri – când poporu-ţi nu-l schimbi?

 

pentru el una eşti: te jertfeşti – ori te plimbi...”

...nopţi după nopţi – scriu cu riduri şi spade

pe pereţi şi pe porţi – Epopeile-Eroice – ajunse – azi – fade...

***

 

NU-MI SPERII SUPUŞII – ÎN NOAPTEA DE IARNĂ

nu-mi sperii supuşii – în noaptea de iarnă

trezindu-i – să-mi ţină – zadarnic – făclie:

mă simt – încă – băiatul   - năstruşnic – pe ţarnă

când singur plec – să mă zidesc între văzduhuri şi glie

 

nu va mai înnopta – pe umărul meu – Cântec de Ciocârlie

dar – Prim între Zei – Stăpânul voi fi – peste Nea – peste Gheaţă

nimeni nu va mai cuteza să mă numească - -n răspăr: „Dimineaţă”...

nici să-mi răscolească – tembel – furtuni şi fulgere – tot ce numesc eu – astăzi – „Faţă

 

Împăratul Ninsorilor vă ocroteşte – lin – somnul

pârtii vă face – pentru când veţi vrea să purcedeţi la Domnul:

deocamdată – nu se aude – niciunde - strigare

 

staţi liniştiţi – trăiţi ori muriţi – fiecare după cum îi năzare...

...a cârmui – cu lumini şi cu vise – direct în somnu-omenirii

e Lamura Cerurilor: Arta Cea Unică a Stăpânirii!

***

 

HODINEŞTE– STĂPÂNE – VIN ALTE NINSORI

te-ai aflat – adesea – lângă miresme de Flori:

erau – de fapt – strigăte – pogorâte din nori...

nici prin gând nu-ţi trecea că te cheamă să mori

ci luai Luna la dans – şi-o prindeai subsuori...

 

te-ai aşezat – fără greş – lângă luciu de-Izvor:

privire tăioasă – iscodind dinspre Căţelul Pământului

către o stranie - constelară - sete de Dor

...nu bănuiai – în Spada-Izvor – chemările Vântului...

 

ai văzut Stele în Munţi şi Pustiuri pe Frunţi

ai văzut Vâlvătaie şi Vulturi Cărunţi

ai văzut tot ce-ţi trebuia să înfrunţi

 

o veste-aşa veche – cât nici n-o mai măsori:

fii Lavă şi Pisc – apoi hodineşte-te...mori...

...-„hodineşte – Stăpâne – vin alte ninsori!”

***

 

42-LUME PE DOS

te-ai chinuit şi-ai izbândit: tocmai aşa meriţi sudalme!

a viitoarei Flori de Bocet este Sămânţa din Izbânzi

cum - nărăvaşă - Bucuria strânge-n palme

orfanul Plâns din Urmă - cel stins în nori flămânzi...

 

cine mai ştie ce-or gândi în ceruri

tălmacii strânşi de Domnul – dintre geruri?

de ce trăim – când chin pe dos e astă viaţă?

e clar: dincolo-s alte preţuri – altă piaţă!

 

sunt semne-aici – citite în Oglinzi – acolo

iar de o faci pe Magul – rămâi – unde eşti – „solo”!

...cu palma-aş despica văzduhul – să văd ciudatele „comori”

                        

care-s porunci divine: cum să trăieşti şi cum să mori

spre-a fi pe plac de năbădăi – Celeştilor Magnifici

DREGĂTORI!

***

 

43-FĂRĂ ISTORIE

da – frate zvârcolit – tu m-ai chemat din febre

dintr-o ulcică să-ţi dau apă – nu tenebre!

e-atâta vuiet – vânzoleală de amurg târziu

când furii sparg tarabe negustorilor de viu:

 

poate n-am auzit – poate finalul ne-a-nrăit

în ajutorul altui – să sari – nimeni nu s-a gândit...

dar ce-mi poţi lua – Doamne – când n-am nicio coroană

ci doar în mână – pentru frate – ţin o cană?

 

cât am trăit – Tu semne nu ne-ai dat

cum Crimei fără capăt – Tu capăt ai fi-aflat:

aşa – fără de vină şi la ochi legat

 

vrei a mă proclama: „Singurul Vinovat”?

ţii minte? - când erai Crist – la fel minunat

Ţi s-a-ntâmplat...

 

...”o – slabe oame – greşit LIBER – supusu-ţi-am în danţuri

Serafi: de-atunci – nesăbuita-ţi făptuire-şi caută lanţuri...!”

***

 

44-DECI ĂSTA-S EU

devreme-n dimineţi – m-am fost trezit să scriu

adică – îmi zic singur încerc să fiu”...

dar astăzi vuiesc vulturi – prin geamuri clocesc corbii

gândul şi fapta-mi se ciocnesc – ca orbii

 

sunt ostenit – de singur – dau în brânci:

un chircit gând aveam – şi pe-ăsta Tu mi-l frângi...

...au răguşit toţi lupii-n bătătură

s-a fost uscat lumina – de zgură şi de ură...

 

pun pana deoparte – mă resemnez lunatic

căci Soarele-i pe moarte – acum – un hoit spânatic...

vorbesc cu mine-n şoaptă – căci oameni nu mai sunt

 

e greu – dar drept: pe minele de faptă – eu judec şi înfrunt...

...privesc în faţă Monştrii din Oglindă:

deci ăsta-s eu – de îmi ziceam...”Colindă”!

*

un lubric ger de faptă

cu nasul roşu-n oale

veni – tot dând târcoale

să-mi zică...”că mă iartă”!

 

dar nu mă-ntrebi pe mine

navigator prin stuhuri

dacă mă iert eu însumi

când îmi văd chip şi...”buhuri”?

 

faptă pe faptă se privesc

şi – fără ură ori plăcere

nu-şi iau măcar „la revedere”:                        

se judecă-ntre ele – preafiresc

 

cu inima se luminează

şi-apoi – grăbit – se „lichidează”...

ce-i asta? - -o fi „autocrimă”?

a – nu: ele-şi suspendă orice rimă

 

apoi – îşi dau foc - reciproc

harnice-n stimă – făr' soroc...

...”şi după-aceea? – ce urmează?”

păi – „după” – poţi să fii proroc

ori sfânt – martir – sfârlează...

 

...pentru un negustor de căcărează

acest „apoi” nu mai contează...

***

ECONOMIE DE PIAŢĂ

primăvara - carnea

ţipă – ca nişte

şuruburi suprasolicitate – şi cu

filetul neuns: industrie

celestă – complet

dezorganizată şi

nerentabilă – neconvenabilă - oricând şi

din toate

părţile – atacabilă

...totuşi – panourile cu-anunţuri de

vânzare – mereu

întârzie: se pare că

Patronul ăl

Mare – cu mutra lui cea

lătăreaţă şi

amabilă - e de faţă la o altă

licitaţie – mult mai

profitabilă – şi mai

mare – situată într-o galaxie

balneo-climaterică – unde

morţile-ţi zâmbesc

dispus-şugubeţe – chiar şi la

angină difterică

***

E CHIAR MAI FRIG

...e chiar mai frig decât

la coada

sauriană – din faţa

birourilor (de expediţie-primire) – ale

Poştei locale

 

apogeul birocraţiei

celeste: mastodonţii morali – doar unu la

sută dintre ei – vor păşi ferm-mântuitor – pe

pământ şi pe

ape - restul de

nouăzeci şi nouă la sută (din

motive nicicând elucidate!) – vor sparge pojghiţa de

gheaţă a

hazardului – scufundându-se

abisal – preschimbându-se (cu

larga şi generoasa complicitate a

infratorului Timp!) – în

petrol – gaze naturale – şi

caracatiformă

Crimă

***

 

FUNCŢIONARII NEANTULUI

funcţionarii iernii

neantului – mă privesc

sclipitor-hulpav

bonom-canibalic: din aşteptarea mea fără

speranţă – vor alcătui - la

repezeală (...cu

balele curgându-le de pe-acuma...) – savuroase

biftecuri birocratice – şi

alte specialităţi – în

sânge – ale

Crimei

***

 

ASCULT AEZII CUM SE-NEACĂ

ascult Aezii cum se-neacă

lumea-i aici tot mai săracă:

nu mai găseşti decât furtuni

nu mai auzi decât nebuni

medicii-au plecat de mult...

...eu de dau leac – zic că-i insult...

 

...Aezii au trecut prin apă

cu Flori şi Foc – iar nu cu groapă

şi au ajuns şi-au nimerit

cu tot cu Liră – -n Răsărit

unde-are altare Ciocârlia:

unde

Regină-i ARMONIA!

***

 

ÎN CASTELUL FĂR' DE MÂINE

în castelul făr' de mâine

nu podidiţi după mine:

făr' de munte – făr' de seară

făr' de minte – făr' de scară

aţâţ amintire-amară...

***

 

VREI SĂ TRĂIEŞTI

ai spus că

vrei să trăieşti – dar

nu m-ai lămurit: cu

cine – cu              

ce – şi mai ales                                        

de ce?

 

există pe lume Iubire şi

Cânt – asta nu se

discută - dar această veşnică

ceaţă - nu înseamnă – neapărat

Viaţă - A Trăi – Sănătate

Vigoare – Tinereţe-fără

Bătrâneţe...Candoare Virilă – Eroică - ori

Nuntă de Lună cu

Soare...

 

ai atât de puţin timp

existenţial – atât de

incerte haruri – atât de jalnice îţi

sunt instinctele – când te afli – fâstâcit în

mijlocul lumii-acesteia – încât

zău că nu înţeleg de ce

te încăpăţânezi şi

pretinzi: „eu vreau să

trăiesc”...

 

şi – în definitiv – ce pretenţii ai tu de la

viaţă – de la lume – ca să-ţi permiţi

atâtea calambururi şi

glume

(...implicite-n al tău

Nume...)?

 

Fericire – ştii

bine şi temeinic (...ca şi-al meu

sfetnic!) - nu

există – şi abia de vei afla – pe

ici – pe

colo – câteva rămăşiţe

isterice – bâlbâite

incontinente - de Mulţumiri

revolute – evanescente

sfioase - ca nişte studente din

Lună - şi

imponderabile – ceva incomprehensibil – care

durează doar

câteva clipe – şi-apoi trece în

suprasensibil...

...ceea ce nu-i nici măcar atât - sunt

în primul rând – vastele

imensele-adevăruri imuabile: exasperanta

Trecere a Timpului şi

Nematerializarea Ideii ori

Visului – deci:

Amare-Amintiri – Regrete ţanţoş-husăreşte

înăbuşite (de fapt – frânte-n

stomac...) – Suferinţele şi

Stânjenelile şi

Sufocările fiecărei fărâme de

zi ori de

noapte...

 

...precum vezi - nimic sacru – nimic

de care să te ţii lipcă – precum

lunaticul îndrăgostit de

propria-i umbră

 

nu eşti adaptat să priveşti şi

primeşti – lumea şi

viaţa (una-n alta – ca două

matrioşe...reciproce!) – aşa cum sunt

ele: tu

doar le visezi – obsesiv

coşmaresc - în felul tău

unic – ciudat – ireal şi

imposibil

 

...atunci – de ce?

 

probabil – spui tu - pentru că

Degetele-ţi de la Picioare există doar

în condiţii atmosferice

optime – anume: când simţi că te

furnică – printre

degetele sus-zise

piscurile ameţitoare-ale

munţilor şi (aferente!) razele ce-i

încunună-n amurg... – ...şi-n mistere eterne se

scurg... - ...Stomacul îţi

funcţionează

normal – numai din pricina

imensei găuri din el – făcută de

sentimentul magiei

pădurilor...

 

tot aşa – cred eu că Inima nu-ţi bate decât

odată cu lătratul hienei-văduvă – ori al

lupilor - ce alungă spectrele

căpriorilor... – ...Ochii... – Ochii nici nu-ţi

există: sunt doar biete-adâncituri

inutile - în craniu – înafară de ceasurile

acelea speciale - când se

pornesc Furtuni pe Oceane – ori se reflectă – al

naibii de tăios – în ei (în depresiunile

concavităţile astea

craniene - devenite – dintr-odată

miraculos – convexităţi-bulbucături-OCHI!) - ...se reflectă şi se

impun - arhitectonic – demiurgic - ziceam – ca

Ochi-ai-Tăi - Cuvintele Răspicate-ale

Magului Muntelui

Ascuns: IZVOARELE – sau

Cerurile cu

Lună şi

Stele...Solstiţii de

Iele...

 

...mai exact – hai să fim rezoluţi şi cinstiţi

sintetizând – o dată pentru

totdeauna: vrei să trăieşti – pentru că

n-ai încotro – cu un astfel de organism

debilitat-funigel – organism de

Meduză Aeriană: altfel – te-ai dizolva în

nori – ai

dispărea ca şi cum n-ai fi intrat – vreodată – în

Planul Divin: te menţin

Vizibil – cât de cât

Tangibil - doar

aceste-amănunte – aparent

disparate – ale

lumii – şi te vei face

definitiv nevăzut – odată cu

ele...

 

mda...

ce să-i faci – sunt

unii... – sunt unele

cazuri ... - ...mă rog – asta

e situaţiunea de

fapt – hai să nu facem

tocmai acum

nazuri!

***

 

NU SE ŞTIE

nu se ştie pe unde sunt

aşezate (uneori

pare că doar

răspândite...) – toate lucrurile – prin lumea

asta: ostroave bogate – goluri

enorme – mormane

ameţitoare 

                                                         

...cine are - oare - o viaţă atât de

lungă – sau

de câte reîncarnări ar trebui să

beneficieze

cineva – pentru a

descâlci – una câte

una – toate aceste

mistere suprapuse – absenţe

extatice – abisuri

ventriloce...?

***   

                   

TOTDEAUNA AM URÂT – DIN RĂRUNCHI – STATISTICA

                                 

nimic nu mi se-ntâmplă – nimic

nu se iveşte – nimănui

nu-i sunt dator – pe nimeni

nu-ndatorez

 

pentru ce – pentru cine să

trăiesc? – aşa – doar de dragul

statisticii? – adică

să mai fie într-o

cameră – pitit printre

mobile – un cadavru cu

ochii deschişi – în plus... - ...un

cadavru tâmpit – mai mult chiar decât

media...

 

...totdeauna am urât – din

rărunchi – statistica...

***

 

NU MAI AVEM CAMERE

...dacă am făcut prostia să vin

pe-aici... – ...să urc şi să

mă-ncurc pe

treptele hotelului

ăstuia...: sunt absolut sigur că

omul de la recepţie mi-a şi spus

demult (poate chiar mi-a

repetat – cu o uşoară

iritare în glas...) – că

nu mai avem             

camere”- dar eu – gură-cască şi

foc de

distrat cum

sunt – nu l-am auzit...

 

însă asta nici nu trebuie să fie

auzită: asta

se intuieşte – imediat (ba

chiar cu secole şi

milenii înainte!) - asta se

simte... – ...se simte

în atmosferă – în ochii celor

cazaţi

onorabil – iar nu vagabondând - o

viaţă întreagă – ca

mine – terfelindu-şi – ca mine - restul de

onoare – dându-mă în

stambă - făcându-mă de

râsul lumii - cu fufele astea tâmpite – agăţate

ciucur - de

gâtul meu – mereu – cu curvele astea de

doi lei – cărora li se zice – grotesc – şi:

nădejdi”...  

   

...„nu mai avem

camere” – păi

era la mintea cocoşului – era

perfect logic – pentru

unul ca mine – să

audă aşa

ceva...: bizar şi

nemaivăzut-nemaiauzit ar fi fost

tocmai

reversul...

 

...cine mai are   - cine mai duce cu el

„nădejdi” – în lumea acestor

Onorabili – trebuie să stea-n

câmp – sau – şi mai

indicat: să-şi ia câmpii – ca

martori ai promiscuităţii sale

naturale...

***

 

CÂND CRIST LA DÂNSUL MĂ CHEMA-VA               

când Crist la Dânsul mă chema-va

voi îndrăzni să-mi cârmesc nava

c-o răsuflare de Iubire

icoană-a Nunţii-ntru Şoptire

 

bătrân – dar nu calic de suflet

o bucurie-mi curmă umblet

căci Lui grăi-voi – glas de rouă:

„sunt Om! – serafi – deci - pot să plouă”...

 

Lumină – Floarea de Iubire

trezi nemuritoarea-mi fire:

m-am îmbăiat în foc de-agheasmă

 

şi simt – şi sunt sfântă mireasmă...

...nimeni icoana nu mi-a smulge:

anii-mi sorbiţi – Minunea curge...

***

 

URGENŢĂ ARTISTICĂ

colcăie de ucigaşi

siniştri – omenirea – iar noi

pretindem să facem

Artă

 

singura Artă – care să

merite acest nume şi-avânt – ar fi

să re-închipuim Omul

Armoniei – cel dintru-nceput

aproximat de El – şi – acum – să-l

stabilizăm definitiv – adică

să re-imaginăm – măreţ să

iscăm - întru

faptă – minunat

înţeleaptă: din

bestie - Omul

 

în caz contrar – singura

Artă – care de la noi se

aşteaptă – şi de care este urgentă

sete şi nevoie – este să lichidăm - febril

rapidşi eficient - întreagă Arca

Familiei lui Noe – întreaga specie a

criminalilor - pretinşi – cu

sfidătoare - obscenă

emfază (...ca-ntr-o falsificată

revoluţie...) – a fi

„factori umani de

evoluţie”

***

          

SUFERINŢA-I SFINŢITOARE

suferinţa-i sfinţitoare: în oricare-ndurerat

zbuciumă-se-n chin Hristosul – arătând adevărat!

răstigniri Crist îşi înalţă – în oricine - -n orice zi

mărturìi că omu-i vrednic – prin vii răni – Frate a-I fi!

 

bucură-te – om pe Cruce – căci cu tine e Hristosul

bucură-te în durere: ţie-Lui aduci prinosul!

orice chin e-o lumânare – sfânt aprinsă-Iubirii-Lege

orice chin e-o regăsire: prin Hristos – te vezi – iar – Rege!

 

nu te ploconi-ntre iude – tu iubeşte fără sine

iar fiinţa-ţi dăruieşte-o – Scară-a Focului spre Bine!

nu-ntreba în şovăire – ci aprinde-te Văpaie

 

căci minuni tu dezveli-vei – când s-or mistui coji-straie...

...nu e trup în devenire: e vădire de Hristos

când ţi-ai lepădat piei - carnea – pân' la Flacăra de Os!

***

 

OPINII LIBERE ŞI INCRIMINATE

să-mbătrâneşti: blestem sau binecuvântare?

să fii în ceasul blând cu cei iubiţi

sau să dispari duşmanilor din zare?

...nu pot răspunde decât cei răniţi...

 

spurcată ieşitură din vad rău

ne-mbrobodeşti cu basme de nisip

dar când – turbat – smulg masca-Ţi de pe chip

văd – fără greş – căutătura-Ţi de călău

 

de ce nu-mbătrâneşti cu leprele-mi nedrepte?

de ce te dai „ocrotitor” – „părinte”?

răstoarnă-Te cu mine de pe trepte

 

şi smulge-i sorţii otrăvitu-i dinte!

...nu-ngenunchez la zei – la bozi - ori la vreun Dumnezeu:

Cer : Tatăl Crimei...sânge-nchegat bălteşte-n Empireu...!

*

toţi cei răi propăşesc

iar cei buni o păţesc...

...„dreptatea sfântă şi dumnezeiască”:

cât micşunelele-n răchiţi

cât părul de pe broască...

 

Doamne - -ai avut prea multă grijă de mine

până m-ai prefăcut în praf – în morman de ruine...

mai uită-Te-n jur – la vecini şi vecine:

fă-le şi lor cât făcutu-mi-ai bine...

 

şi dac-am am avut în mine Arcă – şi Copac – şi Munte

şi m-au luminat luceferii Gândirii de Frunte -

la ce mi-a ajutat? – doar să fiu un rebel blestemat!

El de la Sine – cu bucurie – mereu m-a azvârlit şi

avortat...

 

am ajuns un maidan – fără flori – doar cu spini

nevizitat nici de draci – nici de heruvimi...

singura-mi lumină – singurul scut în faţa lumii de crimă

mi-a fost – din când în când – câte-o biată scăpare de rimă...

 

...poate Ţi-e greu şi greaţă să mai pui capul pe pernă

lângă mine – ca-n trecute vremuri (...şi la noi – şi la Tine...)

dar numai aici vei afla – când vei vrea

Adevăr – Văzduh Ne-ntinat şi

incredibilul Bine...

***

 

SCHIŢĂ IMPRESIONIST-IMPRESIONABILĂ

...am descântat şi

vrăjit – bucata de

nu-ştiu-ce – care

şiroia şi zăruia – de zor – prin fundul

plasei de plastic

(...şi bucată – şi

plasă – târguite de la faraonicul

mall...):

telemea îţi

zice – telemea

să fii!”

 

...şi cum am vrăjit

aşa - pe loc - s-a şi

chifligit...

 

...m-am dus – apoi – cu cardul – la

gaura din

perete: fără comision

au ieşit din misterios-letala

groapă din ziduri (suflând

flăcări pe nări – dar târându-se

greu) - doi tigri şi-un

leu...

 

Add comment


Security code
Refresh

Sondaj

Ce părere aveţi despre acest site ?
 

Cine este online

We have 318 guests online

Statistici Site

  • 3705 registered
  • 0 today
  • 0 this week
  • 396 this month
  • Last: GkadmirFlum
Ulti Clocks content

Reclama Dvs

Librarie Online. Zilnic ultimele carti noi, promotii si reduceri. Carti pentru fiecare cu livrare din stoc.

Site Gazduit De

armand-productions3

 


feed-image Feed Entries

Poemul din metrou